Reactie Douane problemen IT-systemen

Transport en Logistiek Nederland (TLN), Fenex en evofenedex hebben begin maart aan de bel getrokken bij de ambtelijke top van de Douane, vanwege de langdurige en regelmatige verstoringen in de douanesystemen. In een reactie laat de Douane weten de zorgen van het bedrijfsleven te begrijpen.

De overheidsorganisatie geeft aan dat met man en macht is gewerkt aan herstel. De systemen werken inmiddels weer. Toch geeft de Douane aan geconfronteerd te worden met de enorme complexiteit van het IT-landschap en de indruk is dan ook dat de situatie daarmee voor de langere termijn nog niet wezenlijk is veranderd. Naar de grondoorzaken van de problemen wordt op dit moment dan ook onderzoek verricht, zodat deze kunnen worden aangepakt. De Douane heeft de staatssecretaris over een en ander ingelicht, waarbij ook de gevolgen voor het bedrijfsleven nadrukkelijk zijn aangekaart.

In het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) wordt binnenkort gesproken hoe een werkbare noodprocedure kan worden ingericht zodat het bedrijfsleven zo min mogelijk hinder ondervindt van haperingen in de systemen. Tenslotte wordt er – na opmerkingen van TLN, Fenex en evofenedex terzake – aan de kant van de Douane nagedacht wat er op het gebied van communicatie richting het bedrijfsleven verbeterd kan worden.