Brexit: VK stopt met EMCS op 1 januari 2021 in plaats van 31 mei 2021

In afwijking van eerdere berichten kan het Verenigd Koninkrijk (VK) vanaf 1 januari 2021 de afmeldingen in EMCS niet meer doorsturen naar de (voormalige) lidstaten.

European and UK flagged wooden Table with laptop

Noord-Ierland neemt namelijk per 1-1-2021 de centrale gateway voor EMCS over van het VK. Dat betekent dat de e-AD’s van zendingen accijnsgoederen naar het VK vanaf dat moment niet meer direct elektronisch afgemeld kunnen worden naar het verzendende land. Dat schrijft de Douane in een bericht aan Fenex.

Nasporingsprocedure
Het VK zal de af te melden berichten verzamelen en via Excelbestanden naar de lidstaten sturen (voor NL: naar de Centrale Unit Accijnzen, CUA). De CUA zal die e-AD’s handmatig sluiten. Voor zendingen naar het VK die na 90 dagen onverhoopt nog open staan zal de CUA de nasporingsprocedure beginnen. De verzender van het e-AD zal dan met alternatief bewijs het bereiken van een toegestane bestemming aan moeten tonen. Lukt dat niet, dan zal de CUA de verschuldigde accijns naheffen bij de verzender.

Voor de andersom-situatie betekent dat het volgende. De ontvanger in NL van accijnsgoederen uit het VK meldt de zending op de gewone manier af in EMCS. Maar de daadwerkelijke afmelding gebeurt via het automatiseringscentrum in Apeldoorn naar het VK met gebruikmaking van Excellijsten.

Vragen of opmerkingen kunnen gemeld worden bij het secretariaat van Fenex, via secretariaat@fenex.nl.