Voornemen tot invoeren nieuwe en gewijzigde tarieven door het ministerie van LNV

Fenex heeft onlangs input geleverd op de (wijzigings)voorstellen van het ministerie van LNV voor het invoeren van een aantal tarieven. De voorstellen zijn gedaan omdat er volgens het ministerie een noodzaak is tot efficiëntere inzet van dierenartsen en het verminderen van no shows. Daarbij is door het bedrijfsleven aangegeven dat waarde wordt gehecht aan coulance, gezien de verstoringen in de supply chain. Een flexibele houding van de NVWA kan bijdragen aan een verbetering van de afhandeling van veterinaire zendingen.

De voorstellen houden het volgende in:

  • Voorstel 1-2 Invoeren van een tarief voor vergeefse reis & invoeren van een tarief voor geen afmelding of te late afmelding import veterinair

Het voorstel houdt in dat er nu bij elke vorm van niet opdagen en/of te late afmelding een

boete/tarief wordt gerekend. Deze wordt in eerste instantie bij het keurpunt neergelegd. Fenex heeft aangegeven dat er wel sprake van coulance dient te zijn, omdat er sprake kan zijn van overmacht. Denk hierbij aan storm, stakingen en storingen, maar ook aan onvoorziene wachttijden op de terminal. Van belang is dat (een deel) van deze omstandigheden vooraf kenbaar is. De NVWA heeft hierop al aangegeven in gesprek te gaan met de sector.

Een ander voorstel dat door Fenex is gedaan, ziet op verruiming van de deadline voor afmelding van 14.00 uur naar 15.00 uur. Zo is er meer inzicht in de keten of de planning van die dag kan worden gehaald, een tweede rit haalbaar is of dat de zending de volgende werkdag kan worden aangeboden.

Nogmaals wordt hier benadrukt dat evaluatie van belang is, evenals de opties tot het onderzoeken van andere prikkels dan een tarief die kunnen leiden tot een efficiënter verloop in de keten (denk hierbij bijvoorbeeld aan zegelcontrole op de terminal/via aparte zegelbaan).  

  • Voorstel 3 Verhogen minimumtarief voor de import van levende dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong tot een kostendekkend niveau

Vanuit enkele leden is informatie ontvangen over de grote prijsverschillen tussen het keuren van een container met veterinaire producten versus het keuren van levende dieren. Op basis van die informatie wordt het standpunt gesteund dat het verschil in kosten tussen levende dieren en de andere categorieën dient te worden verkleind.

  • Voorstel 4 Invoeren omslagstelsel import hoog risico levensmiddelen niet veterinair, dierenvoeders en specifiek keukengerei uit China en Hong Kong

Fenex steunt het standpunt dat een omslagstelsel voor hoog risico levensmiddelen niet veterinair, diervoeders en specifiek keukengerei kan worden ingevoerd. Dit zorgt voor spreiding van kosten over alle aanbieders in plaats van deze enkel bij de partij neer te leggen die in de steekproef valt.