ODB mededeling: Uitvoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020 vertraagd

De Belastingdienst Douane heeft laten weten dat de uitvoering van de Europese Horizontale accijnsrichtlijn 2020 is vertraagd. De ‘Horizontale accijnsrichtlijn 2020’ gaat over regels voor alle accijnsgoederen en zorgt ook voor automatisering van de accijnsregistratie van het vervoer binnen Europa. Met de invoering van de nieuwe Horizontale accijnsrichtlijn 2020 wordt het gebruik van EMCS uitgebreid. Om te voldoen aan de uitvoering van de nieuwe Europese richtlijn moet ook het Nederlandse deel van EMCS uitgebreid worden. Daarnaast moet het Nederlandse deel van EMCS eerst vernieuwd worden, voordat het kan worden uitgebreid.

De vernieuwing en uitbreiding aan het Nederlandse deel van het bestaande geautomatiseerde registratiesysteem EMCS lukt niet voor de afgesproken einddatum 13 februari 2023. Dit betekent dat systemen van lidstaten en bedrijven die wél op tijd gereed zijn, vanaf 13 februari 2023 geen berichten meer kunnen uitwisselen met het Nederlandse deel van EMCS. Het gaat zowel om accijnsgoederen waarover accijns is betaald, als goederen waarover (nog) geen accijns is voldaan. De vertraging wordt veroorzaakt door diverse ontwikkelingen. Ook is er sprake van onvoldoende beschikbare capaciteit om alle aanpassingen op tijd te verwerken. De Nederlandse Douane zoekt naar een tussentijdse oplossing om de gevolgen voor andere lidstaten en bedrijven te beperken. De verwachting is dat het Nederlandse deel van EMCS vernieuwd en uitgebreid is op 1 oktober 2023.

Er wordt door de Douane hard gewerkt aan een tussentijdse oplossing om nadelige gevolgen, zoals extra administratieve last voor de lidstaten en het bedrijfsleven, zoveel mogelijk te beperken. Bij de concrete en praktische uitwerking van de meest passende en haalbare oplossing wordt het bedrijfsleven betrokken. Hierbij staat de Nederlandse Douane in nauw contact met de Europese Commissie.

De Tweede Kamer is hierover op 16 september 2022 per brief geïnformeerd.

  • De Kamerbrief staat hier.
  • Het persbericht staat hier.