Brexit-blog

Fenex deelt via dit liveblog updates over de Brexit en de gevolgen voor de logistieke sector.

Meer informatie over de Brexit, in relatie tot de logistieke sector, vind je in …

VK stelt Brexit-controles uit

Vooraanmeldingen en gezondheidscertificaten voor veel dierlijke of fytosanitaire producten zijn bij invoer in Engeland pas vanaf 1 oktober 2021 verplicht. Dat was eerder 1 april 2021. Ook andere controles en verplichtingen zijn uitgesteld.

Om de Britse industrie tegemoet te komen, hebben de Britten een fasering van controles en douaneprocedures aangekondigd; een soort ingroeimodel. Vanmiddag heeft de Britse overheid besloten dat zij dat het tijdspad van die fasering uitstellen.

De wijzigingen zijn als volgt:

 • Vooraanmeldingen voor producten van dierlijke oorsprong, bepaalde dierlijke bijproducten en hoog-risico levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong zullen niet vereist zijn tot 1 oktober 2021. Vanaf die datum zullen ook pas gezondheidscertificaten verplicht zijn voor producten van dierlijke oorsprong en bepaalde dierlijke bijproducten.
 • Douaneaangiftes voor invoer in het VK zullen nog steeds vereist zijn, maar de mogelijkheid om uitgesteld aangifte te doen, inclusief het indienen van aanvullende aangiftes tot 6 maanden na de invoer van de goederen, wordt verlengd tot 1 januari 2022.
 • Safety en security aangiftes (ENS) voor invoer zullen niet vereist zijn tot 1 januari 2022.
 • Fysieke controles voor producten van dierlijke oorsprong, bepaalde dierlijke bijproducten en hoog risico levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong zullen niet vereist zijn tot 1 januari 2022. Vanaf dat moment zullen deze controles plaatsvinden op een Border Control Post (BCP).
 • Fysieke controles voor hoog risico planten zullen plaatsvinden op BCP’s , in plaats van op de plaats van bestemming, vanaf 1 januari 2022.
 • Verplichte vooraanmeldingen en documentatiecontroles, inclusief fytosanitaire certificaten zullen vereist worden voor laag risico planten en plantaardige producten, en worden geïntroduceerd vanaf 1 januari 2022.
 • Vanaf maart 2022 zullen controles op levende dieren en laag risico planten en plantaardige producten gaan plaatsvinden op BCP’s.

 

Let op: voor zogenaamde controlled goods (Annex C van het BOM) blijft een uitzondering van de mogelijkheid om uitgestelde aangiftes te doen van kracht. Voor deze goederen moet nog steeds een volledige douaneaangifte worden gedaan indien de goederen in Groot-Brittannië binnenkomen.

Melding van Douane over mismatches - Brexit

De Douane meldt dat in februari een enorme hoeveelheid mismatches heeft plaatsgevonden op de Brexit gerelateerde aangiften. Meer dan de helft hiervan kwam door een verwijzing naar een foutieve voorafgaande douaneregeling.

In een circulaire hebben wij eerder vermeld hoe de voorafgaande regeling voor ferrymaatschappijen wordt opgebouwd. Let op: het vermelden van een verkeerde voorafgaande regeling betekent dat een foutieve aangifte wordt gedaan. Indien dit zich niet op korte termijn verbetert kan de Douane overgaan tot handhavingsmaatregelen (bijv. oplegging van Fiscale Strafbeschikkingen). Speciale aandacht is nodig voor de b/l nummers. Vaak is het zo dat het b/l nummer wordt opgevolgd door 001 of 0001. Dit zijn dus niet de artikelnummers, maar deze cijfers maken onderdeel uit van de unieke referentie waar naar dient te worden verwezen. Het is voorts in geen geval de bedoeling dat in een vervolgaangifte vanaf een ferry komend uit het VK in het vak 40 wordt verwezen naar een Engelse uitvoeraangifte.

Vervoer naar VK en gebruik van delayed declarations

Vervoer je goederen naar het VK en maakt de importeur gebruik van delayed declarations (ook wel bekend als de C-status regeling)?

Zorg dat je in ieder geval beschikt over het GB EORI nummer van de ontvangende partij in Engeland. Bij non-inventory linked ports moet de vervoerder het GB EORI nummer bij zich hebben tijdens het transport volgens het Border Operating Model.

De importeur is verantwoordelijk voor het inschrijven van de goederen in zijn administratie en het doen van de aanvullende aangifte. Om als vervoerder goed ingedekt te zijn is ons advies altijd een bevestiging te vragen van je opdrachtgever dat van delayed declarations gebruik wordt gemaakt. Daarnaast raden wij aan goed vast te leggen waar de goederen zijn afgeleverd en te laten tekenen voor ontvangt en de CMR goed te bewaren.

Problemen met veterinaire certificaten uit Engeland

Sinds 1 januari gaat er veel mis met veterinaire certificaten uit Engeland. De Douane en NVWA hebben voor zendingen uit Engeland een aparte werkwijze ingericht waarbij het streven is de doorlooptijden van de documentencontrole (hierna: d-controle) zo kort mogelijk te houden. Als een certificaat onjuistheden bevat wordt het certificaat overgedragen naar de NVWA en moet een dierenarts een beslissing nemen over de partij. Op het moment dat een zending wordt overgedragen naar de NVWA loopt de d-controle ernstige vertraging op. De NVWA houdt overzichten bij met de meest voorkomende fouten in gezondheidscertificaten en kaart deze ook aan bij de Britse veterinaire dienst (Defra). Indien een certificaat een van deze fouten bevat is het, om extra vertraging te voorkomen,  verstandig het certificaat niet voor controle aan te bieden maar een nieuw certificaat aan te vragen.

Een greep uit de meest voorkomende fouten:
– Aard van het product onjuist
– Erkenningsnummer onjuist
– Paginanummering onjuist
– Aanpassingen in paginanummering zijn niet geparafeerd door de afgevende instantie
– Netto gewicht en brutogewicht zijn hetzelfde
– Onjuist modelcertificaat gebruikt
– Stempel/handtekening ontbreekt
– Onjuiste regiocode vermeld

Problemen met veterinaire certificaten uit Engeland

Sinds 1 januari gaat er veel mis met veterinaire certificaten uit Engeland. De Douane en de NVWA hebben voor zendingen uit Engeland een aparte werkwijze ingericht waarbij het streven is de doorlooptijden van de documentencontrole (hierna: d-controle) zo kort mogelijk te houden. Als een certificaat onjuistheden bevat, wordt het certificaat overgedragen aan de NVWA en moet een dierenarts een beslissing nemen over de partij. Op het moment dat een zending wordt overgedragen aan de NVWA loopt de d-controle ernstige vertraging op. De NVWA houdt overzichten bij met de meest voorkomende fouten in gezondheidscertificaten en kaart deze ook aan bij de Britse veterinaire dienst (Defra). Indien een certificaat een van deze fouten bevat, is het – om extra vertraging te voorkomen – verstandig het certificaat niet voor controle aan te bieden, maar een nieuw certificaat aan te vragen.

Een greep uit de meest voorkomende fouten:

 • Aard van het product onjuist
 • Erkenningsnummer onjuist
 • Paginanummering onjuist
 • Aanpassingen in paginanummering zijn niet geparafeerd door de afgevende instantie
 • Netto- en brutogewicht zijn hetzelfde
 • Onjuist modelcertificaat gebruikt
 • Stempel/handtekening ontbreekt
 • Onjuiste regiocode vermeld

Zie ook artikel 3 van de Uitvoeringsverordening (EU) van de Commissie.

Vervoer veterinaire goederen

Heb je veterinaire goederen (producten van dierlijke oorsprong) die in de EU via Nederland binnenkomen?  Dan kunnen deze alleen via een erkend BIP (buitengrens inspectiepost) binnen komen.

Welke dit zijn vind je hier.

Let op:  In de haven van Moerdijk is geen BIP. Dit betekent dat hier geen veterinaire goederen uit derde landen kunnen aankomen. Gebeurt dit wel dan zullen ze worden aangemerkt als doorgereden partijen en kunnen ze niet meer worden goedgekeurd voor invoer in de EU. De consequentie is dat de goederen terug moeten naar het land van verzending of worden vernietigd.

Vervoer goederen met NTCS document

Vervoer je goederen via Calais naar het VK met een NCTS (transit, T1 of T2) document? Let op: Calais is geen douanekantoor van bestemming voor NCTS documenten. Dat wil zeggen dat NCTS documenten hier niet worden aangezuiverd na vertrek via Eurotunnel of een ferrymaatschappij. Advies: om niet -gezuiverde documenten te voorkomen is het beter om de documenten met kantoor van bestemming op het kantoor van binnenkomst in het VK te maken en daar fysiek langs een douanekantoor in Kent te rijden.

Brexit-werkproces inkomende veterinaire goederen

De eerste week van de Brexit is een feit. Over het algemeen vielen de gemelde problemen mee, maar de volumes waren nog minimaal. Helaas is op veterinair vlak wel het een en ander misgegaan. Niet alleen in Nederland, maar ook in België en Frankrijk hebben zich problemen voorgedaan. Door fouten in certificaten zijn zendingen aangehouden door de NVWA.

Lees hier het volledige bericht

Check het MRN-nummer

De Douane meldt dat veel MRN-nummers die bij de Melding Export Documentatie (MED) worden opgegeven, niet juist zijn. Als er verkeerd MRN-nummer is opgegeven, komt de trailer niets langs de Douane en wordt de vrachtwagen naar een parkeerplaats gestuurd, tot een correct MRN-nummer wordt opgestuurd. Controleer daarom, nog vóór het transport, of het juiste MRN-nummer is doorgegeven. Zo voorkom je stilstand in de haven.

Vervoer van veterinaire goederen uit het VK

Vervoer je veterinaire goederen uit het VK? Zorg dan dat je een D-controle conform hebt voordat je de ferry op gaat in Engeland. De douane gaat namelijk voor iedere veterinaire zending een bewijs vragen aan de chauffeur van de D-controle en een bewijs dat er een keurafspraak is gemaakt op een veterinair keurpunt.

Stena Line stuurt de veterinaire units terug naar Engeland als het niet in orde is. De wagens kunnen daar niet overnachten.

De 40 meest gestelde vragen over Brexit en Douane

De Nederlandse Douane heeft de 40 meest gestelde vragen overzichtelijk samengevoegd in een handige PDF. Denk aan vragen als ‘Wat heb ik nodig om goederen te importeren of te exporteren van en naar het VK?’, ‘Wat kan ik doen als ik niet tijdig beschik over een vergunning of als ik geen kennis van douaneformaliteiten heb?’ en ‘Hoe verloopt het vervoer via ferry’s in NL met Portbase?’. De Nederlandse Douane neemt je deels aan de hand mee en geeft antwoorden op dit soort prangende vragen.

Download hier ‘De Top-40 meest gestelde vragen over Brexit en Douane’

De verplichte ENS-aangifte

Als vervoerder ben je verplicht als je de Brits-Franse grens over gaat, een ENS-aangifte te doen. Dit geldt als je als vervoerder met een begeleide vracht de grens passeert.

Lees hier het volledige bericht

Volg vanmiddag het Brexit-webinar ‘The Implications of the Brexit Deal for your Business’

In allerijl is er over de Brexit onderhandelingsovereenkomst een webinar samengesteld door onder andere de uitvoerders van de Brexit-deal.  In een drie uur durende Engelstalige webinar komen onderwerpen aan bod als Wat betekent de Brexit-deal voor jouw bedrijf, wat verandert er per 1 januari 2021 en hoe kan je je het beste voorbereiden.  Sprekers zijn onder andere de Britse ambassadeur in Nederland Joanna Roper, Nannette van Schelven, directeur-generaal van de Nederlandse Douane, Heather Jones, Deputy Director EU Member States Engagement, Border and Protocol Delivery Group en Tim de Wit, VK-correspondent voor de NOS. Namens TLN en Fenex spreekt Douane- en Brexit-expert Stefan Verhagen.

Datum: dinsdag 29 december
Tijd: 15.00 – 18.00 uur

Registreer je hier om het webinar te volgen. De terugkijk-link wordt nagevraagd bij de organisator NBCC (Britse Kamer van Koophandel).

De gevolgen van Brexit en btw

De Brexit heeft btw-gevolgen voor alle ondernemers die transacties met het Verenigd Koninkrijk (VK) verrichten. Vanaf 2021 is het VK voor de levering en afname van diensten een land buiten de EU. Een belangrijke verandering is dat het vervoer in opdracht van Nederlandse btw-ondernemers in verband met de uitvoer van goederen naar het Verenigd Koninkrijk (VK), vanaf 1 januari 2021  is belast met 0 % btw.

Lees hier het hele bericht

Brexit-deal: highlights

Op 24 december hebben de onderhandelingsteams van de EU en het VK een overeenkomst bereikt over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. De betrokken departementen hebben gedurende de kerstperiode handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK bestudeerd en het kabinet heeft op 27 december haar goedkeuring aan de deal gegeven.

Lees hier het volledige bericht

Brexit-deal biedt duidelijkheid, maar verandert weinig

‘Het Verenigd Koninkrijk maakt vanaf 1 januari geen deel meer uit van de Europese Unie. Na de jaarwisseling is het VK een zogenaamd “derde land” en zijn douaneformaliteiten een feit. Ook zullen er, in tegenstelling tot vervoer tussen EU-lidstaten, controles op in- en uitgaande goederen plaatsvinden. Het handelsakkoord verandert daar niets aan’, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post.

Lees hier het volledige bericht

Europees Parlement akkoord met noodmaatregelen

Het Europese Parlement is akkoord met een aantal noodmaatregelen in het geval van een no deal Brexit. De noodmaatregelen omvatten afspraken over het verlengde gebruik van een Eurovergunning en de uitfasering van de cabotageregeling indien de EU en het VK niet tot een handelsakkoord komen.

Eerder vorige week publiceerde de Europese Commissie de noodplannen. Die zijn bedoeld om verstoringen in het transport zoveel mogelijk te voorkomen in het geval van een no deal Brexit. TLN wacht nog op reactie van het Britse ministerie van Transport hierover en hoopt dat ook het Verenigd Koninkrijk de noodmaatregelen omarmt, zodat het goederenvervoer na 31 december zoveel mogelijk ongehinderd door kan gaan.

Een overzicht van de belangrijkste noodmaatregelen vind je hier.

Portbase: laatste kans om je aan te melden

Vanaf 1 januari is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lidstaat meer. Als je vanaf Nederlandse havens naar het VK vervoert, is aanmelding bij Portbase in 2021 verplicht. Bedrijven die zich te laat melden bij Portbase, lopen de kans de boot letterlijk te missen. Meld je dus zo snel mogelijk aan, als je dat nog niet hebt gedaan.

Portbase: ‘Wat de uitkomst van de politieke onderhandelingen ook wordt, er komen douaneverplichtingen. In Nederland hebben samenwerkende organisaties in de havens alle mogelijke voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat goederen na Brexit snel via de Nederlandse havens vervoerd kunnen blijven worden. Bedrijven die zich niet hebben voorbereid en dus op het laatste moment aankloppen, sluiten achteraan in de aanmeldrij en lopen daarmee het risico niet op tijd klaar te zijn.’

Lees hier het volledige bericht van Portbase op hun website.
Aanmelden bij Portbase kan hier.

Brexit: VK stopt met EMCS op 1 januari 2021 in plaats van 31 mei 2021

In afwijking van eerdere berichten kan het Verenigd Koninkrijk (VK) vanaf 1 januari 2021 de afmeldingen in EMCS niet meer doorsturen naar de (voormalige) lidstaten. Noord-Ierland neemt namelijk per 1-1-2021 de centrale gateway voor EMCS over van het VK. Dat betekent dat de e-AD’s van zendingen accijnsgoederen naar het VK vanaf dat moment niet meer direct elektronisch afgemeld kunnen worden naar het verzendende land. Dat schrijft de Douane in een bericht aan Fenex.

Lees hier het hele bericht

Aanpassingen Codeboeken Douane door Brexit

De Codeboeken Douane wijzigen op 1 januari 2021 in verband met de Brexit. De Douane heeft daarom een document gemaakt met de wijzigingen die op dit moment bekend zijn. De belangrijkste wijzigingen zijn het opvoeren van de code XI voor Noord-Ierland en het loskoppelen van de code GB van de tabel met EU-landen.

De noodplannen voor no-deal-Brexit van de Europese Commissie zijn klaar

De Europese Commissie (EC) heeft op 11 december 2020 haar noodplannen gepresenteerd in het geval van een no-deal-Brexit. Eind dit jaar loopt de transitieperiode af en als er voor die tijd geen handelsakkoord is gesloten zullen er ernstige verstoringen ontstaan. Om die zoveel als mogelijk te voorkomen heeft de EC gerichte noodmaatregelen voorgesteld.

Lees hier het hele bericht

Update: Werkwijze doorgaande NCTS documenten bij binnenkomst over zee vanuit het VK na Brexit

De Douane heeft een nieuwe versie van de brief “Werkwijze doorgaande NCTS documenten bij binnenkomst over zee” opgesteld. De wijzigingen zien vooral op de te gebruiken codes voor de rederij en een andere volgorde van de procedurele stappen.

Lees hier het hele bericht

Brexit - vraag en antwoord

TLN organiseerde op dinsdag 13 oktober een webinar over de komende Brexit en de gevolgen voor de transport- en logistieke sector. Op deze pagina vind je de antwoorden op de vragen die tijdens dit webinar zijn gesteld, onderverdeeld in vier rubrieken:

 • Douaneprocedures
 • Veiligheid, voedsel en waren
 • Vergunningen, certificaten, rijbewijzen en paspoorten
 • Automatisering en digitalisering

In aanloop naar 1 januari 2021, de dag waarop de nieuwe situatie werkelijkheid wordt, zal dit overzicht met vragen en antwoorden wanneer nodig worden geactualiseerd en aangevuld. Hou deze pagina dus goed in de gaten voor updates!

Lees hier alle vragen en antwooren

The last four weeks ... Brexit

Op 3 december, vier weken voor de definitieve deadline, bespreken deskundigen tijdens een Engelstalige webinar de status van de politieke onderhandelingen, de ontwikkelingen rondom het Border Operating Model, de consequenties hiervan voor het bedrijfsleven, maar óók de oplossingen.

Lees hier het hele bericht

Brexit webinar Franse Douane

De Franse Douane organiseert op 3 december 2020 van 14.30 – 15.30 uur een Brexit webinar. Het webinar wordt in het Engels gehouden en geeft meer informatie over de Franse Brexit IT oplossing ‘Smart Border’.

Lees hier het hele bericht

Overgangsperiode Brexit eindigt 31 december 2020

Vanaf 1 januari 2021 gelden er douaneformaliteiten voor al het goederenverkeer tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse havens zijn  hierop voorbereid.

Lees hier het hele bericht

TLN Brexit-webinar: ‘Een goede doorstroom gaat boven alles’

’n Hele opgave. Zo vat Elmer de Bruin, Brexit-coördinator bij TLN, de voorbereidingen van de transportsector op de Brexit in een notendop samen. En dat hij niet overdrijft, blijkt wel uit het Brexit-webinar van TLN eerder deze week, met medewerking van De Bruin zelf, Fenex-expert Stefan Verhagen en andere Brexit-experts uit Nederland én Groot-Brittannië.

Bekijk hier het hele webinar

Werkwijze retour emballage en verpakkingsmiddelen na Brexit

Van de Douane ontvingen wij onderstaande werkwijze hoe moet worden omgegaan met lege emballage en lege verpakkingsmiddelen die retour komen vanuit het Verenigd Koninkrijk na 31 december 2020.

Lees hier het hele bericht

Procedure lege tankcontainers met residu ook voor VK vanaf 1 januari 2021

In het verleden hebben wij jullie geïnformeerd over de procedures omtrent lege tankcontainers met residu. Dit betreft zogenaamde ‘empty uncleaned containers’. De definitie hiervan is een container met een bepaalde resthoeveelheid, welke zover als mogelijk is gelost en waarbij de inhoud zonder reiniging niet uit een container te verwijderen is. Met andere woorden: na het lossen/leegpompen, kleeft het product nog aan de wand of blijft er een minimaal restant op de bodem liggen.

Lees hier het hele bericht