Blue Guide: richtlijnen voor de uitvoering van de productvoorschriften van de EU

De Europese Commissie heeft 29 juni jl. de herziene Blue Guide inhoudende richtlijnen voor de uitvoering van de productvoorschriften van de EU gepubliceerd.

De Blue Guide is hier te vinden. Deze gids beoogt meer inzicht te geven in de productvoorschriften van de EU en tot meer uniformiteit en samenhang te komen. Het is uitdrukkelijk bedoeld als leidraad, niet als wet. Het Europese Hof van Justitie is bevoegd Europese wetgeving uit te leggen. Alhoewel de leidraad in de praktijk als een belangrijk handvat wordt gezien, kan het dus voorkomen dat het Europese Hof van Justitie in een voorkomend geval anders oordeelt dan opgenomen in de Blue Guide.