Actueel

TLN roept met andere partijen op tot gezamenlijke actieagenda luchtvaart

Luchtvaartmaatschappijen, kennisinstellingen, maakindustrie, brancheorganisaties – waaronder TLN – en vakbonden hebben gezamenlijk hun toekomstvisie op de luchtvaart gepresenteerd. Met concrete actiepunten levert TLN met meer dan 30 andere partijen een bijdrage aan een toekomstbestendige luchtvaart voor alle Nederlanders.

Lees meer

Update nieuwe werkwijze noodprocedure november 2023

De huidige werkwijze met betrekking tot de noodprocedure kent een aantal knelpunten bij zowel de Douane als het bedrijfsleven. De knelpunten zijn geïnventariseerd in een brede samenstelling met medewerkers van de Douane en het bedrijfsleven. Eén van de grootste knelpunten die wordt ervaren, is de administratieve last voor het bedrijfsleven en daardoor de druk op de Douane om de afhandeling van deze papierenstroom af te handelen. De werkgroep heeft zich ingezet op het realiseren van quick wins om de overlast van verstoring op de invoer en uitvoer te verminderen.

Lees meer

Update nieuwe werkwijze noodprocedure

De huidige werkwijze met betrekking tot de noodprocedure kent een aantal knelpunten bij zowel de Douane als het bedrijfsleven. De knelpunten zijn de afgelopen periode geïnventariseerd in een brede samenstelling met medewerkers van de Douane en het bedrijfsleven.

Lees meer

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – transitieperiode start 1 oktober aanstaande!

Middels dit bericht wordt informatie verstrekt over de CBAM. Helaas zijn nog steeds niet alle details (officieel) bekend, waardoor dit bericht mogelijk later wordt aangevuld dan wel aangepast.

Introductie CBAM
Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), oftewel koolstofcorrectie aan de Europese buitengrens, is door de EC geïntroduceerd als onderdeel van het streven naar een duurzame economie. Op dit moment moeten bedrijven in de EU zich houden aan strenge regels omtrent CO2-uitstoot, terwijl in sommige derde landen dit niet het geval is. Om eerlijke concurrentie daarnaast te stimuleren, wordt deze koolstofheffing ingezet. Het zou daardoor niet aantrekkelijker zijn om in een derde land te produceren.

Lees meer

Verenigd Koninkrijk – Betalen voor invoer SPS producten: neem deel aan Consultatie

Voor het vervoer van veterinaire, sanitaire en fytosanitaire producten wordt door het VK per 31 oktober aanstaande het Target Operating Model ingevoerd. Voornoemde producten kunnen per 31 oktober a.s. bij binnenkomst in het VK aan controles worden onderworpen. Voor het uitvoeren van deze controles richt de overheid zgn. Border Control Post (BCP’s) in.

Lees meer

Reactie Douane problemen IT-systemen

Transport en Logistiek Nederland (TLN), Fenex en evofenedex hebben begin maart aan de bel getrokken bij de ambtelijke top van de Douane, vanwege de langdurige en regelmatige verstoringen in de douanesystemen. In een reactie laat de Douane weten de zorgen van het bedrijfsleven te begrijpen.

Lees meer

Grote zorgen bij bedrijfsleven om douanesystemen

TLN, Fenex en evofenedex hebben vrijdag opnieuw aan de bel getrokken bij de douane over de regelmatige en langdurige verstoringen in de douanesystemen. De haperingen in de IT-systemen hebben een enorme impact op de logistieke processen, waarvan het bedrijfsleven ernstige hinder ondervindt. De drie organisaties vragen de douane daarom om zo snel mogelijk met een oplossing te komen.

Lees meer

Grote zorgen bij bedrijfsleven om douanesystemen

TLN, Fenex en evofenedex hebben vrijdag opnieuw aan de bel getrokken bij de douane over de regelmatige en langdurige verstoringen in de douanesystemen. De haperingen in de IT-systemen hebben een enorme impact op de logistieke processen, waarvan het bedrijfsleven ernstige hinder ondervindt. De drie organisaties vragen de douane daarom om zo snel mogelijk met een oplossing te komen.

Lees meer

Mededeling OGA niet in DMS

Fenex heeft van leden veel reacties ontvangen op het bericht van de Douane dat de maandelijkse OGA (Overzicht Gedane Aangiften) niet langer door de Douane verstrekt zal worden als de overgang naar DMS straks is voltooid. Wij hebben de Douane laten weten dat deze mededeling, via een kort bericht van de Nationale Helpdesk, nogal rauw op het dak van onze leden viel. Ook omdat werd medegedeeld dat vragen over het stopzetten van de toezending door hen niet worden beantwoord.

Lees meer

Mededelingen omtrent ICS 2 Release 2

Er zijn grote veranderingen op komst voor het binnenbrengen van luchtvracht in de EU. Lidstaten zullen op verschillende momenten overgaan op het nieuwe systeem. Indien goederen in een andere lidstaat binnenkomen, moet je goed uitzoeken welke overgangsperiode in die lidstaat geldt. Nederland neemt ICS2 R2 vanaf 1 juli 2023 in gebruik.

Lees meer

Overgangsperiode AES start 8 mei 2023

Afgelopen week heeft de Douane op meerdere kanalen bekendgemaakt dat de overgangsperiode van AES op 8 mei 2023 start en waarschijnlijk tot eind september duurt.

Lees meer

Akkoord Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

In Brussel is een akkoord bereikt over het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Met dit systeem, dat vanaf oktober 2023 in werking gaat, moet bij de import van goederen in de EU betaald worden voor de CO2-uitstoot.

Lees meer

e-FBL

Fenex is verheugd te kunnen meedelen dat zij met FIATA de licentieovereenkomst heeft vernieuwd en dat Fenex-leden vanaf vandaag via FIATA gebruik kunnen gaan maken van de e-FBL.

Lees meer

Implementatie DMS wordt hervat

De implementatie van DMS gaat binnenkort weer van start. Er is een nieuwe planning gemaakt voor DMS (4.0) Invoer, uitvoer (normale procedure) en DMS (4.1) Vergunninghouders IIAA. De implementatie van DMS 4.0 en 4.1 is uiterlijk op 1 januari 2024 afgerond. De aansluitproblemen op de debiteurenadministratie die de Douane eerder ondervond zijn opgelost.

Lees meer

Voornemen tot invoeren nieuwe en gewijzigde tarieven door het ministerie van LNV

Fenex heeft onlangs input geleverd op de (wijzigings)voorstellen van het ministerie van LNV voor het invoeren van een aantal tarieven. De voorstellen zijn gedaan omdat er volgens het ministerie een noodzaak is tot efficiëntere inzet van dierenartsen en het verminderen van no shows. Daarbij is door het bedrijfsleven aangegeven dat waarde wordt gehecht aan coulance, gezien de verstoringen in de supply chain. Een flexibele houding van de NVWA kan bijdragen aan een verbetering van de afhandeling van veterinaire zendingen.

Lees meer

Compensatieregelingen Brexit Adjustment Reserve (BAR) open per 1 november as.

Doe je zaken met het Verenigd Koninkrijk? En moest of moet je aanpassingskosten maken door Brexit? De Brexit Adjustment Reserve (BAR) komt je tegemoet. De BAR bedrijfslevenregelingen werden meerdere keren uitgesteld, maar gaan binnenkort open: vanaf 1 november 09:00 uur. We adviseren de regeling nu alvast te bekijken, zodat je 1 november goed voorbereid aan de slag kunt gaan.

Lees meer

Fenex roept Europese Commissie op de CBER niet te verlengen

Fenex heeft op 3 oktober haar feedback ingediend op de CBER (Consortia Block Exemption regulation). Deze regeling geeft containerrederijen de mogelijkheid om o.a. capaciteit te managen en data te delen. De Europese Commissie heeft via een call for evidence input gevraagd om te kunnen beslissen of de CBER verlengd moet worden, of moet worden ingetrokken. Fenex is actief bij dit dossier betrokken.

Lees meer

Storingen bij de Douane / Werkbezoek staatsecretaris Douane en Toeslagen Aukje de Vries

Naar aanleiding van de gezamenlijke brief van verschillende koepels over de storingen bij de aangiftesystemen van de Douane heeft staatssecretaris Douane en Toeslagen Aukje de Vries op 12 september een werkbezoek afgelegd in de haven van Rotterdam. Bij een van de zeeterminals werd de staatssecretaris door verschillende ketenpartijen, waaronder Fenex, geïnformeerd over de impact die deze storingen hebben.

Lees meer

ODB mededeling: Uitvoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020 vertraagd

De Belastingdienst Douane heeft laten weten dat de uitvoering van de Europese Horizontale accijnsrichtlijn 2020 is vertraagd. De ‘Horizontale accijnsrichtlijn 2020’ gaat over regels voor alle accijnsgoederen en zorgt ook voor automatisering van de accijnsregistratie van het vervoer binnen Europa. Met de invoering van de nieuwe Horizontale accijnsrichtlijn 2020 wordt het gebruik van EMCS uitgebreid. Om te voldoen aan de uitvoering van de nieuwe Europese richtlijn moet ook het Nederlandse deel van EMCS uitgebreid worden. Daarnaast moet het Nederlandse deel van EMCS eerst vernieuwd worden, voordat het kan worden uitgebreid.

Lees meer

Nationale AI Cursus voor Logistiek en Maritiem is gelanceerd

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) lanceert in samenwerking met de Topsector Logistiek, de online gratis cursus: AI voor Logistiek en Maritiem. In deze gratis online cursus leren cursisten in hun eigen tempo wat AI is, wat de kansen en uitdagingen zijn van artificiële intelligentie (AI) en hoe hiermee aan de slag te gaan in de eigen organisatie. In slechts 4 uur maakt je door middel van video’s, opgaven en prikkelende stellingen kennis met AI-toepassingen in de maritieme en logistieke wereld.

Lees meer

Politie waarschuwt voor fraude met EAN-nummers

Criminelen maken in toenemende mate gebruik van identiteitsfraude via zogenoemde EAN-codes. Daarvoor waarschuwt de Zeehavenpolitie. Via deze unieke code proberen drugsbendes informatie in handen te krijgen over containers.

Lees meer

Nieuwe planning overgang naar DMS 4.0 gepubliceerd

De nieuwe planning voor de implementatie voor DMS 4.0 is bekend. Deze geldt voor aangevers die nu aangifte doen via de normale procedure in Aangiftesysteem (AGS). De planning is besproken en vastgesteld met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB).

Lees meer

Betaaltermijn naar 30 dagen voor MKB

Er komt een wetswijziging aan met betrekking tot de betaaltermijn die grote ondernemingen hanteren tegenover mkb-ondernemingen. Een grote onderneming moet een mkb-onderneming binnen 30 dagen betalen, contractuele afwijkingen zijn nietig (ongeldig). Als de grote onderneming niet binnen 30 dagen betaalt, is de grote onderneming buitengerechtelijke incassokosten en (wettelijke handels)rente verschuldigd.

Lees meer