Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

Seminar over ‘E-Commerce – Challenges in VAT at EU Import’

Op 23 mei organiseren de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en het Overleg Douane Bedrijfsleven (waar FENEX en TLN deel van uit maken) een seminar over eCommerce. Tijdens dit seminar wordt onder meer ingegaan op de ontwikkelingen en discussies in Europa met betrekking tot de btw en invoerrechten voor e-commerce zendingen. Lees verder

FENEX maakt Infographic over het verifiëren van containergewichten

Vanaf 1 juli 2016 is het verplicht het gewicht van een container te verifiëren voordat deze aan boord van een schip geladen wordt. Deze verplichting vloeit voort uit een amendement aan het SOLAS-verdrag van de International Maritime Organization.

Lees verder

Modelverklaringen Duits minimumloon

FENEX stelt een tweetal modelverklaringen ter beschikking aan de leden. Een voor de relatie met de vervoerder en de ander voor de relatie met de opdrachtgever.

Lees verder

Waar staat FENEX voor?

Al meer dan 100 jaar behartigt FENEX, als brancheorganisatie van expediteurs/logistiek dienstverleners, de belangen van bijna 400 nationale ondernemingen. Deze gemeenschappelijke belangenbehartiging is gericht op versterking van de positie van de van de georganiseerde expediteur/logistiek dienstverlener in Nederland.

Lees verder

FENEX-Garantiefonds

Wie met een expediteur in zee wenst te gaan, zal allereerst kijken naar zijn betrouwbaarheid. Zonder dat blijken leuzen als "snel" en "goedkoop" maar al te vaak valkuilen te zijn.

Lees verder

Producten en diensten

Naast de algemene belangenbehartiging die FENEX voor de bedrijfstak verricht, worden ook informatie, adviezen, producten en diensten aan de leden verstrekt ten behoeve van een optimale uitoefening van het bedrijf.

Lees verder

FENEX algemene ledenvergadering

De eerstvolgende algemene ledenvergadering van FENEX vindt plaats op woensdag 14 juni om 11.00 uur, ontvangst vanaf 10.30 uur, in Van der Valk Den Haag-Nootdorp, Gildeweg 1, 2632 BD Nootdorp.

Lees verder

FENEX/KLS ledenmiddag

Op woensdag 14 juni 2017 om 14.00 uur vindt de FENEX/KLS ledenmiddag “De toekomst van de haven en andere trends in de logistiek” plaats.

Lees verder

Nieuwe FENEX/EVO machtiging directe vertegenwoordiging

In 2005 hebben FENEX en EVO een model overeenkomst/machtiging directe vertegenwoordiging ontwikkeld. De introductie van het nieuwe Douane Wetboek van de Unie (DWU) op 1 mei 2016 maakt een aanpassing van de machtiging noodzakelijk.

Integrale Security Toolkit Wegwijs in veiligheidsprogramma's

bams79r7kb.jpgDe overheid legt op allerlei terreinen steeds meer de nadruk op handhaving en controle door middel van monitoring en horizontaal toezicht op wettelijke eisen en maatregelen op het gebied van veiligheid. Dit vraagt om een herinrichting van uw bedrijfsprocessen die deze vorm van handhaving en toezicht mogelijk maakt.

De organisaties FENEX, ACN, ORAM, CBRB, Port of Rotterdam en EVO en management adviseur AON hebben hiervoor gezamenlijk voor de branche de Integrale Security Toolkit samengesteld.

Lees verder  

​Waarom een expediteur in de arm nemen?

Wie goederen internationaal wil laten vervoeren, wil er zeker van zijn dat zij in dezelfde goede staat de plaats van bestemming bereiken. Daarbij komt meer kijken dan men denkt.

Lees verder

Vind een expediteur

Klik hier voor de mogelijkheid om een expediteur aan de hand van uw eisen en wensen te vinden.