Havens Rotterdam en Singapore lanceren voor scheepvaart langste Groene Corridor ter wereld

Havenbedrijf Rotterdam en de Maritime and Port Authority of Singapore hebben een memorandum van overeenstemming (MoU) ondertekend voor de langste Groene en Digitale Corridor ter wereld. Doel is om in 2027 de eerste duurzame scheepvaart op deze route te realiseren.

Rotterdam – Singapore Green Corridor – 2 August 2022

Singapore en Rotterdam behoren tot de grootste bunkerhavens ter wereld en zijn daarmee belangrijke schakels op de veel gebruikte Aziatisch-Europese scheepvaartroutes. De zeevaart gebruikt grotendeels nog gasolie maar er zijn steeds meer duurzame alternatieven beschikbaar, zoals biobrandstoffen. Ook wordt er gewerkt aan alternatieven zoals synthetische brandstoffen, waterstof, en brandstoffen op basis van waterstof zoals ammoniak en methanol.

Elk alternatief heeft zijn eigen uitdagingen met betrekking tot kosten, beschikbaarheid, veiligheid en beperkingen in bereik vanwege een lagere energiedichtheid in vergelijking met fossiele brandstoffen. Daarom hebben de twee havens nu afgesproken een brede coalitie van verladers, brandstofleveranciers en andere bedrijven op te zetten om samen te werken aan mogelijke oplossingen.

De havenautoriteiten zullen samenwerken met het Global Centre for Maritime Decarbonisation en Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero-Carbon Shipping. Daarnaast worden partners uit de hele keten betrokken, beginnend met bp, CMA CGM, de Digital Container Shipping Association, Maersk, MSC, Ocean Network Express , PSA en Shell. Hiermee kan financiering worden aangetrokken en kunnen gezamenlijke pilots worden gestart voor bunkering en gebruik van koolstofarme en koolstofvrije brandstoffen op de route.

Daarnaast zullen de twee havens ook de efficiëntie, veiligheid en transparantie van  goederentransport optimaliseren door een digitale corridor te creëren waarbinnen veilig gegevens, standaarden en elektronische documentatie kunnen worden gedeeld. Dit vergemakkelijkt de scheepvaart en vrachttransport tussen de havens en helpt de aankomst van schepen optimaliseren met just-in-time shipping.

Ondertekening memorandum van overeenstemming (MoU)
De MoU werd ondertekend door de twee CEO’s tijdens de World Cities Summit in Singapore in bijzijn van de Singaporese Minister van Transport, Iswaran, en burgemeester van Rotterdam Aboutaleb. Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: ‘Met haar grote omvang is de scheepvaart is één van de belangrijkste industrieën om te verduurzamen. Door partijen in de hele keten samen te brengen langs één van de grootste handelsroutes ter wereld, stellen we vervoerders in staat om over te stappen op CO2-neutrale brandstoffen en versnellen we de overgang naar duurzame zeevaart.’Quah Ley Hoon, CEO van de haven van Singapore: ‘Deze MoU versterkt het partnerschap tussen Singapore en Rotterdam en bevestigt opnieuw de toewijding van Singapore aan het faciliteren van de transitie naar meerdere brandstoffen als onderdeel van de Maritime Singapore Decarbonisation Blueprint 2050. Ook versnelt het onze inspanningen om met digitalisering de maritieme efficiëntie te optimaliseren. De pilot vormt een aanvulling op de inspanningen van de scheepvaartindustrie, waaronder partners zoals Google Cloud, om de decarbonisatie en digitalisering van de internationale scheepvaart te ondersteunen.’