vind een expediteur

Vind een expediteur

Het Fenex-lidmaatschap is specifiek voor ondernemingen die in Nederland onafhankelijke diensten verlenen op het gebied van expeditie en logistiek. Leden van Fenex zijn tevens lid van het Fenex-Garantiefonds. Dit fonds vergoedt – onder bepaalde voorwaarden – de mogelijke financiële schade indien een Fenex-expediteur failliet gaat. De leden van Fenex staan garant voor elkaar.

Fenex kent daarnaast geassocieerde leden: organisaties en ondernemingen die activiteiten ontplooien, die in nauwe relatie staan met de expeditie en logistieke sector, en die niet kunnen voldoen aan alle lidmaatschapscriteria. Met hen kunnen, onder nader door het bestuur vast te stellen voorwaarden, overeenkomsten worden aangegaan, die recht geven op bepaalde dienstverlening van Fenex.

  • Wie zijn de leden van Fenex?
    Ledenlijst van Fenex
  • Wie zijn geassocieerde leden van Fenex en wat betekent dat?
    Geassocieerde leden zijn organisaties en ondernemingen die activiteiten ontplooien, die in nauwe relatie staan met de expeditie en logistieke sector, en die niet kunnen voldoen aan alle lidmaatschapscriteria. Met hen kunnen, onder nader door het bestuur vast te stellen voorwaarden, overeenkomsten worden aangegaan, die recht geven op bepaalde dienstverlening van Fenex.
    Geassocieerde ledenlijst van Fenex