Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

FENEX algemene ledenvergadering

Op dinsdag 10 december 2019 vindt de algemene ledenvergadering van FENEX plaats. De leden worden bijgepraat over de onderwerpen waarmee FENEX zich bezighoudt en na de vergadering zal worden ingegaan op een aantal interessante onderwerpen.

Lees verder

Waar staat FENEX voor?

Al meer dan 100 jaar behartigt FENEX, als brancheorganisatie van expediteurs/logistiek dienstverleners, de belangen van bijna 400 nationale ondernemingen. Deze gemeenschappelijke belangenbehartiging is gericht op versterking van de positie van de van de georganiseerde expediteur/logistiek dienstverlener in Nederland.

Lees verder

FENEX-Garantiefonds

Wie met een expediteur in zee wenst te gaan, zal allereerst kijken naar zijn betrouwbaarheid. Zonder dat blijken leuzen als "snel" en "goedkoop" maar al te vaak valkuilen te zijn.

Lees verder

Producten en diensten

Naast de algemene belangenbehartiging die FENEX voor de bedrijfstak verricht, worden ook informatie, adviezen, producten en diensten aan de leden verstrekt ten behoeve van een optimale uitoefening van het bedrijf.

Lees verder

Waarom een expediteur in de arm nemen?

Wie goederen internationaal wil laten vervoeren, wil er zeker van zijn dat zij in dezelfde goede staat de plaats van bestemming bereiken. Daarbij komt meer kijken dan men denkt.

Lees verder


 

Guidelines Containerbinnenvaart

FENEX is nauw betrokken bij de verschillende werkgroepen binnen het Havenbedrijf Rotterdam die ernaar streven de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven zo betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten verlopen en de congestie te verminderen.

Lees verder

Get Ready for Brexit

FENEX doet mee aan ‘Get Ready for Brexit’, een ketenbrede oplossing voor de douaneverplichtingen die na de Brexit gelden voor het vervoer via shortsea- en ferryterminals.

Lees verder

FAQ oplossing Brexit in de Nederlandse havens

Infographic "Get ready for Brexit"

Nieuwsbrieven "Get ready for Brexit"

 

Get ready for Brexit - Brexit animatie- en instructievideo's

Lees verder 

Talent Analyse Tool voor douanemedewerkers

Sinds de invoering van het DWU in 2016 is het om een AEO-vergunning te verkrijgen verplicht voor bedrijven aan te tonen dat zij beschikken over kennis en/of praktische vaardigheden.

Lees verder

Waarschuwingsregister Logistieke Sector

Het Waarschuwingsregister Logistieke Sector biedt leden tegen lage kosten een pre-employment screening en is daarmee een krachtig middel tegen criminaliteit en fraude.

Lees verder