Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

evofenedex, ACN en TLN/FENEX benadrukken belang voldoende ruimte voor vrachtvliegtuigen

Een toekomstgerichte, duurzame en krachtige luchtvrachtoperatie is belangrijk voor Nederland. Volgens evofenedex, Air Cargo Netherlands en TLN/FENEX vraagt dit om een stevige verankering van vracht in het luchtvaartbeleid, waardoor nieuwe investeringen worden aangetrokken en werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Lees verder

Demurrage en detention

Veel vragen van zeevrachtexpediteurs gaan over demurrage en detention (D&D). Omdat deze termen in de praktijk zijn ontstaan, en dus niet zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, heerst er veel onduidelijkheid over de betekenis van de termen en de rechtsgeldigheid van dergelijke vorderingen.

Lees verder

Covid-19

Gevolgen coronacrisis ongewijzigd stevig voelbaar

Er wordt al veel informatie gepubliceerd in de verschillende media en de ontwikkelingen gaan snel. Wij zullen op een aantal relevante deelactiviteiten extra informatie verschaffen - en vragen zoveel als mogelijk beantwoorden -, zoals: 

evofenedex en FENEX lanceren Checklist Expeditietaken

Een checklist helpt transacties tussen expediteurs en verladers te stroomlijnen. Veel verladers maken gebruik van expediteurs voor hun logistieke afhandeling. Om de behoefte van de verladers en het serviceaanbod van de expediteurs zoveel mogelijk met elkaar te stroomlijnen hebben evofenedex en FENEX de Checklist Expeditietaken in het leven geroepen.          Lees verder

   

 


 

Modelovereenkomsten voor het optreden als exporteur

De Douane heeft in 2019 aangekondigd dat de exporteur, zoals in vak 2 van de douaneaangifte wordt vermeld, gevestigd moet zijn in de Europese Unie (EU). Om goed voorbereid te zijn op de daadwerkelijke inwerkingtreding van de nieuwe definitie hebben FENEX en evofenedex een nieuwe modelovereenkomst ontwikkeld om een partij te kunnen machtigen om op te treden als exporteur. Lees verder 

Incoterms® 2020

We zijn weer bijna een decennia verder, tijd voor nieuwe Incoterms®. Op 1 januari 2020 is het zover. Als logistieke dienstverlener wilt u in staat zijn om de afspraken die uw opdrachtgever heeft gemaakt te kunnen vertalen, zodat u uw offerte en uw dienstverlening hierop perfect kunt afstemmen. In tegenstelling tot wat velen denken is Ex Works niet komen te vervallen, noch gewijzigd. Wat is er wel veranderd? Lees verder 

Guidelines Containerbinnenvaart

FENEX is nauw betrokken bij de verschillende werkgroepen binnen het Havenbedrijf Rotterdam die ernaar streven de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven zo betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten verlopen en de congestie te verminderen. Lees verder

Get Ready for Brexit

FENEX doet mee aanGet Ready for Brexit’, een ketenbrede oplossing voor de douaneverplichtingen die na de Brexit gelden voor het vervoer via shortsea- en ferryterminals. Lees verder

Get ready for Brexit - Brexit animatie- en instructievideo's

Lees verder