Get Ready for Brexit – algemeen 2

Brexit

Groot-Brittannië is voor Nederland het vierde exportland. Het Brexit-besluit van 23 juni 2016 heeft dus grote gevolgen voor de transport- en logistieke sector.

Q&A - Brexit

TLN organiseerde op dinsdag 13 oktober een webinar over de komende Brexit en de gevolgen voor de transport- en logistieke sector. Op deze pagina vind je de antwoorden op de vragen die tijdens dit webinar zijn gesteld, onderverdeeld in vier rubrieken:

In aanloop naar 1 januari 2021, de dag waarop de nieuwe situatie werkelijkheid wordt, zal dit overzicht met vragen en antwoorden wanneer nodig worden geactualiseerd en aangevuld. Hou deze pagina dus goed in de gaten voor updates!

En wil je het Brexit-webinar terugkijken en/of de gegeven presentaties downloaden, klik dan hier.

Ready for Brexit?

Fenex heeft samen met TLN, evofenedex, Portbase en Deltalinqs het initiatief genomen om samenwerkingsverband op te richten om alle kennis, documentatie en dergelijke die nodig is om lading ook na de Brexit altijd snel door de Nederlandse havens te leiden. De website Get Ready for Brexit staat vol waardevolle informatie voor jou expediteur maar ook in rollen als importeur, vervoerder en als Douane-agent.

Checklist expediteurs

Onderstaande checklist helpt je als expediteur en als Douane-agent om ook vanaf 1 januari 2021 lading snel van en naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren. Alle Nederlandse ferryterminals en de meeste shortsea-terminals stellen deelname aan onze ketenbrede oplossing voor de komende douaneformaliteiten verplicht. Geen voorgemeld document bij de terminal betekent geen toegang.

Volg de vijf stappen om tijdig Ready for Brexit te zijn. Zorg dat je er klaar voor bent.  Zorg als expediteur dat jouw klanten tijdig klaar zijn voor Brexit in de Nederlandse havens? Hieronder lees je welke stappen moet zetten voor zowel het vervoer via de shortsea als in het ferryverkeer.

Stap 1: Zorg dat jouw klant bekend is bij de Douane
Gaat jouw klant door de Brexit voor het eerst importeren en/of exporteren? Regel dan zo snel mogelijk een EORI-nummer van de Douane. Elk bedrijf in Europa dat invoert of uitvoert heeft van de Douane een dergelijk uniek identificatienummer nodig. Ook als het de invoer- en uitaangiften overlaat aan jou of een douaneagent.

Let op! Werk je momenteel met een Brits EORI-nummer? Na de Brexit moet je dit omzetten naar een EORI-nummer uit de EU.

Lees meer informatie bij de Douane over EORI-nummers

Stap 2: Doe voor jou klant de invoer- of uitvoeraangiften
Via jouw eigen douaneafdeling of een douaneagent regel je voor jouw klant steeds tijdig de invoer- en uitvoeraangiften. Dit moet je misschien ook regelen:

Stap 3: Spreek af wie de Dounedocumenten voormeldt
Na de Brexit is het via Portbase voormelden van de douanedocumenten bij alle Nederlandse ferryterminals en het merendeel van de shortsea-terminals verplicht. Dit voormelden kun je als expediteur doen, maar het kan ook door de importeur/exporteur zelf, de Douaneagent of bij gelegenheid de vervoerder gebeuren. Spreek dit goed af. Zonder voormelding krijgt de vervoerder géén toegang tot de terminal.

Stap 4: Abonneer je op Portbase-services
Het digitaal voormelden van de lading bij shortsea- en ferryterminals doet je via Portbase. Voor import (lading van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland) is er de service Melding Import Documentatie. Een vernieuwde service om na de Brexit ook bij shortsea- en ferryterminals alle douanedocumenten te kunnen voormelden.

Let op! Aanvullende informatie voor bestaande klanten van Melding Import Documentatie

  • Bestaande klanten van Melding Import Documentatie die willen gaan voormelden bij shortsea- en ferryterminals hebben een aanvullend terminalcontract nodig. In overleg met deze terminals heeft Portbase hiervoor één overkoepelend contract opgesteld. Via sales@portbase.com kunt u dit overkoepelende contract opvragen en na ondertekening weer aan Portbase retourneren.
  • Werkt u als bestaande klant van Melding Import Documentatie via een systeemkoppeling, check dan bij uw IT-afdeling of softwareleverancier dat u de juiste versie van de service gebruikt. De berichtspecificaties vind je hier.

Kosten en aanmelden Melding Import Documentatie
De aansluitkosten voor het via Melding Import Documentatie voormelden van importdocumenten bij shortsea- en ferryterminals zijn voor nieuwe klanten eenmalig € 249,50 (ex. btw). Voor het dagelijks gebruik betaalt u een maandabonnement (voor web € 6,24 en voor een systeemkoppeling € 20,84) plus een bijdrage van € 0,18 per bericht. (Vanaf 1/1/2021 zijn de prijzen € 6,34 per maand voor web en € 21,17 per maand voor een systeemlink. De transactie fee per container en aansluitkosten wijzigen niet.)

Voor export (lading van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk): service Melding Export Documentatie
Na de Brexit kunt u via deze bestaande service alle exportdocumenten ook voormelden bij shortsea- en ferryterminals.

Let op! Aanvullende informatie voor bestaande klanten Melding Export Documentatie: Werk je via een systeemkoppeling, dan is als bestaande klant een kleine aanpassing nodig. De berichtspecificaties daarvoor vind je hier.

Kosten en aanmelden Melding Export Documentatie
Als nieuwe deelnemer betaal je eenmalig € 249,50 (ex. btw). Het dagelijks gebruik is gratis.

Stap 5: Check vooraf of de terminal het douanedocument heeft
Na de voormelding kunt u de lading via Portbase real-time volgen. Zo nodig kunt u dan nog actie ondernemen, mocht met de voormelding iets niet in orde zijn.

Voor import (lading van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland): service Import Status
Service voor real-time zicht op de douanestatus van binnenkomende lading bij shortsea- en ferryterminals. U ziet direct of aan de vereiste douaneverplichtingen is voldaan en of de Douane de zending eventueel wil controleren. Van de vervoerder wordt verwacht dat hij voor aankomst van het schip via Import Status checkt of de douanedocumenten bij de terminal bekend zijn. Zonder correct voorgemelde douanedocumenten kan de lading de terminal niet verlaten. De chauffeur die de lading komt halen, wordt dan doorverwezen naar een tijdelijke parkeerlocatie in het havengebied. In overleg met zijn planner of u als opdrachtgever kunnen de formaliteiten hier alsnog in orde worden gemaakt.

Kosten en aanmelden Import Status
Import Status is een gratis service.

Voor export (lading van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk):  service Track & Trace Export
Deze bestaande service geeft na de Brexit 24/7 ook zicht op alle exportzendingen via de shortsea- en ferryterminals: vanaf de aankomst uit het achterland tot en met het vertrek naar zee. Van de vervoerder wordt verwacht dat hij vóór vertrek naar de terminal via Track & Trace Export checkt of de douanedocumenten daar bekend zijn. Zonder correct voorgemelde douanedocumenten krijgt de vervoerder geen toegang tot de terminal. Zijn chauffeur wordt dan doorverwezen naar een tijdelijke parkeerlocatie in het havengebied. In overleg met zijn planner of u als opdrachtgever kunnen de formaliteiten hier alsnog in orde worden gemaakt.

Kosten en aanmelden Track & Trace Export
Track & Trace Export is onderdeel van Melding Export Documentatie en werkt via het web. Na registratie voor Melding Export Documentatie is het gebruik van deze service gratis.

Lees alle details in het Get Ready for Brexit handboek.

Havengebied Calais

De Franse Douane heeft medio november 2020 de Douane-procedures gepubliceerd in het havengebied Calais.

 

Procedure lege tankcontainers met residu ook voor VK vanaf 1 januari 2021

In het verleden hebben wij jullie geïnformeerd over de procedures omtrent lege tankcontainers met residu. Dit betreft zogenaamde ‘empty uncleaned containers’. De definitie hiervan is een container met een bepaalde resthoeveelheid, welke zover als mogelijk is gelost en waarbij de inhoud zonder reiniging niet uit een container te verwijderen is. Met andere woorden: na het lossen/leegpompen, kleeft het product nog aan de wand of blijft er een minimaal restant op de bodem liggen.

Procedure
Voor deze containers geldt de procedure die wordt omschreven in bijgaande brief. Kort gezegd: ofwel de ferrymaatschappij of rederij vermeldt de container als leeg in de ATO en in het terminalsysteem, waarna de container niet wordt geblokkeerd. Ofwel de container wordt als leeg in de ATO vermeld en vol in het terminalsysteem, waarna deze  door de code ‘TNK’ in de melding import documentatie (MID) kan worden gedeblokkeerd. Zijn beide opties niet mogelijk, dan dient een nadere douaneaangifte in AGS invoer te worden gedaan om de container te kunnen afhalen.

Voor uitgaande containers geldt dat deze als leeg kunnen worden voorgemeld in het terminalsysteem, dan wel dat de container kan worden gedeblokkeerd door  de code ‘TNK’ in de melding export documentatie (MED) van Portbase. Voldoet een tankcontainer niet aan de definitie van een empty uncleaned container, dan dient hiervoor een uitvoeraangifte te worden gedaan.

Deze procedures zullen vanaf 1 januari 2021 ook direct van toepassing zijn op tankcontainers met residu van en naar het VK.

Vragen of opmerkingen kunnen gemeld worden bij het secretariaat van Fenex, via secretariaat@fenex.nl.

Werkwijze retourneren lege emballage en lege verpakkingsmiddelen na Brexit

Van de Douane ontvingen wij onderstaande werkwijze hoe moet worden omgegaan met lege emballage en lege verpakkingsmiddelen die retour komen vanuit het Verenigd Koninkrijk na 31 december 2020. Voorts kondigt de Douane aan dat deze procedure voor alle uit derde landen terugkerende lege emballage en verpakkingsmiddelen wordt doorgevoerd.

>> Lees hier alle informatie in dossier Douane – algemeen.

Douanecontroles op de ferryterminals

De Douane heeft per brief het ODB geïnformeerd over de inrichting van douanecontroles op de ferryterminals na 31 december 2020. Kort gezegd, zal de Douane de controles niet meteen vanaf 1 januari 2021 via het inspectieportaal van Portbase gaan aanzeggen, maar zullen de douanemedewerkers de ferryterminals fysiek  betreden en units uitkiezen om te onderwerpen aan een controle.

Op verzoek van de aangever kunnen controles op de invoeraangifte worden verlegd naar het binnenland, zoals ook gebruikelijk is in de containersector. In de brief van Douane vind je een uitgebreide toelichting.

Vragen of opmerkingen kunnen gemeld worden bij het secretariaat van Fenex, via secretariaat@fenex.nl.

Brexit: VK stopt met EMCS op 1 januari 2021 in plaats van 31 mei 2021

Van de Douane ontvingen wij op 11 december 2020 onderstaand actueel bericht:

‘’In afwijking van eerdere berichten kan het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021 de afmeldingen in EMCS niet meer doorsturen naar de (voormalige) lidstaten. Noord-Ierland neemt namelijk per 1-1-2021 de centrale gateway voor EMCS over van het VK. Dat betekent dat de e-AD’s van zendingen accijnsgoederen naar het VK vanaf dat moment niet meer direct elektronisch afgemeld kunnen worden naar het verzendende land. Het Verenigd Koninkrijk zal de af te melden berichten verzamelen en via Excelbestanden naar de lidstaten sturen (voor NL: naar de Centrale Unit Accijnzen, CUA). De CUA zal die e-AD’s handmatig sluiten. Voor zendingen naar het VK die na 90 dagen onverhoopt nog open staan zal de CUA de nasporingsprocedure beginnen. De verzender van het e-AD zal dan met alternatief bewijs het bereiken van een toegestane bestemming aan moeten tonen. Lukt dat niet, dan zal de CUA de verschuldigde accijns naheffen bij de verzender.

Voor de andersom-situatie betekent dat het volgende. De ontvanger in NL van accijnsgoederen uit het VK meldt de zending op de gewone manier af in EMCS. Maar de daadwerkelijke afmelding gebeurt via het automatiseringscentrum in Apeldoorn naar het VK met gebruikmaking van Excellijsten.‘’

Aanpassingen Codeboeken Douane door Brexit

Op 1 januari 2021 zal het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer uitmaken van de Europese Unie en daardoor eveneens geen onderdeel meer zijn van de Europese douane-unie en de interne markt van de EU.

Dit brengt een aantal aanpassingen met zich mee in de Codeboeken Douane die op 1 januari 2021 zullen gelden. De Douane heeft daarom een document gemaakt met de wijzigingen die op dit moment bekend zijn.

De belangrijkste wijzigingen zijn het opvoeren van de code XI voor Noord-Ierland en het loskoppelen van de code GB van de tabel met EU-landen.

Mededeling 12 Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

De Douane heeft 7 januari 2021 een mededeling geplaatst in het Handboek Douane met uitleg over de preferentiële oorsprongsregels van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

De link naar mededeling 12 vind je hier.