Werkwijze retour emballage en verpakkingsmiddelen na Brexit

Van de Douane ontvingen wij onderstaande werkwijze hoe moet worden omgegaan met lege emballage en lege verpakkingsmiddelen die retour komen vanuit het Verenigd Koninkrijk na 31 december 2020.

lege flessen

Bericht van de Douane:
In het kader van de Brexit zijn vragen gesteld over hoe gehandeld moet worden met uit derde landen terugkerende lege emballage/verpakkingsmiddelen geschikt voor herhaald gebruik. U kunt hierbij onder meer denken aan (bier)fusten, bloembakken, kratten, etc. De emballage vertrekt “vol” vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk en komt “leeg” terug om opnieuw gebruikt te worden. Lege emballage die nu terugkeert uit het Verenigd Koninkrijk heeft nu (nog) meestal de douanestatus van Uniegoederen en kan in beginsel zonder formaliteiten hergebruikt worden.

Vanaf 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk een derde land en zijn de standaard douaneformaliteiten van toepassing. De (gevulde) emballage verliest de douanestatus van Uniegoederen zodra ze het grondgebied van de Unie heeft verlaten. Vanaf dat moment heeft ze de douanestatus van niet-Uniegoederen. Als de (lege) emballage terugkeert in de Unie, krijgt ze niet automatisch de douanestatus van Uniegoederen terug. Dit betekent dat ze niet zonder douaneformaliteiten haar weg kunnen vervolgen of hergebruikt kunnen worden. Zowel in het kader van binnenbrengen in het grondgebied van de Unie als voor het plaatsen van goederen onder een douaneregeling, moeten formaliteiten worden vervuld.

Lees hier het hele bericht in het dossier ‘Douane – algemeen

More information in this English letter from Dutch Customs.