ondertekenen document

Verzekeringen

Via Fenex kunnen de leden gebruikmaken van de volgende collectieve verzekeringen.

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering douanevervoer

Als aangever van douanevervoer loopt de expediteur het risico van de niet-aanzuivering van de door hem uitgemaakte documenten. De periode dat de expediteur/aangever door de fiscus aansprakelijk kan worden gesteld voor de niet-aanzuivering van documenten bedraagt vijf jaar, met dien verstande dat deze termijn wordt teruggebracht tot drie jaar indien de douane-expediteur te goeder trouw is.

Fenex heeft voor haar leden een verzekering afgesloten die de ledenexpediteurs in de gelegenheid te stellen zich in te dekken tegen de risico’s van niet-aanzuivering van door hen uitgemaakte douanedocumenten. Tevens kan de verzekering van toepassing verklaard worden op bijkantoren, zuster- en dochterondernemingen van de verzekerde deelnemer in binnen- en buitenland. De verzekering is afgesloten via Concordia De Keizer, onder Polisnummer 639849810, laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2020.  
 
Download hier een uitgebreide uitleg van wat in de polis staat. In het geval van verschil in voorwaarden, gaat de originele polis voor. 

Collectieve verzekering Invoeraangiften

Naast de collectieve aansprakelijkheidsverzekering douanevervoer heeft Fenex voor haar leden een verzekering afgesloten die de ledenexpediteurs in de gelegenheid stellen zich in te dekken tegen de financiële risico’s met betrekking tot invoeraangiften. Tevens kan de verzekering van toepassing verklaard worden op bijkantoren, zuster- en dochterondernemingen van de verzekerde deelnemer in binnen- en buitenland. De verzekering is afgesloten via Concordia De Keizer, onder polis 639849901, laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2020.  
 
Download hier een uitgebreide uitleg van wat in de polis staat. In het geval van verschil in voorwaarden, gaat de originele polis voor. 

Transportverzekering Online

Tijdens het transport kan het voorkomen dat er schade optreedt. De aansprakelijkheid van vervoerders en expediteurs is veelal beperkt. Dit kan betekenen dat de ladingbelanghebbende niet volledig wordt gecompenseerd voor de geleden schade. Om risico’s te voorkomen sluit een ladingbelanghebbende vaak zelf een goederentransportverzekering af. Als extra service kan ook een expediteur deze verzekering verzorgen. 

Cargo Insurance Online geeft Fenex-leden de mogelijkheid vrachtverzekeringen voor hun klanten af te sluiten. Fenex werkt samen met AON Verzekeringen Nederland. Via de link kunnen Fenex-leden inloggen en bekijken welke verzekeringen voorhanden zijn en kunnen verzekeringen direct worden afgesloten. Via de Fenex-website kunnen leden wereldwijd goederen in opdracht van en namens de klant online verzekeren. Voor meer informatie en een demo ga naar onze website Cargo Insurance Online. 

De voordelen van deze verzekering zijn: 

  • Gebruiksvriendelijk, binnen enkele minuten online een transportverzekering afsluiten. 
  • Voor de klant een verzekering op maat. 
  • 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. 
  • Zelf direct verzekeringscertificaten uitprinten. 
  • Scherpe tarieven. 
  • Uitgebreide dekking. 

Verzekeringsvoorwaarden (dekking): 

  • All risk’. 
  • Inclusief oorlog- & stakersmolest. 
  • Inclusief averij grosse. 
  • Inclusief vergoeding van kosten ten gevolge van insolventie van rederijen.