brexit vlaggen vk europa

Brexit - Vraag en antwoord

Op deze pagina vind je de antwoorden op de vragen die tijdens het Brexit-webinar van TLN, gehouden op 13 oktober 2020, zijn gesteld.

Brexit: vragen en antwoorden

TLN organiseerde op dinsdag 13 oktober een webinar over de komende Brexit en de gevolgen voor de transport- en logistieke sector. Op deze pagina vind je de antwoorden op de vragen die tijdens dit webinar zijn gesteld, onderverdeeld in vier rubrieken:

  • Douaneprocedures
  • Veiligheid, voedsel en waren
  • Vergunningen, certificaten, rijbewijzen en paspoorten
  • Automatisering en digitalisering

In aanloop naar 1 januari 2021, de dag waarop de nieuwe situatie werkelijkheid wordt, zal dit overzicht met vragen en antwoorden wanneer nodig worden geactualiseerd en aangevuld. Hou deze pagina dus goed in de gaten voor updates!

En wil je het Brexit-webinar terugkijken en/of de gegeven presentaties downloaden, klik dan hier.

Douaneprocedures

Ik verstuur goederen naar landen buiten de EU, onder meer naar Australië en Canada. Alle hiervoor benodigde douaneformaliteiten laat ik verrichten door mijn transporteur. Dit kan alleen als je beschikt over een EORI-nummer, en dat doe ik. Echter, ik exporteer op dit moment ook veel goederen naar het Verenigd Koninkrijk. En dan heb je vanaf 1 januari 2021 ook een Brits EORI-nummer nodig. Dit heb ik inmiddels aangevraagd. Moet ik nu nog wat anders regelen om na 1 januari 2021 naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen blijven exporteren?

Het is raadzaam om nog na te gaan of je voor de goederen een dual use vergunning nodig hebt. Daarnaast is het goed om samen met uw transporteur te controleren of deze ook de vooraanmelding in Portbase doet. Immers, zonder vooraanmelding komt de truck van uw transporteur niet de ferry naar het Verenigd Koninkrijk op. Ten slotte is het belangrijk om met uw afnemer goed af te stemmen wie de zaken in het Verenigd Koninkrijk afhandelt, wat natuurlijk mede afhankelijk is van de incoterm.

Ik heb een vraag gekregen van een klant met betrekking. Deze klant vervoert chemicaliën vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk. De lege trailers komen retour om hier weer met hetzelfde product te worden gevuld. Nu is er voor tankcontainers met een resthoeveelheid (empty uncleaned) een uitgebreide procedure (handboek Douane, punt 3.5.9). Gaat deze procedure na 31 december 2020 ook gelden voor tanktrailers met een vaste tankinrichting op de trailer?

Het antwoord van de Douane op deze vraag is ‘ja’.

Ik transporteer meubels in opdracht van fabrikanten naar winkels in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Wanneer wij enkel op Ierland rijden, hoe moet ik dit transport dan voor de Douane regelen?

Voor een transport naar Ierland kan je een TIR-carnet gebruiken. Ook kan je ervoor kiezen een T2 document op te maken. De betreffende goederen hebben namelijk een Europese oorsprong, waardoor je deze met een T2 document direct naar Ierland kan overbrengen. Je hoeft met een T2 document namelijk geen nadere invoeraangifte te doen.

Ik wil, onbegeleid, een machine verschepen naar het Verenigd Koninkrijk. Aldaar wordt hij opgepakt door een Ierse collega, die de machine ophaalt en naar Ierland brengt. Welk doorvoerdocument heb ik dan nodig?

Voor dit vervoer kan je gebruik maken van een T2 document en dit document kan/moet je uploaden in Portbase. Daarbij geldt dat de vervoerder te allen tijde een origineel transitdocument (hard copy) bij zich moet hebben.

Moet ik een douaneaangifte doen voor het transport van een tankcontainer die is gelost en waarin mogelijkerwijs nog een geringe hoeveelheid residu van het product is achtergebleven?  

Voor tankcontainers met residu bestaat een procedure die nu al voor derde landen geldt. Ook voor het Verenigd Koninkrijk gaat deze procedure vanaf 2021 gelden. Zie ook hier.

Hoe weet ik als vervoerder dat mijn vracht onderdeel uitmaakt van een douanecontrole? 

Degene die de aangifte indient, ontvangt hiervan bericht en dient contact op te nemen met zijn opdrachtgever.

Is de verwachting dat UK Customs ook goederen met bestemming Ierland gaat contoleren?

Dat wordt niet verwacht. Een transitaangifte wordt en-route maar zelden gecontroleerd. Tenzij er sprake is van specifieke risicosignalen.

Geldt de regeling terugkerende goederen ook voor lege tankcontainers? 

De Douane heeft een speciale procedure voor lege, niet gereinigde tankcontainers met residu: als de container geheel leeg en gereinigd is en retour gaat om voor het goederenverkeer te worden gebruikt, dan hoef je hier geen aanvullende douaneaangifte voor te doen. De rederij dient deze dan wel als lege tank op te geven in de ATO. Zie ook hier.

Blijft het Verenigd Koninkrijk aangesloten bij de landen die de TIR-overeenkomst hebben getekend?

Ja.

Waar en hoe vindt de handhaving van transport- en douanedocumenten in het Verenigd Koninkrijk plaats? In het Verenigd Koninkrijk of in de haven zelf?

In het binnenland wordt infrastructuur aangelegd (bijv. bij Ashford) voor de Kanaaltunnel doortocht.

Onder welke voorwaarden mogen Nederlandse vrachtwagenchauffeurs na 31 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk rijden? Zijn er na de Brexit extra verplichtingen of zijn de verplichtingen hetzelfde als nu?

De regering van het Verenigd Koninkrijk zal de regelingen tijdig meedelen om de vervoerders in de EU tijdig te informeren over de wijze waarop zij zich op het einde van de overgangsperiode kunnen voorbereiden. Dit zal betrekking hebben op wijzigingen in de documentatievoorschriften voor soorten reizen die in het Verenigd Koninkrijk kunnen worden uitgevoerd.

Is er een verschil als goederen begeleid of onbegeleid in het Verenigd Koninkrijk aankomen?

De vervoerder wordt gedefinieerd als de eigenaar van het ‘actieve vervoermiddel’, wat betekent:

  • Een ferrymaatschappij voor onbegeleid vervoer
  • De transporteur voor begeleid vervoer

In Nederland wordt de ENS door de ferrymaatschappijen ingediend in geval van onbegeleide transporten. In geval van begeleide transporten is de vervoerder zelf verantwoordelijk voor het indienen van de ENS.

Ben je als wegvervoerder verplicht om in het Verenigd Koninkrijk een fysiek douanedocument bij je te hebben? Of volstaat een digitaal document?

Bij vervoer GB > EU: het CHIEF-systeem geeft toestemming om door te gaan naar de haven van vertrek (of de terminal). Als de zending wordt geselecteerd voor een check outbound, wordt de exporteur geïnformeerd om de vrachtwagen naar een locatie te sturen voordat hij de grens bereikt.

Bij vervoer EU > GB: de vervoerder moet een elektronische of fysieke kopie van het MRN voor invoer of het EORI-nummer van de handelaar bij zich hebben als de handelaar gebruik maakt van de mogelijkheid om de indiening van zijn aangifte uit te stellen. Digitale documentatie zal volstaan, of een Transit Accompanying Document Movement Reference Number, waarbij een papieren exemplaar van het TAD in de vrachtwagen ook is vereist. Vanaf juli 2021 moet de chauffeur over het Goods Movement Reference (GMR) nummer van het GVMS beschikken als hij met behulp van de pre-lodgement service een haven passeert.

Als een zending onder een T1- of TIR-document wordt verzonden, wat is dan de procedure bij invoer in het Verenigd Koninkrijk? Moet het document digitaal worden ingevoerd in een douanesysteem voordat het transport plaatsvindt?

Degenen die gebruik maken van doorvoer om zich in of door het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen, ook vanuit de EU, zullen via een transitokantoor moeten passeren. Telkens wanneer de goederen in een Britse haven aankomen, moet het TAD bij een kantoor van doorvoer worden aangeboden. Na de overgangsperiode is HMG van plan om dit digitaal te laten verlopen via de Goods Vehicle Movement Service (GVMS). Sommige havens kunnen nog steeds kiezen voor een kantoor van doorvoer op papier. In beide gevallen moeten de vervoerders het TAD of de informatie van hun TAD op een bepaald moment van het traject verstrekken en krijgen zij informatie over de vraag of zij worden ingeklaard of dat er een nadere controle nodig is.

Moet de vrachtwagenchauffeur originele documenten meenemen, zoals een commerciële factuur?

Sommige originele documenten, zoals certificaten en licenties (bijv. Export Health Certificates), zullen verplicht zijn. Maar een voorafgaande kennisgeving via digitale middelen wordt ook aanbevolen.

Wat is de procedure in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot leeg verpakkingsmateriaal, zoals pallets. Moet je dit bij de Douane aangeven?

Het is de bedoeling van HMRC (de Britse douane) om wetgeving te creëren om eventuele eisen voor verklaringen over herbruikbare verpakkingen na de overgang tot een minimum te beperken. Houd er rekening mee dat dit onderworpen is aan de parlementaire procedures en het tijdschema van de wetgeving.

Is er een website waar de douanedocumenten kunnen worden geregistreerd om zendingen aan beide grenzen van het Kanaal voor te melden?

Ja, voor Nederland: https://www.getreadyforbrexit.eu/brexit-in-5-stappen/

Voor België: https://rxseaport.eu/en/

Voor Frankrijk: https://www.douane.gouv.fr/actualites/enveloppe-logistique-une-nouvelle-fonctionnalite-de-la-frontiere-intelligente

Voor het Verenigd Koninkrijk is het afhankelijk van de haven. Sommige havens hebben een port community system waar douanedocumenten vooraf kunnen worden aangemeld. Andere havens moeten nog een keuze maken tussen het pre-lodgement of temporary storage model.

Advies is om met je Engelse klant of douane-expediteur te overleggen hoe de vooraanmelding het beste kan worden gedaan.

Wat voor T-document wordt opgemaakt als we transit via NCTS willen toepassen na 1 januari 2021 bij vrije goederen vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk, en vice versa?

Vrije goederen vanuit de EU moeten eerst worden aangegeven door middel van een Ex-A document en kunnen dan worden opgevolgd door een T2-document. Vrije goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk moeten ook worden aangeven in het Verenigd Koninkrijk door middel van een uitvoerdocument en dan opgevolgd worden door een T1. Het zijn immers wel vrije goederen in het Verenigd Koninkrijk, maar geen Unie-goederen.

Ter aanvulling: voor goederen die naar Ierland worden vervoerd of die vanuit Ierland naar het Europese vasteland worden vervoerd via het Verenigd Koninkrijk kan een T2-document worden gebruikt.

In een ‘official journal’ van de EU lees ik dat er twee (nieuwe) landcodes komen: XI voor ‘United Kingdom (Northern Ireland)’ en XU voor ‘United Kingdom (excluding Northern Ireland)’. Dat gaat mogelijk gevolg hebben voor uitvoeraangiftes en ERP-systemen. Is er al meer duidelijkheid over deze nieuwe landcodes en de mogelijke impact ervan? 

De Europese Commissie heeft recent bekend gemaakt dat de volgende landcodes zullen worden gebruikt:

  • XI: Noord-Ierland
  • GB: Voor de rest van het Verenigd Koninkrijk, exclusief Noord-Ierland

De Code XU zal niet worden gebruikt voor douaneprocedures.

Wordt het gecombineerde T-transit document vanaf 2021 nog geaccepteerd voor wegtransport door de Britse Douane?

Het Verenigd Koninkrijk blijft NCTS gebruiken en daarin bestaat de mogelijkheid om een gecombineerde aangifte te doen. Dus automatiseringstechnisch zou dit geen enkel probleem moeten opleveren. Op 1 januari 2021 om 0.00 uur is het Verenigd Koninkrijk geen lidstaat meer, maar vanaf dat moment is het als zelfstandig lid toegetreden tot de overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer. Alle formele stappen daarvoor zijn doorlopen. Een overeenkomst zoals deze kun je niet voor slechts een deel toepassen, eigenlijk geldt er ‘alles of niets’.

Artikel 28 Appendix I van de Overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer luidt:  

Gemengde zendingen
Een zending kan zowel onder de T1-regeling als onder de T2-regeling te plaatsen goederen bevatten, op voorwaarde dat elk artikel dienovereenkomstig op de aangifte voor douanevervoer is geïdentificeerd aan de hand van de codes T1, T2 of T2F.    

Dus ja, gecombineerde aangiften blijven mogelijk en de basis daarvoor is bovengenoemd artikel.

Hoe wordt de douane-inklaring en het vervoer van accijnsgoederen (onder schorsing van accijns) geregeld na 31 december 2020? 

Van de Britse overheid hebben wij een verwijzing ontvangen naar de guidances die zij over deze onderwerpen hebben gepubliceerd. Zie hier en hier.

Hoe dien ik om te gaan met verhuisgoederen na de transitieperiode? 

Als het gaat om het verhuizen van persoonlijke bezittingen naar het Verenigd Koninkrijk, geldt:

Vraag een aanvraag voor een ToR-verblijfsvergunning (Transfer of Residence) aan als u uw normale verblijfplaats van buiten de EU naar het Verenigd Koninkrijk wilt overbrengen.

U moet het formulier ook gebruiken om aangifte te doen als u:

– Voertuigen naar het Verenigd Koninkrijk wilt importeren voor u of uw gezin

– Eventuele huisdieren naar het Verenigd Koninkrijk wilt verhuizen

Huishoudens hebben belasting- en douaneverantwoordelijkheden wanneer zij hun persoonlijke bezittingen vanuit het buitenland naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen. Verhuisbedrijven/-agenten zullen hun klanten begeleiden bij de procedures die zij moeten volgen bij een verhuizing van hun persoonlijke bezittingen naar het Verenigd Koninkrijk. Zie ook hier.

U moet het formulier volledig invullen voordat u het kunt afdrukken. U kunt een gedeeltelijk ingevuld formulier niet opslaan. Vul het formulier in, print het uit en stuur het naar HMRC voordat u persoonlijke eigendommen gaat verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk.

Voor meer info, bezoek deze pagina.

Als u erin slaagt om in aanmerking te komen voor een ‘ToR relief’, dan krijgt u unieke aangifte-informatie. U of uw verhuizer moet dit dan presenteren bij het doen van de invoeraangifte met behulp van Douane Procedure Code (CPC) 40 00 C01.

Als er vragen zijn over het invullen van dit formulier, neem dan contact op met de HMRC-hulplijn via 0300 200 3700. Of bezoek deze site.

Heb ik als Nederlandse vervoerder een Engels EORI-nummer nodig?

Een EORI-nummer is een identificatienummer waarmee een bedrijf kan communiceren met de Douane. Het nummer wordt gebruikt voor het doen van douaneaangiftes. De vervoerder zal meestal niet zorgdragen voor de invoer- of uitvoeraangifte.

Het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd pas vanaf 1 juli een ENS-aangifte verplicht te gaan stellen.

Het kan nog wel een uitdaging worden om iemand te vinden om de ENS te laten doen in het Verenigd Koninkrijk. Douane-expediteurs in het Verenigd Koninkrijk zijn dit niet gewend. Immers behoeft op dit moment de ENS-aangifte alleen te worden gedaan voor goederen die van buiten de EU binnenkomen. Het is gebruikelijk dat de rederij of scheepsagent de ENS indient voor zendingen uit bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten.

Indien u begeleid vervoer doet op het Verenigd Koninkrijk, is het slim om nu al een Engels EORI-nummer aan te vragen. Dit kan kosteloos worden aangevraagd: https://www.gov.uk/eori. Naar verwachting zal de Britse overheid de komende periode heel veel aanvragen gaan ontvangen voor een EORI-nummer en de verwerkingstijd kan hierdoor oplopen.

Heb ik voor de Goods Vehicle Movement Service (GVMS) een EORI-nummer nodig?

Het ‘border operating model’ vermeldt dat de vervoerder de aanmelding in de GVMS moet doen. Om de GVMS te kunnen vullen, is een Engels EORI-nummer nodig. Havens kunnen zelf kiezen of ze voor een ‘temporary storage’ (dat is het standaard model in de EU) of voor het ‘pre-lodgement’ model kiezen. Beide modellen op één haven zijn ook mogelijk. De verwachting is dat voor begeleid transport meestal gekozen zal worden voor ‘pre-lodgement’ en bij onbegeleid transport voor ‘temporary storage’.

De GVMS creëert een GMR-nummer dat moet worden opgegeven in de boeking bij de ferrymaatschappij. De GVMS wordt pas volledig in gebruik genomen op 1 juli 2021. Let op: als je met Transit (NCTS, T1, T2) naar het Verenigd Koninkrijk rijdt, dan dien je al direct vanaf 1 januari 2021 een melding in de GVMS te doen om het kantoor van doorgang te laten melden in het Verenigd Koninkrijk. In die gevallen moet een vervoerder dus al vanaf 1 januari 2021 beschikken over een Engels EORI-nummer.

Veiligheid, voedsel en waren

Heb ik na 31 december 2020 voor vervoer op Groot-Brittannië per se door de Douane goedgekeurde verzegelingen nodig?

Nee, deze specifieke verzegeling is niet verplicht. Echter, bij gebruik van verzegelingen anders dan die door de Douane zijn goedgekeurd, kun je bij de grens te maken krijgen met oponthoud vanwege extra controles.

Hoe staat het met het aantal aanvragen voor het laten keuren van bedrijfszegels?

Navraag leert dat de naderende Brexit tot nu toe slechts een miniem waarneembare stijging van dit soort aanvragen heeft opgeleverd.

Ik repareer trailers die om veiligheidsredenen geparkeerd staan in de haven. Soms moet ik de verzegeling van de trailer verbreken omdat ik niet alles van buitenaf kan repareren. Hoe gaat dat in zijn werk als er een douanezegel op de trailer zit?

Een douanezegel mag je nooit verbreken zonder dat daar iemand van de Douane bij aanwezig is. Daarnaast is het in dergelijke gevallen raadzaam om contact op te nemen met de betreffende terminal, aangezien de trailer binnen hun RTO staat voor wat betreft de reparaties.

Klopt het dat mijn paletten per 1 januari 20201 moeten voldoen aan de ISPM 15 standaard bij invoer in het Verenigd Koninkrijk? En dat deze paletten dus voorafgaand aan het transport een hittebehandeling moeten ondergaan?

Ja, dat klopt. De NVWA zal hierop ook controles gaan uitvoeren.

Moeten veterinaire producten uit het Verenigd Koninkrijk die met een T-document in Nederland aankomen met een bestemming elders in Europa, bij binnenkomst in de EU altijd eerst naar een inspectiepunt voor op zijn minst een controle van de VET-documenten? 

Ja, de veterinaire wetgeving schrijft voor dat alle veterinaire goederen moeten worden gecontroleerd op een border control post (BCP). Een documentencontrole vindt altijd plaats op alle zendingen. De d-controle kan al gedaan voordat de zending binnen is gekomen. Vervolgens dienen zendingen langs een keurpunt te rijden voor een zegel- of materiële controle door een erkende dierenarts.

Hoe is het geregeld met veterinaire controlepunten in het Verenigd Koninkrijk en Nederland, voor de im- en export van goederen die onder veterinaire controle staan? 

In Nederland zijn veterinaire controlepunten aanwezig in de omgeving van alle ferryterminals. Alleen voor levende dieren bestaat (nog) geen keurpunt. Stena Line is bezig met een keurpunt voor paarden, eendagskuikens en broedeieren. Stena Line heeft goede hoop dat dit voor 1 januari 2021 is geregeld.

Kan ik het Verenigd Koninkrijk binnenkomen en verlaten via een willekeurige haven met vlees, vee en groenten/vruchten?

Vanaf januari 2021 is het verplicht om bepaalde verplaatsingen voor te melden, maar ze hoeven niet meer via een BCP (Border Control Post) naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. Vanaf juli 2021 moeten producten die onderworpen zijn aan sanitaire en fytosanitaire (SPS) controles worden aangeboden aan de BCP.

Waar vinden de controles/handhaving plaats: aan de grens of in het binnenland van het Verenigd Koninkrijk, of bij een bedrijf?

Vanaf januari 2021 zijn er ook fysieke controles op de plaats van bestemming of andere erkende bedrijven, op alle levende dieren en planten met een hoog risico. Tevens geldt een verplichting om bepaalde verplaatsingen vooraf aan te melden, maar zij hoeven niet via een grenscontrolepost (BCP) het Verenigd Koninkrijk binnen te komen. Eventuele fysieke controles zullen tot juli 2021 op de plaats van bestemming worden uitgevoerd.

Vanaf juli 2021 moeten producten die aan sanitaire en fytosanitaire (SPS) controles worden onderworpen, worden aangeboden aan een BCP en zullen er meer fysieke controles en monsternemingen plaatsvinden. De sanitaire en fytosanitaire (SPS) controles voor dieren, planten en hun producten zullen plaatsvinden in VK-grenscontroleposten en niet op de plaats van bestemming.

Kunnen of moeten de fytosanitaire documenten die het transport begeleiden digitaal worden aangeleverd of moeten ze de zending vergezellen?

Voor de export van het Verenigd Koninkrijk naar de EU: vanaf het einde van de overgangsperiode moet de importeur voor de uitvoer van producten van dierlijke oorsprong van het Verenigd Koninkrijk naar de EU een voorafgaande kennisgeving doen. Dit gebeurt online via TRACES, een EU-systeem.

Voor de export is ook een exportgezondheidscertificaat nodig, dat nu digitaal kan worden aangevraagd. EHC Online is een digitale online applicatiedienst voor EHC’s die door Defra en APHA is ontwikkeld. Het stelt exporteurs in staat om de zending aan te vragen, informatie te verstrekken en hun EHC-aanvraag in te dienen. Het EHC kan worden gecontroleerd, ingevuld en afgedrukt door een certifying officer met behulp van EHC Online voordat het wordt ondertekend, gestempeld en aan de exporteur wordt afgegeven.

Eind 2020 zal EHC Online het huidige handmatige PDF-proces voor het aanvragen van alle EHC’s buiten de EU hebben vervangen. Voor de export naar de EU zullen vanaf het einde van de overgangsperiode certificaten worden geproduceerd op EHC Online. Echter, als het certificaat niet in EHCO is gebouwd, is een handmatig proces voor dat specifieke EHC nodig.

Voor certificaten die op wit papier kunnen worden uitgegeven, worden deze elektronisch verzonden zodat de certificeringsambtenaar ze kan afdrukken, waardoor de vertraging die door het gebruik van het postsysteem wordt veroorzaakt, wordt weggenomen. Andere goederen met certificaten die goudkleurig papier van de Kroon vereisen, zullen een fysieke kopie krijgen.

Waar bevinden zich de grensinspectieposten in het Verenigd Koninkrijk?

Er bestaat een actuele lijst van grenscontroleposten: klik hier om deze in te zien.

Is er een kaart van havens en grensinspectieposten beschikbaar?

Er bestaat een actuele lijst van grenscontroleposten: klik hier om deze in te zien.

Waar dienen mijn veterinaire goederen bij binnenkomst in Nederland gekeurd te worden?

Keuringen dienen plaats te vinden op een veterinair keurpunt. In Nederland hebben wij private keurpunten. Op dit moment is er één keurpunt op de noordoever van Rotterdam: Agro Merchants. Meer informatie vindt u hier.

Aan de Zuidkant van Rotterdam zijn meerdere keurpunten voorhanden: Eurofrigo (info volgt), Agro Merchants (meer info zie hier), Frigocare (meer info zie hier) en Kloosterboer Delta Terminal (meer info zie hier).

Vergunningen, certificaten, rijbewijzen en paspoorten

Als het Verenigd Koninkrijk de CEMT-vergunning niet vereist, is vervoer dan mogelijk?  

Als dit niet wordt vereist, zou dat betekenen dat er een handelsakkoord is gesloten. De CEMT is alleen nodig in geval van een no-deal scenario.

Wie bepaalt het aantal CEMT-vergunningen per land?  

Dit wordt bepaald door de 44 bij de CEMT aangesloten landen.

Waarom moesten we per 1 november de CEMT-vergunningen betalen, terwijl nog niet duidelijk is of deze daadwerkelijk nodig zijn?

Gelet op de berichtgeving in de media, behoort het sluiten van een handelsakkoord nog steeds tot de mogelijkheden. Mocht een handelsakkoord worden gesloten, dan zal de CEMT-vergunning niet nodig zijn.

Enerzijds moet worden voorkomen dat transportondernemingen onnodig kosten moeten maken. Anderzijds moet ervoor worden gezorgd dat de CEMT-vergunningen op tijd, voor 31 december 2020, bij de transportondernemingen zijn afgeleverd. Gelet hierop, heeft de NIWO besloten om de factuur voor de CEMT-vergunningen vanaf 1 januari 2021 aan de ondernemingen te versturen. Als er geen akkoord is, is vanaf dat moment de CEMT-vergunning nodig. Vanaf de datum van verzending van de CEMT-vergunningen zal de transportonderneming dan het bedrag van 140 euro per CEMT-bewijs verschuldigd zijn.

Ik had geen recht op een CEMT-vergunning, aangezien ik vorig jaar te weinig op het Verenigd Koninkrijk heb gereden. Kan ik volgend jaar nog wel een keer incidenteel naar het Verenigd Koninkrijk transporteren nu ik niet over een CEMT-vergunning beschik? 

De NIWO biedt voor 2021 zogeheten maandvergunningen. Indien een vervoerder incidenteel vervoer verricht op het Verenigd Koninkrijk, kan de NIWO een maandvergunning verstrekken, mits deze nog voorradig zijn.

Voor het gebied van Kent is een toegangsvergunning voor Kent nodig: de Kent Access Permit. Hoe werkt dit en hoe en waar kan ik zo’n vergunning verkrijgen?

De Kent Access Permit wordt afgegeven wanneer een chauffeur de vragen heeft ingevuld ten aanzien van de controle, of hij alle noodzakelijke documenten gereed heeft voor de grenspassage en of hij heeft bevestigd dat hij over de nodige documenten beschikt om aan de EU-grensformaliteiten te voldoen (denk aan het Movement Refererence Number (MRN) voor invoer- of doorvoer, de nodige certificaten voor de goederen en de ENS). Deze service is nog in ontwikkeling. Er loopt nu een testpilot waaraan ook Nederlandse transportbedrijven deelnemen.

Zijn er kosten verbonden aan het verkrijgen van de Kent Acces Permit?

Nee, dit is een gratis online platform.

Moet ik de Kent Acces Permit voor iedere rit aanvragen of is er een vergunning mogelijk met een langere geldigheidsduur of voor meer ritten?

Het betreft een enkele vergunning. Hij moet dus voor iedere rit steeds online worden aangevraagd.

Het rijden zonder een Kent Acces Permit in het gebied van Kent zal worden beboet met £ 300. Zal er een boetevrije periode zijn in het begin?

Het systeem is nog in ontwikkeling. We kunnen daarom op dit moment nog niet zeggen of die boete direct volgt. Verdere navraag leert wel dat er nog niet is nagedacht over een gedoogperiode. Wordt dus vervolgd.

Stel dat een transport begint in Manchester met bestemming Dover – Calais. De vergunning is aangevraagd, maar omdat het een lange rit is, is de chauffeur alvast begonnen met zijn transport in Manchester, voordat de vergunning is afgegeven. Wat gebeurt er dan tijdens een controle langs de weg?

De vergunning wordt afgegeven wanneer de bestuurder bevestigt dat hij over de nodige documenten beschikt om aan de EU-grensformaliteiten te voldoen, en is voor een beperkte periode geldig. TLN pleit ervoor dat een chauffeur alvast kan gaan rijden, in de wetenschap dat de documenten er zijn op het moment dat hij in de buurt van Dover komt. TLN wil voorkomen dat de chauffeur eerst lang moet wachten op de benodigde documenten en daarna nog uren moet rijden naar Dover. Het systeem is nog in ontwikkeling en de ervaringen van de pilot worden gebruikt om het systeem te optimaliseren.

Wat omvat het gebied van Kent geografisch gezien: om welke overgangen naar de EU gaat het? Alleen Dover?

De Kent Access Permit zal alleen voor uitgaande voertuigen (GB > EU) zijn en zal overtochten via Dover of de Kanaaltunnel omvatten. Het gebruik van bepaalde wegen in Kent zal worden gekoppeld aan het bezit van een Kent Access Permit. Deze is niet nodig als het voertuig onder de 7,5 ton is, alleen in het Verenigd Koninkrijk rijdt of naar een andere haven in Kent gaat.

Hoe zit het met de wederzijdse erkenning van vervoersvergunningen? Accepteert het Verenigd Koninkrijk de Eurovergunning en accepteert de EU de vergunning van de Britse vervoerders?

Dit is onderdeel van de onderhandelingen. De regering zal vervoerders informeren over de wijze waarop zij zich tijdig kunnen voorbereiden op het einde van de overgangsperiode. Dit zal betrekking hebben op eventuele wijzigingen in de vergunningseisen.

Zo niet, moet ik dan terugvallen op een CEMT-vergunning? Hebben VK-vervoerders genoeg CEMT-vergunningen voor 2021?

Het is in het belang van zowel het Verenigd Koninkrijk als de EU dat er vrije vervoersrechten komen voor Britse en Europese vervoerders om goederen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU te kunnen blijven vervoeren, zonder dat er aanvullende documenten, zoals de CEMT-vergunning, nodig zijn. De regering van het Verenigd Koninkrijk zal de regelingen voor het informeren van de vervoerders in de EU over de wijze waarop zij zich tijdig op het einde van de overgangsperiode kunnen voorbereiden zo snel mogelijk bekendmaken. Dit zal betrekking hebben op eventuele wijzigingen in de documentatie-eisen.

De Britse regering heeft geen controle over het aantal CEMT-vergunningen dat beschikbaar is voor Britse vervoerders. De toewijzing voor verschillende lidstaten is het resultaat van zorgvuldige onderhandelingen gedurende vele jaren, waarbij rekening is gehouden met een aantal factoren, waaronder het handelsniveau. Het quotum van de CEMT-vergunningen voor het Verenigd Koninkrijk zou niet voldoende zijn om de huidige niveaus van markttoegang te ondersteunen. Indien er geen overeenkomst met de EU wordt bereikt, wordt ernaar gestreefd de CEMT-regeling aan te vullen met bilaterale overeenkomsten.

Zal de EU-code 95 van bestuurders (Drivers CPC) na de overgangsperiode worden erkend?

Het standpunt over verdere erkenning van door de EU uitgevaardigde chauffeursvakbekwaamheidsdiploma’s na afloop van de overgangsperiode is afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen.

Als de EU-code 95 niet wordt erkend, betekent dit dan dat EU-bestuurders in het Verenigd Koninkrijk een getuigschrift van vakbekwaamheid moeten aanvragen? En zo ja, hoe snel kunnen ze een getuigschrift van vakbekwaamheid krijgen en wat zijn de verplichtingen om dat te krijgen?

Het standpunt over de verdere erkenning van door de EU uitgevaardigde Drivers CPC’s na afloop van de overgangsperiode is afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen.

Hebben Britse vrachtwagenchauffeurs een internationaal rijbewijs nodig? En EU-chauffeurs bij binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk?

De bestaande regelingen blijven voor de duur van de overgangsperiode, tot 31 december 2020, ongewijzigd. Dit betekent dat bezoekers hun rijbewijs kunnen gebruiken, mits dit geldig is, zonder een aanvullend document, zoals een internationaal rijbewijs. De regelingen voor de periode vanaf januari 2021 zullen te zijner tijd worden gepubliceerd.

Moeten de chauffeurs over een paspoort beschikken of is een identiteitskaart voldoende?

Dit wordt besproken tijdens de lopende onderhandelingen.

Hebben Britse vrachtwagenchauffeurs een werkvergunning nodig als ze bij een EU-bedrijf in dienst zijn of willen komen?

Dit wordt besproken tijdens de lopende onderhandelingen.

Zal de Britse douane vergunningen voor toegelaten geadresseerden/afzenders bevorderen?

HMRC (de Britse douane) stimuleert bedrijven die regelmatig goederen exporteren of importeren naar en uit de EU te overwegen een toegelaten afzender/ontvanger te worden. De afgelopen 12 maanden is het aantal toegelaten afzenders met 55% gestegen en het aantal toegelaten geadresseerden met 15%.

Hoe ziet het Verenigd Koninkrijk het vervoer van onbegeleide opleggers, die per veerboot worden vervoerd en in Britse havens worden opgehaald door in de EU geregistreerde trekkers? Als cabotage of als onderdeel van gecombineerd vervoer?

Deze ritten gelden als gecombineerd vervoer als de EU-vervoerder de oplegger slechts naar één plaats binnen 150 kilometer van de haven vervoert, de lading niet opnieuw wordt behandeld en de chauffeur beschikt over documentatie van de haven om aan te geven dat de activiteit wordt uitgevoerd volgens de regels voor gecombineerd vervoer. Eventuele aanvullende binnenlandse werkzaamheden die daarna in het Verenigd Koninkrijk worden verricht (met inbegrip van de verdere verplaatsing van de oorspronkelijke oplegger) worden als cabotage beschouwd.

Overigens beschouwt het Verenigd Koninkrijk het aanpikken van onbegeleide opleggers door in het Verenigd Koninkrijk gestationeerde trekkers, die per ferry zijn aangekomen in een VK-haven, sinds 2010 niet als gecombineerd vervoer, conform de EU-richtlijn 1992/106. Het betreft dan per definitie cabotage.

Als het wordt beschouwd als cabotage en als het VK en de EU het niet eens kunnen worden over cabotage en cabotage dus vanaf 1 januari 2021 verboden is, betekent dit dan dat al deze aanhangwagens alleen in het Verenigd Koninkrijk kunnen worden vervoerd door in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde trekkers?

Het Verenigd Koninkrijk en de EU zijn het erover eens dat het belangrijk is om onbeperkte, vergunningsvrije rechten op toegang tot elkaars grondgebied te waarborgen. Naast punt tot punt (of bilateraal vervoer) en transitovervoer staat het Verenigd Koninkrijk open voor een discussie over aanvullende rechten die economische en milieuvoordelen zouden bieden, zoals cabotage.

De regering van het Verenigd Koninkrijk zal tijdig regelingen meedelen om de EU-vervoerders te informeren over de wijze waarop zij zich tijdig kunnen voorbereiden op het einde van de overgangsperiode, met inbegrip van de soorten reizen die in het Verenigd Koninkrijk kunnen worden uitgevoerd.

Automatisering en digitalisering

Wat komt er kijken bij het inklaringsproces? 

Een invoeraangifte dien je volledig digitaal in. De Douane beslist daarna of de zending fysiek moet worden gecontroleerd. Naar verwachting zal het aantal controles voor het Verenigd Koninkrijk klein zijn, bepaalde goederensoorten voorbehouden. De invoerrechten en btw worden betaald via het maandkrediet van de aangever. Na vrijgave van de goederen ontvangt de aangever een toestemming tot wegvoering, die via Portbase moet worden voorgemeld aan de hand van het movement reference number (MRN).

Blijft het Verenigd Koninkrijk deel uitmaken van het New Computerised Transit System (NCTS)? 

Ja, ze treden toe tot de overeenkomst voor gemeenschappelijk douanevervoer.

Moet je emballage zonder waarde aanmelden bij Portbase? 

Voor terugkerende emballage geldt dat deze moet worden aangegeven bij de Douane via een aangifte in het AGS-systeem (in de normale procedure), een vereenvoudigde aangifte of een inschrijving in de administratie van de aangever. De aangifte voor het vrije verkeer kan daarnaast worden gedaan met een op de mondelinge aangifte gebaseerde procedure. Zie ook deze brief van de Douane.

Let op: bij de mondelinge aangifte dient aan dezelfde voorwaarden te worden gedaan als bij een normale aangifte voor het vrije verkeer. Dat wil zeggen dat bewijzen moeten worden bewaard dat het inderdaad gaat om terugkerende lege emballage die eerder is uitgevoerd uit de EU. De brief geeft voorbeelden van geaccepteerde bewijsstukken.

De procedure is als volgt:

Ten aanzien van het proces binnenbrengen gelden de normale regels voor uit derde landen binnenkomende goederen. Net als voor alle andere goederen moet voor de terugkerende lege emballage een aangifte bij binnenkomst (ook wel Entry Summary Declaration – ENS) gedaan worden. Ook moet in de haven van lossing uit het binnenkomende vervoermiddel een aangifte voor tijdelijke opslag (ATO) worden gedaan.

In de alinea’s hieronder wordt in detail ingegaan op die zaken die specifiek van toepassing zijn bij de vereenvoudigde werkwijze.

Binnenbrengen
Het veld ‘douanestatus’ in zowel de ENS als de ATO die voor de terugkerende lege emballage wordt ingediend, moet leeg gelaten worden. Hiermee wordt aangegeven dat het goederen met de niet-Unie status betreft. De cargadoor die van de vereenvoudiging gebruik wil maken, moet in het veld ’procesinformatie’ de code ’P’ vermelden. Hiermee geeft de cargadoor aan dat het gaat om lege terugkerende emballage die hij met de in de volgende paragraaf beschreven ‘mondelinge’ aangifte voor het vrije verkeer wil aangeven.

‘Mondelinge’ aangifte
Als de cargadoor lege terugkerende emballage met code ‘P’ opneemt in het veld ’procesinformatie’ van de ENS en ATO, dan moet de cargadoor zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 2 uur vóór de verwachte aankomst van een schip (ETA) de aangifte voor het vrije verkeer doen. Deze aangifte wordt gedaan door een e-mail naar de Douane van de terminal van aankomst te sturen.

Deze e-mail wordt beschouwd als ‘mondelinge aangifte’ in het vrije verkeer brengen. De cargadoor doet deze aangifte altijd in eigen naam en voor eigen rekening. De cargadoor is dus de aangever.

Deze e-mail (de Douane maakt hiervoor een verplicht te gebruiken model) wordt per binnenkomend schip verstuurd en bevat in ieder geval de volgende informatie:

  • Naam, CRN en ETA schip
  • Zendingnummer, trailer-/containernummer, aantal colli, goederenomschrijving en gewicht van alle zendingen die op de ATO zijn aangegeven met de procesinformatie ’P’

De aangever (cargadoor) moet een kopie van deze e-mails op chronologische wijze gedurende 7 jaar in zijn administratie bewaren. Het is immers een douaneaangifte. De aangever wordt altijd en uiterlijk 1 uur voor ETA per e-mail door de Douane geïnformeerd over de zendingen die bij aankomst ter controle moeten worden aangeboden.

Let op: het gaat hier om controles met betrekking tot in het vrije verkeer brengen. Daarnaast is het mogelijk dat een zending voor controle wordt geselecteerd in het proces binnenbrengen (stopfunctie). De aangever wordt ook 1 uur voor ETA geïnformeerd als geen zendingen geselecteerd zijn voor controle.

Vrijgave voor vertrek en zuiveren ATO
Als de aangever 1 uur voor ETA schip nog geen controle-opdracht heeft ontvangen, mag hij de documentblokkade op de betreffende zendingen verwijderen in het terminalsysteem door middel van een MID-melding met de code ‘ICT’, gevolgd door het CRN van het betreffende schip. Hierna mogen deze zendingen zonder tussenkomst van de Douane van de terminal vertrekken.

Zodra de Douane haar werkzaamheden inzake de fysiek te controleren zendingen heeft afgerond, wordt de cargadoor hierover per e-mail geïnformeerd.

De zendingen met procesinformatie ’P’ op de ATO, worden automatisch gezuiverd. Dit gebeurt echter pas op het moment dat een schip in de haven is aangekomen, de lege terugkerende emballage is aangebracht en (daarom) een ATA heeft gekregen, niet eerder.

Slotopmerking: voorgaande procedure betreft alleen de EU-zijde. De procedure aan Britse zijde is nog niet bepaald.

Wat is bij het aanmelden via Portbase ongeveer de reactietijd waarbinnen ik feedback krijg of een zending wel of niet akkoord is om mee te gaan? 

Bij invoer krijg je direct een akkoord. Bij uitvoer gebeurt dit pas na het aanbrengen op de terminal, omdat dan pas de ‘trader at exit’-melding wordt gedaan.

Zijn alle terminals op Portbase aangesloten? Zo niet, hoe dien ik hier dan mee om te gaan? 

Alle ferry- en shortseaterminals zijn aangesloten op Portbase.

Wat is voor de vervoerder handiger: zelf een vooraanmelding doen via Portbase of de expediteur dit laten doen?

Als de vervoerder dit zelf doet, dan heeft hij gelijk de bevestiging dat het ook daadwerkelijk is gedaan. Als de vervoerder dit niet zelf doet, dan kan hij de status voor aanlevering in Portbase zelf controleren.

Kunnen er in Portbase meerdere soorten aangiftes worden opgegeven (per melding)?

Ja, er kunnen meerdere documenttypes worden opgegeven en ook meerdere documentnummers van hetzelfde type.

Post en pakketten zijn uitgezonderd van het communautair vervoer en worden begeleid door een CN-22/23 document. Hoe krijg ik dit in Portbase voorgemeld voor de shortsea? 

PostNL is van plan om Portbase te instrueren een speciale documentcode aan te maken voor postzendingen.

Wat gaat Portbase doen ten aanzien van het ENS- en EXS-document?

De ferrymaatschappijen gaan voor alle zendingen (begeleid en onbegeleid) de ENS-aangifte doen via Portbase. De hiervoor benodigde gegevens zullen de ferrymaatschappijen via de boekingsgegevens vragen aan hun klanten. Voor export wordt verondersteld dat de EXS in de uitvoeraangifte zit. Daar haalt de Douane vervolgens de gegevens vandaan. Een EXS-aangifte voor export naar het Verenigd Koninkrijk indienen is hiermee niet nodig.

Hoe acteert Portbase als het AGS-systeem van de Douane niet beschikbaar is en goederen via een noodprocedure worden vervoerd? 

Portbase heeft op zijn website noodprocedures staan waarin wordt beschreven hoe om te gaan met uitval van douanesystemen. Zie ook hier.

Wie stuurt de ENS-berichten vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk? Waar wordt die data opgehaald? Is er voldoende data beschikbaar in Portbase? 

De data wordt niet vanuit Portbase naar het Verenigd Koninkrijk verstuurd. De eerste 6 maanden wordt in het Verenigd Koninkrijk geen ENS-aangifte gevraagd. Daarna zal het Verenigd Koninkrijk over een eigen systeem beschikken waar je de ENS kan indienen.

Wie is verantwoordelijk voor de Entry Summary Declaration (ENS) bij begeleid transport van het Verenigd Koninkrijk naar de EU? 

De vervoerder is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het doen van de ENS. In Nederland wordt de ENS in alle gevallen verzorgd door de ferrymaatschappijen. In België wordt de ENS eveneens door de ferrymaatschappijen ingediend. In Frankrijk dient de ENS te worden ingediend door de vervoerder bij onbegeleid vervoer. Eurotunnel neemt geen verantwoordelijkheid voor het indienen van de ENS.

Na 1 juli 2021 is een Entry Summary Declaration (ENS) een verplichting voor goederen die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen. Wie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het indienen van de ENS bij aankomst van goederen in het Verenigd Koninkrijk?

De vervoerders hebben de wettelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Britse douane de gevraagde informatie krijgt, voor aankomst van goederen die in het Verenigd Koninkrijk worden ingevoerd, door middel van summiere aangiften bij binnenkomst. De vervoerder kan ermee instemmen om de eis door te geven aan een derde partij, maar de vervoerder zal nog steeds de wettelijke verantwoordelijkheid hebben.

In de eerste fase is er geen ENS vereist voor de invoer in het Verenigd Koninkrijk. Hoe moet een douane-expediteur zijn douanedocumenten aangeven? Is er een manifestnummer nodig?

Voor havens die gebruik maken van PCS: ja, het MRN moet worden vastgelegd en samen met de S&S-verklaring op het manifest worden ingediend. Voor locaties zonder PCS: de vervoersvoorwaarden zijn de bevestiging dat de ENS is gemaakt. Het MRN moet bij de check-in worden overgelegd voor het scannen in het invoersysteem van de Douane van de lidstaat of het TAD, indien gebruik wordt gemaakt van transit/ CTC in het NCTS-systeem.

Wanneer komt in Portbase de services statusinformatie voor systeemkoppelingen beschikbaar? Ik heb het dan specifiek over trailers en ferry’s.

Op https://developer.portbase.com/ zijn berichtspecificaties te vinden voor onder andere ‘Melding Import Documentatie’ en ‘Melding Export Documentatie’. De specificaties bevatten een toelichting over het voormelden van trailerlading via ferry’s. Zie https://developer.portbase.com/services/notification-import-documentation#16 en https://developer.portbase.com/services/notification-export-documentation#31.

Als het terminalcontract eenmaal is ondertekend, hoeft het dan niet steeds opnieuw te worden ondertekend op het moment dat nieuwe terminals worden toegevoegd in Portbase? 

Nee. Terminals die sinds de Brexit op Portbase zijn aangesloten (en andere terminals die in de toekomst nog gaan aansluiten) maken gebruik van één overkoepelend terminalcontract. Heb je dit contract getekend, dan worden nieuw aangesloten terminals automatisch aan jouw account toegevoegd. De deelnemende Brexit-terminals vind je hier.