Waar staat FENEX voor?

Al meer dan 100 jaar behartigt FENEX, als brancheorganisatie van expediteurs/logistieke dienstverleners, de belangen van bijna 400 nationale ondernemingen. Deze gemeenschappelijke belangenbehartiging is gericht op versterking van de positie van de georganiseerde expediteur/logistieke dienstverlener in Nederland.

FENEX-Garantiefonds

Wie met een expediteur in zee wenst te gaan, zal allereerst kijken naar zijn betrouwbaarheid. Zonder dat blijken leuzen als “snel” en ”goedkoop” maar al te vaak valkuilen te zijn.

Producten en diensten

Naast de algemene belangenbehartiging die FENEX voor de bedrijfstak verricht, worden ook informatie, adviezen, producten en diensten aan de leden verstrekt ten behoeve van een optimale uitoefening van het bedrijf. 

FENEX & TLN: Samen sterker

De samenwerking tussen de organisaties TLN en FENEX is sinds 1 januari 2013 een feit. Door het bundelen van de krachten ontstaat er een sterkere belangenbehartiging op het gebied van transport en logistiek. FENEX blijft een zelfstandige vereniging binnen TLN en is als Kring in de TLN structuur opgenomen.
Meer weten over de diensten en producten van TLN? Bezoek de website op www.tln.nl of download de brochure "Altijd in beweging".

Algemene ledenvergadering en FENEX-diner 2014

Op maandag 15 december 2014 zal in het Hulstkamp Gebouw, Maaskade 120 te Rotterdam de algemene ledenvergadering van FENEX en aansluitend het FENEX-diner 2014 plaatsvinden.

Waarom een expediteur in de arm nemen?

Wie goederen internationaal wil laten vervoeren, wil er zeker van zijn dat zij in dezelfde goede staat de plaats van bestemming bereiken. Daarbij komt meer kijken dan men denkt.

Vind een expediteur

Klik hier voor de mogelijkheid om een expediteur aan de hand van uw eisen en wensen te vinden.

Integrale Security Toolkit Wegwijs in veiligheidsprogramma's

De overheid legt op allerlei terreinen steeds meer de nadruk op handhaving en controle door middel van monitoring en horizontaal toezicht op wettelijke eisen en maatregelen op het gebied van veiligheid. Dit vraagt om een herinrichting van uw bedrijfsprocessen die deze vorm van handhaving en toezicht mogelijk maakt.

De organisaties FENEX, ACN, ORAM, CBRB, Port of Rotterdam en EVO en management adviseur AON hebben hiervoor gezamenlijk voor de branche de Integrale Security Toolkit samengesteld.

Arbitrage

Geschillen op grond van verschillende algemene voorwaarden van FENEX worden beslecht door arbitrage.

Transportverzekering Online

Steeds meer expediteurs adviseren hun klanten een goederentransportverzekering af te sluiten.

Vind jouw baan of stage

Nederland kent vele vacature- en stagebanken met logistieke vacatures en stages. We kunnen ons voorstellen dat je de bomen door het bos niet meer ziet. Vandaar dat we de vacatures van de meeste vacaturebanken in één overzichtelijke Hollands Goud vacature- en stagebank hebben gebundeld. Via een paar eenvoudige selectiemogelijkheden vind je vacatures en stages die passen bij jouw wensen. 

Lid worden

Het FENEX-lidmaatschap staat in principe uitsluitend open voor ondernemingen die in Nederland onafhankelijke diensten verlenen op het gebied van expeditie en logistiek.

FENEX ledenlijst

Klik hier voor de FENEX-ledenlijst.

Opleidingen

Het expeditiebedrijf is een dienstverlenend bedrijf. De kwaliteit van de aangeboden diensten wordt voornamelijk bepaald door de kwaliteit van het management en de overige medewerkers.