Betaaltermijn naar 30 dagen voor MKB

Er komt een wetswijziging aan met betrekking tot de betaaltermijn die grote ondernemingen hanteren tegenover mkb-ondernemingen. Een grote onderneming moet een mkb-onderneming binnen 30 dagen betalen, contractuele afwijkingen zijn nietig (ongeldig). Als de grote onderneming niet binnen 30 dagen betaalt, is de grote onderneming buitengerechtelijke incassokosten en (wettelijke handels)rente verschuldigd.

Een mkb-onderneming is volgens de wet een onderneming die geen grote onderneming is. Voor de definitie van een grote onderneming is aansluiting gezocht bij de regels die gelden voor de jaarrekening. Daar wordt voor het onderscheid tussen ondernemingen gekeken naar de waarde van de activa, de netto-omzet en het aantal werknemers.

Voorheen was de betaaltermijn van 30 dagen voor grote ondernemingen richting mkb-ondernemingen ook al opgenomen, maar mocht hiervan afgeweken worden tot een maximale betaaltermijn van 60 dagen. Dit moest dan wel uitdrukkelijk zijn overeengekomen in de overeenkomst (niet in algemene voorwaarden) en de termijn mocht niet kennelijk onbillijk zijn voor de mkb-onderneming. Deze uitzondering was bedoeld als uitzondering voor incidenteel complexe situaties.

Deze uitzondering had het tegenovergestelde effect. Grote ondernemingen maakten massaal gebruik van deze uitzondering. Om die reden vervalt de uitzondering voor grote ondernemingen, en zijn grote ondernemingen verplicht om mkb-ondernemingen binnen 30 dagen te betalen.

De reden voor deze wetswijziging is mkb-ondernemingen te beschermen. Zij zitten vaak in een kwetsbaardere positie dan grote ondernemingen en ervaren (meer) moeilijkheden als gevolg van late betalingen.

Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking zal treden. Dit zal geschieden bij Koninklijk Besluit, waarschijnlijk per 1 juli aanstaande.

Na inwerkingtreding is de wet direct van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen grote ondernemingen en mkb-ondernemingen. Bestaande overeenkomsten kennen een overgangsperiode van één jaar. Het is dus van belang om langlopende overeenkomsten tussen grote ondernemingen en mkb-ondernemingen te controleren. Als op grond van de overeenkomst de grote onderneming een betaalverplichting heeft, moet – als de betaaltermijn langer is dan 30 dagen – de betaaltermijn binnen één jaar na inwerkingtreding worden aangepast naar maximaal 30 dagen.