Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

Coronavirus

Er wordt al veel informatie gepubliceerd in de verschillende media en de ontwikkelingen gaan snel. Wij zullen op een aantal relevante deelactiviteiten extra informatie verschaffen - en vragen zoveel als mogelijk beantwoorden -, zoals: 

evofenedex en FENEX lanceren Checklist Expeditietaken

Een checklist helpt transacties tussen expediteurs en verladers te stroomlijnen. Veel verladers maken gebruik van expediteurs voor hun logistieke afhandeling. Om de behoefte van de verladers en het serviceaanbod van de expediteurs zoveel mogelijk met elkaar te stroomlijnen hebben evofenedex en FENEX de Checklist Expeditietaken in het leven geroepen.          Lees verder

FENEX-Garantiefonds

Wie met een expediteur in zee wenst te gaan, zal allereerst kijken naar zijn betrouwbaarheid. Zonder dat blijken leuzen als "snel" en "goedkoop" maar al te vaak valkuilen te zijn. Lees verder

Producten en diensten

Naast de algemene belangenbehartiging die FENEX voor de bedrijfstak verricht, worden ook informatie, adviezen, producten en diensten aan de leden verstrekt ten behoeve van een optimale uitoefening van het bedrijf. Lees verder

Waarom een expediteur in de arm nemen?

Wie goederen internationaal wil laten vervoeren, wil er zeker van zijn dat zij in dezelfde goede staat de plaats van bestemming bereiken. Lees verder


 

Modelovereenkomsten voor het optreden als exporteur

De Douane heeft in 2019 aangekondigd dat de exporteur, zoals in vak 2 van de douaneaangifte wordt vermeld, gevestigd moet zijn in de Europese Unie (EU). Om goed voorbereid te zijn op de daadwerkelijke inwerkingtreding van de nieuwe definitie hebben FENEX en evofenedex een nieuwe modelovereenkomst ontwikkeld om een partij te kunnen machtigen om op te treden als exporteur. Lees verder 

 Incoterms® 2020

We zijn weer bijna een decennia verder, tijd voor nieuwe Incoterms®. Op 1 januari 2020 is het zover. Als logistieke dienstverlener wilt u in staat zijn om de afspraken die uw opdrachtgever heeft gemaakt te kunnen vertalen, zodat u uw offerte en uw dienstverlening hierop perfect kunt afstemmen. In tegenstelling tot wat velen denken is Ex Works niet komen te vervallen, noch gewijzigd. Wat is er wel veranderd? Lees verder 

Guidelines Containerbinnenvaart

FENEX is nauw betrokken bij de verschillende werkgroepen binnen het Havenbedrijf Rotterdam die ernaar streven de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven zo betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten verlopen en de congestie te verminderen. Lees verder

Get Ready for Brexit

FENEX doet mee aan ‘Get Ready for Brexit’, een ketenbrede oplossing voor de douaneverplichtingen die na de Brexit gelden voor het vervoer via shortsea- en ferryterminals. Lees verder

Get ready for Brexit - Brexit animatie- en instructievideo's

Lees verder 

Talent Analyse Tool voor douanemedewerkers

Sinds de invoering van het DWU in 2016 is het om een AEO-vergunning te verkrijgen verplicht voor bedrijven aan te tonen dat zij beschikken over kennis en/of praktische vaardigheden.

Lees verder

Waarschuwingsregister Logistieke Sector

Het Waarschuwingsregister Logistieke Sector biedt leden tegen lage kosten een pre-employment screening en is daarmee een krachtig middel tegen criminaliteit en fraude.

Lees verder