Zeevrachtexpediteurs opgelet

Voor alle zeevrachtexpediteurs is het van belang om zeer attent te zijn op de berichtgeving van rederijen.

CONTAINERS KADE

Fenex is erop geattendeerd dat er berichten rondgaan waarin direct of indirect vermeld wordt dat:

  • de expediteur door de rederij als Merchant zal worden aangemerkt, en/of
  • dat de expediteur verantwoordelijk dan wel aansprakelijk is voor alle kosten en schades die uit de vervoerovereenkomst voortvloeien.

Bezwaar maken is mogelijk op zeer korte termijn. Fenex is al eerder door haar leden op de hoogte gesteld van vergelijkbare risicoverschuivingen die door het ondertekenen van een document zouden plaatsvinden.

Advies
Fenex raadt aan om advies in te winnen over eventuele risicoverschuivingen. En om, als de risicoverschuivingen commercieel onwenselijk zijn, bezwaar te maken tegen de berichten of documenten van rederijen. Verder adviseert Fenex dergelijke berichten of documenten niet te accorderen of te ondertekenen.