Garantstelling Staat voor kortlopende leverancierskredieten verlengd t/m juni 2021

De Kamer heeft ingestemd met het verlengen van de TRA ofwel de overeenkomst tussen de Staat en verzekeraars tot eind juni 2021. Insteek van deze overeenkomst is dat de Staat garant meetekent op en dus medegarant staat voor de kortlopende kredietverzekeringen.

container

“Temporary Reinsurance Agreement” (TRA) is de titel van de overeenkomst tussen Staat en verzekeraars. Insteek van deze overeenkomst is dat de Staat garant meetekent op en dus medegarant staat voor de kortlopende kredietverzekeringen. Deze maatregel is genomen om het handelsverkeer, waarin kredietverstrekkingen aan de orde van de dag zijn, ook ondanks de huidige economische onzekere tijden, zo veel mogelijk ongestoord door te laten lopen.

Kosten-batenanalyse
De overeenkomst is in eerste instantie aangegaan voor de periode tot 31 december 2020, met optie tot verlenging. Op 23 september 2020 heeft  staatssecretaris Vijlbrief in een Kamerbrief gevraagd in te stemmen met het verlengen van de overeenkomst met vijf maanden tot eind juni 2021. Kamer heeft ingestemd. Deze verlenging geeft ruimte voor een goede kosten-batenanalyse rondom de regeling en de kans om te bezien of verdere verlenging, ook voor de rest van 2021, noodzakelijk en mogelijk is. De Europese Commissie heeft inmiddels net als het Verbond van Verzekeraars ingestemd met de verlenging.

Premieopbrengsten
De staatssecretaris geeft in zijn laatste Kamerbrief expliciet aan zich te realiseren dat het wegvallen van leverancierskredieten grote gevolgen zal hebben voor het handelsverkeer. En dat het onverantwoord hieromtrent risico’s te nemen. Dit feit, en het gegeven dat er vooralsnog geen schades zijn geclaimd en de premieopbrengsten de kosten ruimschoots dekken, maakt geeft ons goede hoop op verlenging van deze cruciale regeling. Vanzelfsprekend blijven wij dit dossier doorlopend volgen.