CLECAT dringt aan op onderzoek om oneerlijke en discriminerende regelgeving in containerlijnvaart te schrappen

Europese bedrijven hebben te maken met stijgende kosten voor containervervoer. Deze kosten stijgen naar recordniveau. Door de torenhoge tarieven hebben rederijen meer marktmacht verkregen waarmee ze verticaal integreren ten koste van expediteurs in de downstream-markt. Uiteindelijk zullen verladers en consumenten nadeel ondervinden door de beperkte keuze in dienstverlening en de hogere tarieven. CLECAT roept de Europese Commissie op om in te grijpen en vraagt om een sectorbreed onderzoek. Ook moet er een gelijk speelveld komen.

CONTAINERS SCHEEPVAART ROTTERDAM

In een brief aan Commissaris Vestager vraagt CLECAT de Europese Commissie om van haar bevoegdheid gebruik te maken om een onderzoek te starten. Zowel naar de mate van concentratie, consolidatie, coördinatie en kartelvorming door rederijen in de upstream EU markt, als de downstream-markt waarin expediteurs opereren. Er moet een gelijk speelveld komen binnen de EU. De Europese Commissie moet onderzoek doen naar de effecten op de markt van de combinatie van de Consortia Block Exemption Regulation, verticale integratie, consolidatie, controle over data en de daaruit voortvloeiende marktdominantie. Ook moet de Europese Commissie onderzoek doen naar de torenhoge tarieven die hebben geleid tot 200 miljard euro winst bij rederijen tijdens de coronacrisis.

De combinatie van deze factoren leidt ertoe dat rederijen kunnen kiezen voor de grootste verladers met het grootste volume voor lange termijn contracten, en anderen naar de spotmarkt verwijzen. Gelieerd aan deze discriminerende strategie, worden expediteurs buiten spel gezet. Ondertussen neemt de capaciteit, punctualiteit en dienstverlening aan de zijde van de rederijen verder af.

CLECAT betreurt het dat de Europese Commissie tot nu toe dringende signalen van vele stakeholders heeft genegeerd. CLECAT doet wederom een oproep om nieuwe spelregels vast te stellen. Hierin zou meer governance en toezicht op rederijen moeten komen, in overeenstemming met de normale mededingingsregels. Op die manier kunnen rederijen en expediteurs samen werken om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan verladers. Zonder dat één partij een oneerlijk voordeel heeft, of probeert om een dergelijk voordeel te gebruiken om anderen uit de markt te drijven.

Lees het persbericht van CLECAT hier.