Actueel

Voornemen tot invoeren nieuwe en gewijzigde tarieven door het ministerie van LNV

Fenex heeft onlangs input geleverd op de (wijzigings)voorstellen van het ministerie van LNV voor het invoeren van een aantal tarieven. De voorstellen zijn gedaan omdat er volgens het ministerie een noodzaak is tot efficiëntere inzet van dierenartsen en het verminderen van no shows. Daarbij is door het bedrijfsleven aangegeven dat waarde wordt gehecht aan coulance, gezien de verstoringen in de supply chain. Een flexibele houding van de NVWA kan bijdragen aan een verbetering van de afhandeling van veterinaire zendingen.

Lees meer

Compensatieregelingen Brexit Adjustment Reserve (BAR) open per 1 november as.

Doe je zaken met het Verenigd Koninkrijk? En moest of moet je aanpassingskosten maken door Brexit? De Brexit Adjustment Reserve (BAR) komt je tegemoet. De BAR bedrijfslevenregelingen werden meerdere keren uitgesteld, maar gaan binnenkort open: vanaf 1 november 09:00 uur. We adviseren de regeling nu alvast te bekijken, zodat je 1 november goed voorbereid aan de slag kunt gaan.

Lees meer

Fenex roept Europese Commissie op de CBER niet te verlengen

Fenex heeft op 3 oktober haar feedback ingediend op de CBER (Consortia Block Exemption regulation). Deze regeling geeft containerrederijen de mogelijkheid om o.a. capaciteit te managen en data te delen. De Europese Commissie heeft via een call for evidence input gevraagd om te kunnen beslissen of de CBER verlengd moet worden, of moet worden ingetrokken. Fenex is actief bij dit dossier betrokken.

Lees meer

Storingen bij de Douane / Werkbezoek staatsecretaris Douane en Toeslagen Aukje de Vries

Naar aanleiding van de gezamenlijke brief van verschillende koepels over de storingen bij de aangiftesystemen van de Douane heeft staatssecretaris Douane en Toeslagen Aukje de Vries op 12 september een werkbezoek afgelegd in de haven van Rotterdam. Bij een van de zeeterminals werd de staatssecretaris door verschillende ketenpartijen, waaronder Fenex, geïnformeerd over de impact die deze storingen hebben.

Lees meer

ODB mededeling: Uitvoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020 vertraagd

De Belastingdienst Douane heeft laten weten dat de uitvoering van de Europese Horizontale accijnsrichtlijn 2020 is vertraagd. De ‘Horizontale accijnsrichtlijn 2020’ gaat over regels voor alle accijnsgoederen en zorgt ook voor automatisering van de accijnsregistratie van het vervoer binnen Europa. Met de invoering van de nieuwe Horizontale accijnsrichtlijn 2020 wordt het gebruik van EMCS uitgebreid. Om te voldoen aan de uitvoering van de nieuwe Europese richtlijn moet ook het Nederlandse deel van EMCS uitgebreid worden. Daarnaast moet het Nederlandse deel van EMCS eerst vernieuwd worden, voordat het kan worden uitgebreid.

Lees meer

Nationale AI Cursus voor Logistiek en Maritiem is gelanceerd

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) lanceert in samenwerking met de Topsector Logistiek, de online gratis cursus: AI voor Logistiek en Maritiem. In deze gratis online cursus leren cursisten in hun eigen tempo wat AI is, wat de kansen en uitdagingen zijn van artificiële intelligentie (AI) en hoe hiermee aan de slag te gaan in de eigen organisatie. In slechts 4 uur maakt je door middel van video’s, opgaven en prikkelende stellingen kennis met AI-toepassingen in de maritieme en logistieke wereld.

Lees meer

Politie waarschuwt voor fraude met EAN-nummers

Criminelen maken in toenemende mate gebruik van identiteitsfraude via zogenoemde EAN-codes. Daarvoor waarschuwt de Zeehavenpolitie. Via deze unieke code proberen drugsbendes informatie in handen te krijgen over containers.

Lees meer

Nieuwe planning overgang naar DMS 4.0 gepubliceerd

De nieuwe planning voor de implementatie voor DMS 4.0 is bekend. Deze geldt voor aangevers die nu aangifte doen via de normale procedure in Aangiftesysteem (AGS). De planning is besproken en vastgesteld met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB).

Lees meer

Betaaltermijn naar 30 dagen voor MKB

Er komt een wetswijziging aan met betrekking tot de betaaltermijn die grote ondernemingen hanteren tegenover mkb-ondernemingen. Een grote onderneming moet een mkb-onderneming binnen 30 dagen betalen, contractuele afwijkingen zijn nietig (ongeldig). Als de grote onderneming niet binnen 30 dagen betaalt, is de grote onderneming buitengerechtelijke incassokosten en (wettelijke handels)rente verschuldigd.

Lees meer

Fenex-diner met staatssecretaris De Vries

Staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane was donderdag te gast op het Fenex-diner in Rotterdam. Onder het toeziend oog van tweehonderd genodigden werd de bewindspersoon bevraagd over de samenwerking tussen douane en expediteur.

Lees meer

Minimaal lege kilometers rijden en als het kan per spoor

Met de vraag wat expediteurs en duurzaamheid met elkaar te maken hebben, ging Fenex deze week langs bij Stefan Pompe van Ferliner in het Brabantse Hedel. ‘Wat wij vooral doen is slimme oplossingen verzinnen om minimaal lege kilometers te maken en ladingen zoveel mogelijk te verplaatsen naar duurzamere modaliteiten.’

Lees meer

Campagne tegen foute aangiften

Fouten in aangiften brengen voor zowel de douane als de bedrijven extra werk met zich mee en verstoren de logistiek. Daarom starten evofenedex en TLN/Fenex samen met de douane een campagne om de kwaliteit van de aangiften rond goederen te verhogen.

Lees meer

Aanlanding verse vis – nieuwe regels

Vanaf 1 april a.s. is vereist dat verse vis die aan land komt (met vissersboot) bij aanlanding moet worden gewogen. Dit is naar aanleiding van een Europese verordening.

Lees meer

Consortia Block Exemption Rule (CBER)

De huidige block exemption regel vervalt in april 2024. CLECAT wil dat herziening hiervan vroeg plaatsvindt, zodat de belangen van expediteurs goed worden vertegenwoordigd.

Lees meer

P&O Ferries ontslaat 800 werknemers, zorgen nemen toe

De Britse ferrymaatschappij P&O Ferries voert de komende dagen geen diensten uit. Ook heeft het bedrijf direct ontslag aangekondigd voor minimaal 800 medewerkers. Alle veerdiensten zijn gestaakt wat betekent dat de ferries tussen Rotterdam – Hull en Dover – Calais geen overtochten maken. TLN houdt de situatie in de gaten en maakt zich zorgen over de gevolgen voor het transport tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Lees meer

Sanctiemaatregelen

In de nieuwsbrief van 3 maart jl. is aandacht geweest voor de situatie rondom Rusland – Oekraïne en de sanctiemaatregelen.

Lees meer

Duurzaamheid heeft een prijs

Expediteurs en duurzaamheid: wat is hun relatie? Met deze vraag gaat Fenex bij een aantal leden van de stuurgroep Duurzaamheid langs. Zo ook bij Michel van Dijk van Van Berkel Logistics. ‘Eigenlijk hebben we een geaccrediteerd systeem nodig dat een gemeenschappelijke norm stelt voor de waarde van CO2-uitstoot.’

Lees meer

Dringend advies om de digitale systemen te beveiligen

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) doet een dringend beroep op bedrijven om de beveiliging van hun digitale systemen op orde te brengen. De Russische inval in Oekraïne brengt niet alleen de fysieke veiligheid in Oost-Europa in gevaar, maar kan ook gevolgen hebben voor de digitale veiligheid van bedrijven hier in Nederland.

Lees meer

Position paper EU Toolbox

Zowel CLECAT als TLN/Fenex hebben een position paper ingediend over de voorgenomen EU Toolbox. CLECAT, TLN en Fenex zijn voorstander van de bescherming van merken van merkhouders.

Lees meer

Update: relatie rederijen – expediteurs

Tijdens de coronacrisis zijn de tarieven van rederijen hard gestegen. Daarnaast breiden rederijen hun activiteiten verder uit. Hierdoor verandert de rol van de rederij naar een dienstverlener die zich op het terrein van de expediteur begeeft. Deze verticale integratie van rederijen naar de rol van de expediteur zorgt voor veel juridische vraagtekens over de manier waarop zij omgaan met expediteurs.

Lees meer

Rol expediteur bij bescherming merkenrecht

De Europese Commissie vraagt om input van stakeholders bij de ontwikkeling van de zogenaamde EU Toolbox om de handel in namaakproducten te beperken. De Europese Commissie wil met de EU Toolbox de rol en verantwoordelijkheden van zogenaamde ‘intermediaries’, waaronder expliciet genoemd transport- en logistieke bedrijven, verduidelijken. Het gaat dan enerzijds om het vastleggen van uitgangspunten om gezamenlijk op te treden en anderzijds om de samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen rechthebbenden, tussenliggende partijen (zoals transport en logistieke bedrijven) en rechtshandhavingsinstanties.

Lees meer

CLECAT dringt aan op onderzoek om oneerlijke en discriminerende regelgeving in containerlijnvaart te schrappen

Europese bedrijven hebben te maken met stijgende kosten voor containervervoer. Deze kosten stijgen naar recordniveau. Door de torenhoge tarieven hebben rederijen meer marktmacht verkregen waarmee ze verticaal integreren ten koste van expediteurs in de downstream-markt. Uiteindelijk zullen verladers en consumenten nadeel ondervinden door de beperkte keuze in dienstverlening en de hogere tarieven. CLECAT roept de Europese Commissie op om in te grijpen en vraagt om een sectorbreed onderzoek. Ook moet er een gelijk speelveld komen.

Lees meer

Uitnodiging CTGG-dag 2022

De jaarlijkse CTGG-dag keert na een jaar afwezigheid door corona weer terug op vrijdag 22 april 2022. Leden van TLN en FENEX hebben de mogelijkheid om bij deze dag, georganiseerd door de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen, aanwezig te zijn.

Lees meer

Voorkom veelvoorkomende fouten bij transport VK

Ondanks een aantal incidenten zijn de eerste weken van de nieuwe Brexit fase redelijk goed verlopen. Toch merkt de Britse douane op dat bepaalde fouten veel voorkomen. In dit artikel lees je hoe je die kan voorkomen.

Lees meer

‘Data en persoonlijk komen bij ons samen’

Het jaar 2022 staat voor de deur en deze week blikken we in eindejaarsinterviews met verschillende leden van TLN en FENEX terug, maar ook vooruit. De 62-jarige Ad Schoenmakers zit al 32 jaar in het vak en is directeur van wereldwijd expediteur Ritra Cargo. ‘Wat ik zo mooi vind is dat de hele wereld rondom expeditie en supply chain altijd in verandering is’, zegt hij.

Lees meer

Wereldhandel verder onder druk door uitsluiten expediteurs

Rederij Hamburg Süd heeft verschillende Fenex-leden laten weten dat zij vanaf het nieuwe jaar geen lading accepteren van expediteurs. Dat is economisch en maatschappelijk onwenselijk, zegt Fenex-voorzitter Roderick de la Houssaye. Door concurrenten uit te sluiten neemt de druk op de logistieke keten en wereldhandel alleen maar verder toe.

Lees meer

Verhuizing Fenex

Op 1 januari verhuist Fenex naar het TLN-kantoor. Zodra de coronamaatregelen het toestaan, ben je welkom in Zoetermeer.

Lees meer