Procedure lege tankcontainers met residu ook voor VK vanaf 1 januari 2021

In het verleden hebben wij jullie geïnformeerd over de procedures omtrent lege tankcontainers met residu. Dit betreft zogenaamde ‘empty uncleaned containers’. De definitie hiervan is een container met een bepaalde resthoeveelheid, welke zover als mogelijk is gelost en waarbij de inhoud zonder reiniging niet uit een container te verwijderen is. Met andere woorden: na het lossen/leegpompen, kleeft het product nog aan de wand of blijft er een minimaal restant op de bodem liggen.

vlaggen europa en uk

Procedure
Voor deze containers geldt de procedure die wordt omschreven in bijgaande brief. Kort gezegd: ofwel de ferrymaatschappij of rederij vermeldt de container als leeg in de ATO en in het terminalsysteem, waarna de container niet wordt geblokkeerd. Ofwel de container wordt als leeg in de ATO vermeld en vol in het terminalsysteem, waarna deze  door de code ‘TNK’ in de melding import documentatie (MID) kan worden gedeblokkeerd. Zijn beide opties niet mogelijk, dan dient een nadere douaneaangifte in AGS invoer te worden gedaan om de container te kunnen afhalen.

Voor uitgaande containers geldt dat deze als leeg kunnen worden voorgemeld in het terminalsysteem, dan wel dat de container kan worden gedeblokkeerd door  de code ‘TNK’ in de melding export documentatie (MED) van Portbase. Voldoet een tankcontainer niet aan de definitie van een empty uncleaned container, dan dient hiervoor een uitvoeraangifte te worden gedaan.

Deze procedures zullen vanaf 1 januari 2021 ook direct van toepassing zijn op tankcontainers met residu van en naar het VK.

Vragen of opmerkingen kunnen gemeld worden bij het secretariaat van Fenex, via secretariaat@fenex.nl.

Kijk voor meer informatie in ons Brexit-dossier.