De uitvoering van douanecontroles voor zendingen die op een ferryterminal zijn aangekomen

Enige tijd geleden hebben wij bijgaande brief gedeeld van de douane hoe zal worden omgegaan met douanecontroles op de ferryterminals. Deze brief heeft tot onduidelijkheden geleid.

Foto: Bart Kerklaan
Foto: Bart Kerklaan

Binnenbrengen en uitgaan:
Controles bij binnenbrengen en uitgaan worden normaal gesproken aangezegd door de douane via het inspectieportaal.  In de eerste fase zullen de ferryterminals en douane hier nog geen gebruik van maken. Zendingen worden door de douane geselecteerd en ter plaatse onderzocht door de douane, hetzij door gebruik te maken van de mobiele scan, hetzij door gebruik te maken van speurhonden, hetzij door de zendingen fysiek te openen.

In zeer incidentele gevallen zal een container moeten worden overgebracht naar de Rijksinspectieterminal (RIT) of de Douane controle Loods (DCL).

Controles bij invoer of uitvoer:
Controles bij invoer worden zoveel mogelijk verlegd naar het binnenland. Er  kunnen zich situaties voordoen dat de controle niet kan worden verlegd naar het losadres (bijvoorbeeld als dit losadres in het buitenland ligt). In dat geval kan de controle worden verlegd naar een dienstverlener in de omgeving van de ferrymaatschappij of bijvoorbeeld een die op de route ligt richting het losadres.

Neem hiervoor contact op met een dienstverlener.

Vragen of opmerkingen kunnen gemeld worden bij het secretariaat van Fenex, via secretariaat@fenex.nl.

Bekijk hier de brief.