containers hongkong

Fenex

Fenex is dé belangenbehartiger voor de expediteur/logistiek dienstverlener in Nederland

Missie en visie vereniging Fenex

Visie
De rol van de expediteur als organisator van logistieke activiteiten voor derden verandert door verdergaande digitalisering, mondiale ontwikkelingen, duurzaamheid en veranderingen op de arbeidsmarkt. De expediteur speelt in op deze ontwikkelingen voor een betere dienstverlening aan de opdrachtgevers.

Missie
Fenex is dé belangenbehartiger voor de expediteur/logistiek dienstverlener. Fenex draagt bij aan een ondernemingsklimaat  waarin leden en hun medewerkers hun werkzaamheden deskundig, doelmatig en onder de meest gunstige omstandigheden kunnen verrichten.

Dit doen we door:

 • Lobby in Nederland, in Europa en wereldwijd in samenwerking met onze wereldwijde partners  FIATA en CLECAT;
 • Netwerken: het organiseren van ontmoetingsplaatsen voor leden;
 • Kennis delen door het verstrekken van actuele en relevante informatie, het organiseren van opleidingen, seminars en webinars, en workshops;
 • Sectorontwikkeling: versterking van de bedrijven door aandacht voor innovatie, duurzaamheid en scholing .

Ondernemingen die lid zijn van Fenex hebben hierdoor een voorsprong in de sector

Bestuur Fenex

Het Fenex-bestuur is door de leden gekozen. Er is een rooster van aftreden.

Het Fenex-bestuur is door de leden gekozen. Er is een rooster van aftreden.

 • Cuno Vat (voorzitter), Neele-Vat Logistics Solutions B.V.
  Bestuur Fenex-Garantiefonds, Gevaarlijke stoffen
 • Jeroen Borst
  Raad voor Douanelogistiek (vicevz)
 • Juri Falandt, Milestone Logistics B.V.
  Raad voor Luchtvrachtlogistiek / ACN Sectorraad Expediteurs, Bestuur Fenex-Garantiefonds ,
 • Inver Gase, GDF Netherlands B.V.
  Raad voor Luchtvrachtlogistiek / ACN Sectorraad Expediteurs, ACN Stuurgroep en Expediteurs, Bestuur Fenex-Garantiefonds, Ledenraad TLN
 • Frank Hermans, Seacon Logistics B.V.
  Duurzaamheid
 • Julien de Jong (vicevoorzitter), Schenker Logistics B.V.
  Raad voor Zeehavenlogistiek (Vz), Fenex Opleidingen, Strategische Adviesraad Portbase
 • Etienne Mulders, Boom Customs B.V.
  Raad voor Douanelogistiek (Vz)
 • Jean-Paul van Munster, Trans Ocean Pacific Forwarding B.V.
 • Albert van Ommen, Euro-Rijn Global Logistics B.V.
 • Liesbeth Slappendel (secretaris), Fenex
  Commissie Juridische Aangelegenheden, Commissie Economische Aangelegenheden

Raden, stuurgroepen en commissies Fenex

Fenex kent een aantal Raden, Commissies en Stuurgroepen. Deze bestaan uit vertegenwoordigers van leden van Fenex. Ze bereiden onder meer beleid voor en adviseren het Fenex-bestuur op specifieke onderdelen.

Raden

 • Raad voor Zeehavenlogistiek
 • Raad voor Opslag en Distributielogistiek
 • Raad voor Douanelogistiek
 • Raad voor Luchtvrachtlogistiek

Commissies

 • Commissie Juridische Aangelegenheden
 • Commissie Opleidingen
 • Commissie Duurzaamheid

Samenwerking Fenex/ACN
De Fenex-Raad voor Luchtvrachtlogistiek werkt nauw samen met de Sectorraad Expediteurs van de ACN (Air Cargo Netherlands). Deze raad behandelt de specifieke onderwerpen over luchtvrachtexpeditie.​

FIATA en CLECAT

Gezien het internationale karakter van de expeditiesector is samenwerking met expediteursorganisaties op Europees en mondiaal niveau onontbeerlijk. Als lidvereniging van CLECAT, de Europese organisatie voor expeditie en logistiek, alsmede de wereldorganisatie van expediteurs FIATA komt Fenex op voor de belangen van de Nederlandse expediteurs.

CLECAT
De Europese Unie heeft steeds meer invloed op de markten waarop de expediteur zich beweegt. Op een groot aantal terreinen (transport, douane, milieu) wordt wet- en regelgeving in Brussel en Straatsburg vastgesteld. Het behartigen van de belangen van de georganiseerde expeditiesector vraagt om een proactieve, goed georganiseerde lobby richting de verschillende instellingen van de Europese Unie. Binnen CLECAT – Europese organisatie voor expeditie en logistiek – zijn de nationale organisaties van de lidstaten van de Europese Unie (EU) verenigd. CLECAT vereenvoudigt de directe contacten met de organen van de Europese Unie die zich bezighouden met onder meer de vervoers- en douaneproblematiek.

FIATA

In internationaal verband zijn expediteurs verenigd in de FIATA, de International Federation of Freight Forwarders Associations, gevestigd in Zürich.  In totaal zijn circa 40.000 expeditiebedrijven georganiseerd, verspreid over de gehele wereld.  De werkzaamheden van de FIATA vinden plaats binnen drie instituten:  het Multimodal Transport Institute (MTI), het Customs Affairs Institute (CAI) en het Air Freight Institute (AFI). FIATA houdt zich onder meer bezig met juridische aangelegenheden, beroepsopleiding, public relations en zeevaart-aangelegenheden. Het werk van de FIATA is gericht op het optimaal functioneren van de internationale expeditiesector. Daartoe vindt intensief overleg plaats met een groot aantal internationale organisaties op het gebied van vervoer.

FIATA en Fenex stellen specifieke expediteursdocumenten beschikbaar voor Fenex-leden.

Leden van Fenex

Het Fenex-lidmaatschap is specifiek voor ondernemingen die in Nederland onafhankelijke diensten verlenen op het gebied van expeditie en logistiek. Leden van Fenex zijn tevens lid van het Fenex-Garantiefonds. Dit fonds vergoedt – onder bepaalde voorwaarden – de mogelijke financiële schade indien een Fenex-expediteur failliet gaat. De leden van Fenex staan garant voor elkaar.

Fenex kent daarnaast geassocieerde leden: organisaties en ondernemingen die activiteiten ontplooien, die in nauwe relatie staan met de expeditie en logistieke sector, en die niet kunnen voldoen aan alle lidmaatschapscriteria. Met hen kunnen, onder nader door het bestuur vast te stellen voorwaarden, overeenkomsten worden aangegaan, die recht geven op bepaalde dienstverlening van Fenex.

 • Wie zijn de leden van Fenex?
  Ledenlijst van Fenex
 • Wie zijn geassocieerde leden van Fenex en wat betekent dat?
  Geassocieerde leden zijn organisaties en ondernemingen die activiteiten ontplooien, die in nauwe relatie staan met de expeditie en logistieke sector, en die niet kunnen voldoen aan alle lidmaatschapscriteria. Met hen kunnen, onder nader door het bestuur vast te stellen voorwaarden, overeenkomsten worden aangegaan, die recht geven op bepaalde dienstverlening van Fenex.
  Geassocieerde ledenlijst van Fenex
 • Reglement Uitkering Vergoeding Fenex-Garantiefonds

Verenigingsbureau

Onze gespecialiseerde medewerkers zijn praktisch ingesteld. Ondernemingen die lid zijn van Fenex hebben een voorsprong in de sector. ​

 • Liesbeth Slappendel, secretaris Fenex-bestuur
 • Jeroen de Rijcke, beleidsadviseur Zeehavenlogistiek
 • Antoinette Vels, beleidsadviseur Zeehavenlogistiek en Douanelogistiek
 • Paul Wassing, accountmanager
 • Leilani van Pelt, secretaresse
 • Linda Waasdorp, Fenex Opleidingen
 • Annelies Urban, Fenex Opleidingen