Hoofdpunten Brexit-deal

Op 24 december hebben de onderhandelingsteams van de EU en het VK een overeenkomst bereikt over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. De betrokken departementen hebben gedurende de kerstperiode handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK bestudeerd en het kabinet heeft op 27 december haar goedkeuring aan de deal gegeven.

Europese Raad
Op 29 december dient de Europese raad een besluit te nemen over de ondertekening van de handels- en samenwerkingsovereenkomst. De deal kan dan op onderdelen voorlopig in werking treden op 1 januari, waarna het Europees Parlement haar goedkeuring kan geven.

Geen onderlinge heffingen
Het zogenoemde Brexit-team van TLN en Fenex heeft het onderhandelingsresultaat eveneens bestudeerd. De belangrijkste onderdelen van de deal voor Fenex-leden omvatten:

  • Douaneformaliteiten worden vanaf 1 januari van kracht (met uitzondering van de genoemde gevallen in het uittredingsakkoord);
  • Geen onderlinge heffingen en/of quota’s;
  • Volledige bilaterale cumulatie;
  • De exporteur geeft de oorsprongsverklaring af, of;
  • De importeur verklaart dat hij kennis heeft van de oorsprong van het product en beroept zich op de preferentie;
  • Fyto- en veterinaire controles van toepassing;
  • AEO wederzijds erkend (alleen voor security);
  • Overige wetten van de Unie moeten worden nageleefd zoals productveiligheid; voedselveiligheid en consumentenbescherming.