Veranderingen in wet- en regelgeving per 1 januari 2021

Zoals gebruikelijk verandert wet- en regelgeving met ingang van het nieuwe jaar. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor je op een rij gezet.

Naast de gebruikelijke veranderingen zoals jeugdlonen, premies sociale verzekeringen, het minimumloon en belastingen worden ook specifieke  regelingen van kracht per 1 januari. Lees ze hier.