Aanlanding verse vis – nieuwe regels

Vanaf 1 april a.s. is vereist dat verse vis die aan land komt (met vissersboot) bij aanlanding moet worden gewogen. Dit is naar aanleiding van een Europese verordening.

Geregistreerde kopers, geregistreerde veilingen en andere organen en/of personen verantwoordelijk voor de eerste afzet van visproducten zijn verantwoordelijk voor accurate weging. Uitzondering hierop is dat er een goedgekeurd bemonsteringsplan is op het wegen van de producten aan boord van een vissersboot. Als vis niet bij aanlanding wordt gewogen, mag deze niet (over de weg) worden vervoerd naar EG-erkende bedrijven en mag deze vis ook niet grensoverschrijdend worden vervoerd naar lidstaten. Het volledige steekproefplan en controleplan na transport van visserijproducten is te vinden op de website van de NVWA.