Fenex roept Europese Commissie op de CBER niet te verlengen

Fenex heeft op 3 oktober haar feedback ingediend op de CBER (Consortia Block Exemption regulation). Deze regeling geeft containerrederijen de mogelijkheid om o.a. capaciteit te managen en data te delen. De Europese Commissie heeft via een call for evidence input gevraagd om te kunnen beslissen of de CBER verlengd moet worden, of moet worden ingetrokken. Fenex is actief bij dit dossier betrokken.

Foto: Bart Kerklaan
Foto: Bart Kerklaan

Fenex onderhoudt nauw overleg met CLECAT en was nauw betrokken bij de totstandkoming van de joint statement van CLECAT, Global Shippers Forum, European Shippers Forum, FIATA en vele anderen. In de joint statement wordt opgeroepen om de CBER niet (ongewijzigd) te verlengen.

In de feedback die Fenex heeft ingediend wordt opgeroepen om de CBER niet te verlengen, maar om in plaats daarvan te kiezen voor sector specifieke guidelines. Ervaring (bijvoorbeeld de luchtvaart) heeft laten zien dat een dergelijke regeling niet nodig is om binnen consortia succesvol te kunnen opereren. Verder roept Fenex de Europese Commissie op om nadere regels op te stellen ten aanzien van de samenwerking binnen consortia. Het is van belang om de vrijheden binnen consortia te beperken tot wat strikt noodzakelijk is. Ook welke data precies worden gedeeld en met wie, is onduidelijk. Dat moet transparanter worden.

Geen gelijk speelveld
De vrijheid die de CBER geeft, heeft ervoor gezorgd dat er geen gelijk speelveld meer is. Fenex heeft verwezen naar de drastisch verslechterde service, consolidatie van rederijen en de ongeëvenaarde stijging van kosten. Fenex is ook bezorgd over de toenemende verticale integratie, waarbij rederijen hun ongeëvenaarde winsten aanwenden om andere bedrijven uit de keten op te kopen. Dit is ten nadele van verladers, die uiteindelijk minder keuze hebben uit logistiek dienstverleners.

De CBER zorgt dus niet langer voor de effectiviteit, stabiliteit, coherentie en relevantie waarvoor het was bedoeld en heeft ook geen toegevoegde waarde voor de EU. De CBER is niet langer fit-for-purpose en dient dus niet te worden verlengd.