Update nieuwe werkwijze noodprocedure

De huidige werkwijze met betrekking tot de noodprocedure kent een aantal knelpunten bij zowel de Douane als het bedrijfsleven. De knelpunten zijn de afgelopen periode geïnventariseerd in een brede samenstelling met medewerkers van de Douane en het bedrijfsleven.

Update nieuwe werkwijze noodprocedure

De huidige werkwijze met betrekking tot de noodprocedure kent een aantal knelpunten bij zowel de Douane als het bedrijfsleven. De knelpunten zijn de afgelopen periode geïnventariseerd in een brede samenstelling met medewerkers van de Douane en het bedrijfsleven. Eén van de grootste knelpunten die wordt ervaren, is de administratieve last voor het bedrijfsleven en daardoor de druk op de Douane om de afhandeling van deze papieren stroom af te handelen.

Tijdens de gesprekken met het bedrijfsleven is de nadrukkelijke wens naar voren gekomen om onderscheid te maken tussen AEO bedrijven en niet-AEO bedrijven. Vanuit die context is een nieuwe werkwijze uitgewerkt om de noodaangifte van AEO gecertificeerde indieners versneld af te handelen via een specifieke AEO mail postbus. Bij het inregelen van de te gebruiken postbus moeten hiervoor waarborgen worden ingebouwd. Tevens dient strak te worden gemonitord of aan de uitgangspunten van de procedure wordt voldaan. Bijvoorbeeld goederen waarvoor verboden en beperkingen gelden, mogen niet in deze noodprocedure worden aangegeven.

Voortgang

De nieuwe werkwijze is voor de zomervakantie door het management van de Douane geaccordeerd en besproken met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De Douane en het bedrijfsleven hebben afgesproken dat de nieuwe werkwijze langzaam en gecontroleerd wordt ingevoerd in de vorm van een pilot. Er is een oproep gedaan aan het bedrijfsleven om zich op te geven voor de pilot. In de eerste fase zal worden opgestart met twee bedrijven.

In de zomer is er een plan van aanpak opgesteld en is gestart met het inrichten van de postbus. Daarnaast worden de interne werkprocessen aangepast en de monitoring van de effecten van de nieuwe werkwijze wordt opgezet.

Bij de inrichting van de postbus wordt naar verschillende opties gekeken. De Douane zal op korte termijn een oplossing realiseren waarbij rekening wordt gehouden met de overstap naar een nieuwe mailapplicatie voor de Douane. Geborgd moet worden dat de noodprocedure ook in de nieuwe applicatie goed functioneert. Daarnaast moet de data uit de AEO postbus worden ontsloten zodat het proces goed geanalyseerd en gemonitord kan worden. Daardoor vergt het inrichten van de postbus meer inspanning. Verwacht wordt dat er daardoor wel een robuuster proces en betere monitoring zal zijn. Daarbij is het ook mogelijk toekomstige nog te ervaren knelpunten op te lossen.

Fenex ontvangt graag van leden de ervaringen. Je kunt deze sturen naar secretariaat@fenex.nl.