Update: Werkwijze doorgaande NCTS documenten bij binnenkomst over zee vanuit het VK na Brexit

De Douane heeft een nieuwe versie van de brief “Werkwijze doorgaande NCTS documenten bij binnenkomst over zee” opgesteld. De wijzigingen zien vooral op de te gebruiken codes voor de rederij en een andere volgorde van de procedurele stappen.

Let op: voor alle binnenkomende doorgaande NCTS documenten geldt deze procedure. Ongeacht of het kantoor van bestemming is gelegen in Nederland dan wel in een andere lidstaat of land dat is aangesloten bij de overeenkomst voor gemeenschappelijk douanevervoer.

Naar de inhoud van de brief verwijzen wij kortheidshalve. De procedure is als volgt:

  • De goederen dienen op de ATO te worden aangegeven met de douanestatus “T”, “T1” of “T2”, al naar gelang de douanestatus die vermeldt staat op het betreffende doorgaande NCTS document.
  • Behalve deze douanestatus dient op BL niveau in het veld “bescheiden” ook het soort document (820 voor T, 821 voor T1 of 822 voor T2) en het MRN van het betreffende document te worden vermeld.
  • (Voor het juist vermelden van de douanestatus, het soort en het MRN van het doorgaande NCTS document vindt u hiervoor op de support pagina van Portbase gedetailleerde instructies welke bereikbaar zijn via de onderstaande links:

Nederlandse toelichting:

https://support.portbase.com/services/melding-lading-import/#hoe-vermeld-ik-doorgaande-transit-t1-documenten-op-het-manifest

Engelse toelichting:

https://support.portbase.com/en/services/cargo-declaration-import/#how-can-i-report-8216-bonded-transport-in-transit-via-the-dutch-port-8217

  • Bij het vermelden van zowel de douanestatus T, T1 of T2, als het documentsoort en het MRN nummer, zal de ATO automatisch door de Douane worden gezuiverd.
  • Indien het genoemde doorgaande NCTS document niet de gehele inhoud van een BL bevat of het MRN ontbreekt, zal de Douane nadat de cargadoor hierover is geïnformeerd, deze geautomatiseerde zuivering handmatig al dan niet gedeeltelijk, ongedaan maken, waardoor alsnog een  zuiveringsverplichting ontstaat.
  • De cargadoor dient er voor te zorgen dat een lijst met barcodes van deze doorgaande NCTS documenten ruim voor binnenkomst schip aan het van toepassing zijnde emailadres van het Centraal Werkpunt of de Douane die aanwezig is op de terminal, wordt gezonden. (Zie Bijlage voor adressen)
  • Op basis van deze lijst behandelt de Douane deze documenten in haar rol van “Kantoor van Doorgang” en informeert de cargadoor als dit gereed is.
  • Hierna mag de cargadoor voor deze zendingen de code BXI insturen via de MID applicatie van Portbase. De BXI melding mag alleen worden gedaan door de cargadoor, deze beschikt immers als enige over het document type en het MRN.
  • De BXI melding deblokkeert de goederen in het terminal systeem.