Informatie nieuwe coronamaatregelen Duitsland

De nieuwe verordening stelt eisen aan elektronische pre-registratie en verplichte coronatesten voor personen die vanuit risicogebieden Duitsland binnenkomen.

Lorry on motorway in motion
Red Lorry on M1 motorway in motion near London

Deze nieuwe bepalingen gelden op federaal niveau. Ze komen in de plaats van eerdere bepalingen die op regionaal niveau (Bundesländer) werden uitgevaardigd. (De bepalingen inzake verplichte zelfisolatie blijven echter op regionaal niveau (Bundesländer) van kracht).

Bekijk hier de algemene bepalingen van de nieuwe verordening (let op: de algemene bepalingen zijn niet van toepassing op chauffeurs in onze sector) die is opgesteld door het federale ministerie van Volksgezondheid.

Wat betekent dit voor de transportsector?
Er zijn vrijstellingen voor chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer. Raadpleeg eerst deze link om na te gaan welk risiconiveau Nederland op dit moment heeft.

Er zijn vier verschillende risiconiveaus:
– Geen risicogebied meer (KEINE risikogebiete/ Non risk area)
– Risicogebieden (Risikogebiete/risk area)
– Hoog incidentiegebied (Hochinzidenzgebiete/High incidende area) (nog geen overzicht beschikbaar ten tijde van publicatie)
– Aandachtsgebied (Virusvarianten-Gebiete/ Area of variant o concern)

Bekijk de interactieve kaart van TLN voor een volledig overzicht van de uitzonderingen voor de chauffeurs in onze sector.