container

Stichting Fenex Garantiefonds

Leden van Fenex zijn automatisch lid van het Fenex-Garantiefonds.

Dit garantiefonds houdt in dat indien een Fenex-expediteur failliet gaat, het Fenex-Garantiefonds onder bepaalde voorwaarden de opdrachtgever de mogelijke financiële schade vergoedt. De leden van Fenex staan derhalve garant voor elkaar. Voor de klant een overweging waard om eerder met een Fenex-expediteur in zee te gaan.

Om dit onder de aandacht van de klant te brengen is er voor de leden een leaflet Fenex-Garantiefonds ontworpen. De laatste versie maakt het mogelijk voor de leden hun firmastempel op de geprinte versie te plaatsen. Indien het leaflet alleen elektronisch wordt gebruikt, kan de klant op eenvoudige wijze doorklikken naar de Fenex-website, de Fenex-ledenlijst of naar uitgebreide informatie omtrent het Fenex-Garantiefonds waarin het Reglement Uitkering Vergoeding Fenex-Garantiefonds is opgenomen.