Zonnepanelen dc

Duurzaamheid: kansen in de keten en in het eigen bedrijf

Fenex wil haar leden met praktische adviezen en het delen van best practices ondersteunen en inspireren om zo CO2-uitstoot te verminderen van onze eigen bedrijven en die van de logistieke ketens.

Verduurzaming is het verminderen van de CO2-uitstoot. Duurzame logistiek is allereerst efficiënte logistiek: het verminderen van het aantal kilometers en/of het bundelen van zendingen. Verdere verduurzaming is mogelijk door het inzetten van low- en zero-emissie vervoermiddelen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om binnen het eigen bedrijf duurzaam te werken. Fenex wil haar leden met praktische adviezen en het delen van best practices ondersteunen en inspireren om zo CO2-uitstoot te verminderen van onze eigen bedrijven en die van de logistieke ketens.

Aanpak verduurzaming in de keten

Steeds meer opdrachtgevers in de logistiek vragen om duurzame alternatieven. Dit vraagt om inzicht in de CO2-uitstoot  van verschillende logistieke opties. Een objectieve meetmethode is daarvoor nodig. Op dit moment is er geen Europese of wereldwijde standaard beschikbaar.

In Nederland heeft de Topsector Logistiek het instrument Big Mile ontwikkeld. In 2022 is een pilot gestart met expediteurs die de toepassingsmogelijkheden gaan verkennen. Doel hiervan is na te gaan hoe expediteurs kunnen komen tot een standaardisatie in CO2-registratie voor expediteurs. Deze helpt ondernemers grip te krijgen op dit onderwerp: wat kan ik concreet doen wanneer klanten vragen naar CO2-registratie/verduurzaming.

De pilot is inmiddels gestart, maar er is ruimte voor meer bedrijven. Heb je ook interesse om deel te nemen aan dit project, neem dan contact op met Antoinette Vels, 06-40022894 of avels@tln.nl (secretaris Fenex Stuurgroep duurzaamheid).

Meer informatie over CO2-registratie in de logistiek en tools zoals Big Mile zijn opgenomen op deze website van de Topsector Logistiek

Aanpak verduurzaming in het eigen bedrijf

Mogelijkheden voor verduurzaming in het eigen bedrijf zijn onder andere:
– slim energiegebruik, bijvoorbeeld: automatische verlichting, kranen met sensoren, isolatie van het pand, plaatsing van zonnepanelen
– medewerkers stimuleren om minder te printen
– medewerkers stimuleren om thuis en/of op flexibele tijden te werken
– medewerkers stimuleren om op de fiets of met OV naar het werk te komen
– medewerkers stimuleren om digitaal te vergaderen

Om grip te krijgen op de CO2-uitstoot van de eigen onderneming en te kunnen sturen op vermindering hiervan, zijn inzicht en onderbouwing nodig. Hiervoor zijn de nodige calculatie-tools beschikbaar. Voorbeelden zijn onder meer te vinden op onderstaande websites:

Algemene informatie over duurzaam ondernemen

Informatie over energie besparen, duurzame energie opwekken, duurzame mobiliteit, energie- en milieu-innovaties. Klik hier.

Informatie over subsidiemogelijkheden voor onder andere initiatieven op het gebied van verduurzaming. Klik hier.

Berichten over maatschappelijk verantwoord ondernemen, wellicht ter inspiratie. Klik hier.