brochures

Leaflets

Fenex heeft verschillende leaflets voor haar leden opgesteld, waarin specifieke expeditie- en logistieke onderwerpen nader worden toegelicht.

Overzicht

Overzicht van alle leaflets:

  • Leaflet Directe Vertegenwoordiging
  • Leaflet Fiscale Vertegenwoordiging
  • Leaflet Fenex-Garantiefonds

Leaflet Directe Vertegenwoordiging

Fenex heeft voor haar leden de Leaflet ‘Het verrichten van douaneformaliteiten als direct vertegenwoordiger’ ontwikkeld, waarin globaal wordt ingegaan op de directe vertegenwoordiging, de mogelijkheden en de verplichtingen. Met deze Leaflet kunnen expediteurs hun opdrachtgevers informeren over deze wijze van vertegenwoordiging. Naast deze Leaflet heeft Fenex een notitie directe vertegenwoordiging opgesteld met relevante informatie voor de leden. Hierin worden de recente en de toekomstige ontwikkelingen kort uiteengezet en wordt er een uiteenzetting gegeven van de Nederlandse regeling en de verplichtingen voor beide partijen.

Download Leaflets Directe Vertegenwoordiging

Download Leaflets Directe Vertegenwoordiging bij uitvoer:

  • Leaflet Directe Vertegenwoordiging bij uitvoer (Nederlands) 

Leaflet Fiscale Vertegenwoordiging

Fenex heeft voor haar leden een Leaflet ontwikkeld, waarin wordt ingegaan op de fiscale vertegenwoordiging en de verschillende vormen die hierbij mogelijk zijn. Expediteurs kunnen hiermee hun opdrachtgevers informeren over de mogelijkheden van fiscale vertegenwoordiging.

Download Leaflets Fiscale Vertegenwoordiging:

Leaflet Fenex-Garantiefonds

Leden van Fenex zijn automatisch lid van het Fenex-Garantiefonds. Dit garantiefonds houdt in dat indien een Fenex-expediteur failliet gaat, het Fenex-Garantiefonds onder bepaalde voorwaarden de opdrachtgever de mogelijke financiële schade vergoedt. De leden van Fenex staan garant voor elkaar. Om dit onder de aandacht van de klant te brengen is er voor de leden een Leaflet Fenex-Garantiefonds ontworpen. De laatste versie maakt het mogelijk voor de leden hun firmastempel op de geprinte versie te plaatsen. Indien het leaflet alleen elektronisch wordt gebruikt, kan de klant op eenvoudige wijze doorklikken naar de Fenex-website, de Fenex-ledenlijst of naar uitgebreide informatie omtrent het Fenex-Garantiefonds waarin het Reglement Uitkering Vergoeding Fenex-Garantiefonds is opgenomen. De Leaflet is alleen digitaal beschikbaar en ontwikkeld in de Nederlandse en Engelse taal.

Download Leaflets Fenex-Garantiefonds: