e-FBL

Fenex is verheugd te kunnen meedelen dat zij met FIATA de licentieovereenkomst heeft vernieuwd en dat Fenex-leden vanaf vandaag via FIATA gebruik kunnen gaan maken van de e-FBL.

Meer informatie over de e-FBL vind je hier.

Mocht je FIATA documenten willen gebruiken, dan zal Fenex vragen om een tweetal verklaringen. Enerzijds de verklaring dat jouw bedrijf voldoende verzekerd is tegen vervoerdersaansprakelijkheid in geval van het uitgeven van de e-FBL, FBL en FWB.

Als je gebruik maakt van de FBL (FIATA Bill of Lading) of de FWB (FIATA waybill) treedt je immers op als vervoerder. Omdat de documenten door de ICC worden ondersteund, is het van belang dat er gecontroleerd wordt dat de gebruikers van de documenten daadwerkelijk afdoende verzekerd zijn. De verklaring moet jaarlijks door de verzekeraar / verzekeringsmakelaar worden ondertekend, met een kopie van de verzekeringspolis. Anderzijds moeten leden die gebruik willen maken van FIATA documenten verklaren dat zij de FIATA documenten niet zullen misbruiken en alleen zelf zullen gebruiken.

Het Fenex-secretariaat heeft modelverklaringen en zal deze indien van toepassing toesturen met het verzoek deze ondertekend te retourneren.