VK/Brexit: Uitstel maatregelen naar 1 januari 2022

Vanochtend heeft de Britse regering bekendgemaakt dat er toch uitstel komt op invoering fase 2 van het Border Operating Model. De kern is dat de geplande wijzigingen voor 1 oktober a.s. worden verplaatst naar 1 januari 2022.

Concreet:

  1. De verplichting tot voorafgaande kennisgeving van de invoer van agrofood/levensmiddelen wordt verplaatst naar 1 januari 2022 in plaats van 1 oktober 2021.
  2. De nieuwe voorschriften voor gezondheidscertificaten voor uitvoer worden 1 juli 2022 ingevoerd in plaats van 1 oktober.
  3. Fytosanitaire certificaten en fysieke controles op fytosanitaire/veterinaire goederen bij zgn. Border Control Posts worden per 1 juli 2022 ingevoerd in plaats van 1 januari 2022.

De eis inzake veiligheids- en beveiligingsverklaringen bij invoer, de zgn. ENS, zal worden        ingevoerd per 1 juli 2022 in plaats van per 1 januari 2022.

Ongewijzigd blijven de overige wijzigingen, onder andere volledige douanecontroles en invoering GVMS per 1 januari 2022.