Verplicht gebruik van Bindende Tariefinlichtingen (BTI’s)

Sinds de inwerkingtreding van het DWU geldt er een wettelijke verplichting voor bedrijven om hun BTI-beschikkingen aan te geven en te gebruiken bij het in- en uitvoeren van de betrokken goederen.

Indien de houder van de BTI-beschikking deze voor 1 mei 2016 heeft ontvangen, is ook deze verplicht zijn BTI-beschikkingen aan te geven en te gebruiken bij het in- en uitvoeren van de betrokken goederen. De verantwoordelijkheid voor een correcte aangifte van de goederen bij de Douane ligt bij de marktdeelnemer. Marktdeelnemers die via vertegenwoordigers aanwijzen, moeten ervoor zorgen dat deze vertegenwoordigers zich ten volle bewust zijn van de BTI-beschikkingen die zij bezitten. Douaneautoriteiten gaan na of de verplichtingen als gevolg van die beschikking worden nagekomen, inclusief de verplichting van de houder om zijn BTI-beschikking aan te geven en te gebruiken. Hierover is meer geschreven in het Handboek Douane, zie hier.