Storingen bij de Douane / Werkbezoek staatsecretaris Douane en Toeslagen Aukje de Vries

Naar aanleiding van de gezamenlijke brief van verschillende koepels over de storingen bij de aangiftesystemen van de Douane heeft staatssecretaris Douane en Toeslagen Aukje de Vries op 12 september een werkbezoek afgelegd in de haven van Rotterdam. Bij een van de zeeterminals werd de staatssecretaris door verschillende ketenpartijen, waaronder Fenex, geïnformeerd over de impact die deze storingen hebben.

De logistiek in zee- en luchthavens staat de laatste jaren al zwaar onder druk. De huidige verstoringen in de douanesystemen kunnen er toe leiden dat een kritische grens wordt overschreden waardoor een ‘logistiek infarct’ zou kunnen plaatsvinden. De ketenpartijen hebben vanuit de verschillende perspectieven aan tafel allemaal hetzelfde punt gemaakt: er is een heel efficiënt douanestelsel opgezet met een verregaande automatisering, maar daarom is het wel cruciaal dat AGS betrouwbaar is, want de Nederlandse volumes zijn veel te groot om met een back-up proces af te handelen. Voor een meer praktische noodprocedure wordt een gezamenlijke werkgroep vanuit de Douane en het bedrijfsleven ingesteld, die na zal gaan wat de mogelijkheden zijn.