Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

SAVE THE DATE: DWU Voorlichting voor declaranten

Op 1 mei jl. is het Douane Wetboek van de Unie (DWU) van kracht geworden. Er is tot op heden veel aandacht besteed aan de beleidsmatige kant van de invoering van het DWU. Nu is het tijd om aandacht te besteden aan de praktische kant. FENEX organiseert in samenwerking met de Belastingdienst Douane een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten.

Lees verder

FENEX maakt Infographic over het verifiëren van containergewichten

Vanaf 1 juli 2016 wordt het verplicht het gewicht van een container te verifiëren voordat deze aan boord van een schip geladen wordt. Deze verplichting vloeit voort uit een amendement aan het SOLAS-verdrag van de International Maritime Organization.

Lees verder

Cyber Securtiy Guide voor bedrijven

Bedrijven stellen hun grensoverschrijdende netwerken en bedrijfsinformatie steeds meer open voor toeleveranciers, klanten en medewerkers. Dit maakt hen kwetsbaar voor cybercriminaliteit. De International Chamber of Commerce heeft een Cyber Security Guide ontwikkeld. Deze guide geeft bedrijven van iedere omvang handvatten om de potentiele cyberrisico's in te perken.

Lees verder

Modelverklaringen Duits minimumloon

FENEX stelt een tweetal modelverklaringen ter beschikking aan de leden. Een voor de relatie met de vervoerder en de ander voor de relatie met de opdrachtgever.

Lees verder

Waar staat FENEX voor?

Al meer dan 100 jaar behartigt FENEX, als brancheorganisatie van expediteurs/logistiek dienstverleners, de belangen van bijna 400 nationale ondernemingen. Deze gemeenschappelijke belangenbehartiging is gericht op versterking van de positie van de van de georganiseerde expediteur/logistiek dienstverlener in Nederland.

Lees verder

FENEX-Garantiefonds

Wie met een expediteur in zee wenst te gaan, zal allereerst kijken naar zijn betrouwbaarheid. Zonder dat blijken leuzen als "snel" en "goedkoop" maar al te vaak valkuilen te zijn.

Lees verder

Producten en diensten

Naast de algemene belangenbehartiging die FENEX voor de bedrijfstak verricht, worden ook informatie, adviezen, producten en diensten aan de leden verstrekt ten behoeve van een optimale uitoefening van het bedrijf.

Lees verder

Nieuwe FENEX/EVO machtiging directe vertegenwoordiging

In 2005 hebben FENEX en EVO een model overeenkomst/machtiging directe vertegenwoordiging ontwikkeld. De introductie van het nieuwe Douane Wetboek van de Unie (DWU) op 1 mei 2016 maakt een aanpassing van de machtiging noodzakelijk.

Nieuwe FENEX cursus: Juridische basiskennis voor expeditie en logistiek

Op 10 mei a.s. start in Rotterdam de nieuwe FENEX cursus Juridische basiskennis voor expeditie en logistiek. De cursus is geschikt voor medewerkers van expeditiebedrijven en logistiek dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor klanten, klachten, acquisitie/sales en customer service, en juridische basiskennis willen opdoen.

Lees verder

​FENEX Stemmingsbarometer 2015 – rapport nu beschikbaar

FENEX heeft voor de derde maal de Stemmingsbarometer uitgebracht. Met de Stemmingsbarometer wil FENEX haar leden voorzien van relevante informatie omtrent marktverwachtingen en -ontwikkelingen op basis waarvan de leden hun bedrijfsstrategie kunnen bepalen. Voor de resultaten zie rapport (enkel voor leden) of infographic.

Integrale Security Toolkit Wegwijs in veiligheidsprogramma's

bams79r7kb.jpgDe overheid legt op allerlei terreinen steeds meer de nadruk op handhaving en controle door middel van monitoring en horizontaal toezicht op wettelijke eisen en maatregelen op het gebied van veiligheid. Dit vraagt om een herinrichting van uw bedrijfsprocessen die deze vorm van handhaving en toezicht mogelijk maakt.

De organisaties FENEX, ACN, ORAM, CBRB, Port of Rotterdam en EVO en management adviseur AON hebben hiervoor gezamenlijk voor de branche de Integrale Security Toolkit samengesteld.

Lees verder  

​Waarom een expediteur in de arm nemen?

Wie goederen internationaal wil laten vervoeren, wil er zeker van zijn dat zij in dezelfde goede staat de plaats van bestemming bereiken. Daarbij komt meer kijken dan men denkt.

Lees verder

Vind een expediteur

Klik hier voor de mogelijkheid om een expediteur aan de hand van uw eisen en wensen te vinden.