Actueel

Fenex-diner met staatssecretaris De Vries

Staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane was donderdag te gast op het Fenex-diner in Rotterdam. Onder het toeziend oog van tweehonderd genodigden werd de bewindspersoon bevraagd over de samenwerking tussen douane en expediteur.

Lees meer

Minimaal lege kilometers rijden en als het kan per spoor

Met de vraag wat expediteurs en duurzaamheid met elkaar te maken hebben, ging Fenex deze week langs bij Stefan Pompe van Ferliner in het Brabantse Hedel. ‘Wat wij vooral doen is slimme oplossingen verzinnen om minimaal lege kilometers te maken en ladingen zoveel mogelijk te verplaatsen naar duurzamere modaliteiten.’

Lees meer

Campagne tegen foute aangiften

Fouten in aangiften brengen voor zowel de douane als de bedrijven extra werk met zich mee en verstoren de logistiek. Daarom starten evofenedex en TLN/Fenex samen met de douane een campagne om de kwaliteit van de aangiften rond goederen te verhogen.

Lees meer

Aanlanding verse vis – nieuwe regels

Vanaf 1 april a.s. is vereist dat verse vis die aan land komt (met vissersboot) bij aanlanding moet worden gewogen. Dit is naar aanleiding van een Europese verordening.

Lees meer

Consortia Block Exemption Rule (CBER)

De huidige block exemption regel vervalt in april 2024. CLECAT wil dat herziening hiervan vroeg plaatsvindt, zodat de belangen van expediteurs goed worden vertegenwoordigd.

Lees meer

P&O Ferries ontslaat 800 werknemers, zorgen nemen toe

De Britse ferrymaatschappij P&O Ferries voert de komende dagen geen diensten uit. Ook heeft het bedrijf direct ontslag aangekondigd voor minimaal 800 medewerkers. Alle veerdiensten zijn gestaakt wat betekent dat de ferries tussen Rotterdam – Hull en Dover – Calais geen overtochten maken. TLN houdt de situatie in de gaten en maakt zich zorgen over de gevolgen voor het transport tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Lees meer

Sanctiemaatregelen

In de nieuwsbrief van 3 maart jl. is aandacht geweest voor de situatie rondom Rusland – Oekraïne en de sanctiemaatregelen.

Lees meer

Duurzaamheid heeft een prijs

Expediteurs en duurzaamheid: wat is hun relatie? Met deze vraag gaat Fenex bij een aantal leden van de stuurgroep Duurzaamheid langs. Zo ook bij Michel van Dijk van Van Berkel Logistics. ‘Eigenlijk hebben we een geaccrediteerd systeem nodig dat een gemeenschappelijke norm stelt voor de waarde van CO2-uitstoot.’

Lees meer

Dringend advies om de digitale systemen te beveiligen

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) doet een dringend beroep op bedrijven om de beveiliging van hun digitale systemen op orde te brengen. De Russische inval in Oekraïne brengt niet alleen de fysieke veiligheid in Oost-Europa in gevaar, maar kan ook gevolgen hebben voor de digitale veiligheid van bedrijven hier in Nederland.

Lees meer

Position paper EU Toolbox

Zowel CLECAT als TLN/Fenex hebben een position paper ingediend over de voorgenomen EU Toolbox. CLECAT, TLN en Fenex zijn voorstander van de bescherming van merken van merkhouders.

Lees meer

Update: relatie rederijen – expediteurs

Tijdens de coronacrisis zijn de tarieven van rederijen hard gestegen. Daarnaast breiden rederijen hun activiteiten verder uit. Hierdoor verandert de rol van de rederij naar een dienstverlener die zich op het terrein van de expediteur begeeft. Deze verticale integratie van rederijen naar de rol van de expediteur zorgt voor veel juridische vraagtekens over de manier waarop zij omgaan met expediteurs.

Lees meer

Rol expediteur bij bescherming merkenrecht

De Europese Commissie vraagt om input van stakeholders bij de ontwikkeling van de zogenaamde EU Toolbox om de handel in namaakproducten te beperken. De Europese Commissie wil met de EU Toolbox de rol en verantwoordelijkheden van zogenaamde ‘intermediaries’, waaronder expliciet genoemd transport- en logistieke bedrijven, verduidelijken. Het gaat dan enerzijds om het vastleggen van uitgangspunten om gezamenlijk op te treden en anderzijds om de samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen rechthebbenden, tussenliggende partijen (zoals transport en logistieke bedrijven) en rechtshandhavingsinstanties.

Lees meer

CLECAT dringt aan op onderzoek om oneerlijke en discriminerende regelgeving in containerlijnvaart te schrappen

Europese bedrijven hebben te maken met stijgende kosten voor containervervoer. Deze kosten stijgen naar recordniveau. Door de torenhoge tarieven hebben rederijen meer marktmacht verkregen waarmee ze verticaal integreren ten koste van expediteurs in de downstream-markt. Uiteindelijk zullen verladers en consumenten nadeel ondervinden door de beperkte keuze in dienstverlening en de hogere tarieven. CLECAT roept de Europese Commissie op om in te grijpen en vraagt om een sectorbreed onderzoek. Ook moet er een gelijk speelveld komen.

Lees meer

Uitnodiging CTGG-dag 2022

De jaarlijkse CTGG-dag keert na een jaar afwezigheid door corona weer terug op vrijdag 22 april 2022. Leden van TLN en FENEX hebben de mogelijkheid om bij deze dag, georganiseerd door de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen, aanwezig te zijn.

Lees meer

Voorkom veelvoorkomende fouten bij transport VK

Ondanks een aantal incidenten zijn de eerste weken van de nieuwe Brexit fase redelijk goed verlopen. Toch merkt de Britse douane op dat bepaalde fouten veel voorkomen. In dit artikel lees je hoe je die kan voorkomen.

Lees meer

‘Data en persoonlijk komen bij ons samen’

Het jaar 2022 staat voor de deur en deze week blikken we in eindejaarsinterviews met verschillende leden van TLN en FENEX terug, maar ook vooruit. De 62-jarige Ad Schoenmakers zit al 32 jaar in het vak en is directeur van wereldwijd expediteur Ritra Cargo. ‘Wat ik zo mooi vind is dat de hele wereld rondom expeditie en supply chain altijd in verandering is’, zegt hij.

Lees meer

Wereldhandel verder onder druk door uitsluiten expediteurs

Rederij Hamburg Süd heeft verschillende Fenex-leden laten weten dat zij vanaf het nieuwe jaar geen lading accepteren van expediteurs. Dat is economisch en maatschappelijk onwenselijk, zegt Fenex-voorzitter Roderick de la Houssaye. Door concurrenten uit te sluiten neemt de druk op de logistieke keten en wereldhandel alleen maar verder toe.

Lees meer

Verhuizing Fenex

Op 1 januari verhuist Fenex naar het TLN-kantoor. Zodra de coronamaatregelen het toestaan, ben je welkom in Zoetermeer.

Lees meer

1 januari strengere douaneregels VK

Vanaf 1 januari 2022 gelden strengere douaneregels voor export naar het Verenigd Koninkrijk. Voorkom vertraging of stilstand en bereid je op tijd voor.

Lees meer

Brits douanesysteem verplicht vanaf 1 januari

Let op! Vanaf 1 januari scherpt het Verenigd Koninkrijk de douane-eisen fors aan en moeten alle goederen bij import en export vooraf aangemeld zijn via het Britse douanesysteem. Fenex roept bedrijven op om zich op tijd voor te bereiden.  

Lees meer

Problemen containervervoer: meer dan alleen digitalisering

Problemen in de wereld van het containervervoer. Ze halen zelfs de algemene pers. Goederen komen niet op tijd aan en de transportkosten rijzen de pan uit. Vraag en aanbod zijn uit balans. Om in de toekomst de logistieke keten beter te laten functioneren, zijn volgens betrokkenen verdergaande digitalisering, standaardisering en het delen van data onontkoombaar. Moeten we er daarom nu extra op inzetten? En wie neemt daarbij het voortouw? In gesprek met drie deskundigen vanuit verschillende invalshoeken.

Lees meer

Brexitwebinar: voorbereiden op wijzigingen 2022

Vanaf 1 januari 2022 veranderen de douaneformaliteiten voor vervoer naar het Verenigd Koninkrijk. Om de logistieke keten daarop voor te bereiden, organiseren het VK en de Franse douane een gratis webinar.

Lees meer

Douane waarschuwt: strengere handhaving

De Douane heeft Fenex laten weten dat zij gaan handhaven op het niet aanbieden van ter controle geselecteerde uitgaande zendingen. Als goederen niet worden aangeboden, worden boetes uitgeschreven, waarschuwt de Douane.

Lees meer

Invoer CVB redelijk soepel verlopen

Op maandag 4 oktober 2021 is het Container Vrijgave Bericht (CVB) ingegaan. Daarmee is de procedure voor het indienen van nadere uitgiften voor goederen van buiten de Europese Unie veranderd. Hoewel er opstartproblemen zijn, is de overgang redelijk soepel verlopen.

Lees meer

Fenex: gebruik winst voor herstel markt

Fenex begrijpt dat rederijen de rol van expediteurs willen overnemen. Dat is overigens niet nieuw, rederijen proberen al jaren eigen expediteurs op te zetten en een deel van de markt over te nemen.  Dit motiveert expediteurs alleen maar meer om toegevoegde waarde in de keten te blijven leveren.

Lees meer

Vooraankondiging Fenex-jaardiner

We kijken er enorm naar uit om in deze tijd weer een Fenex-diner te kunnen organiseren. Een tijd waarin de supply chain in de hele wereld piept en kraakt, waarin de rimpelingen in de economie voor enorme golven in de wereld van de logistiek zorgen én een tijd waarin de rol van de expediteur alleen maar groter en belangrijker wordt. Maar ook een tijd waarin we als sector uitdagingen hebben op het gebied van personeel, digitalisering en een veranderende markt.

Lees meer

CVB op 4 oktober actief: voorkom stilstand in de haven!

Aanstaande maandag 4 oktober wordt het Container Vrijgave Bericht (CVB) actief en verandert de procedure voor het indienen van nadere aangiften voor goederen buiten de EU en dus ook het Verenigd Koninkrijk. Om stilstand in de haven te voorkomen, roept Fenex op om je voor te bereiden op de nieuwe werkwijze.

Lees meer

VK/Brexit: Uitstel maatregelen naar 1 januari 2022

Vanochtend heeft de Britse regering bekendgemaakt dat er toch uitstel komt op invoering fase 2 van het Border Operating Model. De kern is dat de geplande wijzigingen voor 1 oktober a.s. worden verplaatst naar 1 januari 2022.

Lees meer

Wat leren we van het Suezincident?

300 meter breed is het Suezkanaal op het smalste deel. Door die 300 meter vaart dagelijks voor meer dan 9 miljard dollar aan goederen. Dus toen containerschip Ever Given dwars in het kanaal kwam te liggen, gingen alle alarmbellen af. Roderick de la Houssaye (voorzitter van Fenex en CEO bij NedCargo) en Marco Post (voorzitter van de Alliantie Zeecontainervervoerders en directeur bij H.N. Post en Zonen) blikken terug op een zeldzaam incident. Morgen arriveert de Ever Given in Rotterdam.

Lees meer

CVB-webinar beschikbaar

Fenex heeft speciaal voor haar leden een online meeting georganiseerd over het Container Vrijgave Bericht (CVB).

Lees meer

CVB: ’Wacht niet af tot het zo ver is’

Volle kades met lading die niet mag worden weggevoerd van de terminal. Het is de nachtmerrie van elke partij die onderdeel maakt van de (maritieme) logistieke keten. In oktober kan deze nachtmerrie realiteit worden als je niet goed bent voorbereid. Wat staat je te doen?
Op 1 oktober is het Container Vrijgave Bericht (CVB) een feit.

Lees meer