Aanvang transport naar VK bepaalt de Uniestatus van goederen rond jaarwisseling

Op 1 januari verlaat het Verenigd Koninkrijk de douane-unie en de interne markt van de Europese Unie (EU). Tot dit tijdstip kunnen goederen zich vrij verplaatsen tussen de EU27 en het VK.

European and UK flagged wooden Table with laptop

Indien zendingen voor het einde van de transitieperiode zijn vertrokken, kunnen ze nog als Uniegoederen worden beschouwd na aankomst. Dit volgt uit artikel 47 van de Withdrawal Agreement (W.A.).

Uniegoederen
Tot 1 januari blijven de lijndienstvergunningen geldig. Met een lijndienstvergunning worden goederen vervoerd door schepen die alleen varen tussen havens binnen het douanegebied van de Europese Unie. Goederen die worden vervoerd door middel van een lijndienstvergunning worden geacht Uniegoederen te zijn. Ook indien goederen worden geladen voor 1 januari en aankomen na 1 januari worden deze goederen geacht Uniegoederen te zijn.

Voor goederen die na 1 januari zijn geladen op het schip is het moment van aanvang van het vervoer van belang.  Na 1 januari vervallen de lijndienstvergunningen voor ferry’s of shortsea-rederijen die varen tussen haven in de EU en het VK.  Indien het vervoer voor het einde van de transitieperiode is aangevangen, dan wordt dit volgens artikel 47 W.A. beschouwd als een overbrenging binnen de Unie.

Bewijs van aanvang
Het bewijs van de aanvang van het transport voor het eind van de transitieperiode dient te worden geleverd door een transportdocument of enig ander document waar de datum op staat waarop het transport van de betrokken goederen is gestart. De herkomst kan onder andere worden aangetoond door middel van een CMR, een CIM document (voor spoorvervoer),  bill of lading of een luchtvrachtbrief.