Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Veranderingen in aanvragen, raadplegen en muteren van douanevergunningen vanaf 2 oktober 2017 (Customs Decisions System)

  26-9-2017

  Veranderingen in aanvragen, raadplegen en muteren van douanevergunningen vanaf 2 oktober 2017 (Customs Decisions System)

   

  Vanaf 2 oktober 2017 is het voor 22 Europese Douanevergunningen mogelijk om deze aan te vragen, te raadplegen en muteren in het EU Trader Portal. Welke vergunningen dit zijn, is te vinden in het  Q&A document dat is opgesteld door de Douane naar aanleiding waarvan vragen zijn gesteld door FENEX in het Overleg Douane Bedrijfsleven.

   

  Naast het EU Trader Portal wordt ook gewerkt aan een nationaal douaneportaal: Mijn Douane. Eind Q1 2018 kunnen fasegewijs de andere vergunningen worden aangevraagd en gewijzigd via Mijn Douane. Via Mijn Douane wordt gefaseerd ook een aantal andere diensten digitaal aangeboden, zoals het digitaal indienen van verzoeken tot teruggaaf of het digitaal indienen van een bezwaarschrift.

   

  Wat zijn de gevolgen voor mijn bedrijf?

  De wijzigingen van het EU Trader Portal en later van Mijn Douane hebben gevolgen voor de manier van aanvragen, raadplegen en communiceren over Douanevergunningen. Ook zullen de vergunningnummers worden aangepast. In de manier van beoordelen van de aanvraag verandert er verder niets. Na 2 oktober dient u uw nieuwe vergunningaanvragen voor 22 Douanevergunningen digitaal in bij de Douane. De Douane geeft deze vergunningen digitaal af. Vergunningen die na 1 mei 2016 zijn afgegeven, worden door de Douane aan het EU Trader Portal toegevoegd. Deze zult u op 2 oktober 2017 nog niet in het EU Trader Portal vinden. Het toevoegen van de vergunningen zal voor 1 mei 2019 plaatsvinden. De Douane neemt contact op met de bedrijven wanneer zij dit doen. Vergunningen die voor 1 mei 2019 nog herbeoordeeld moeten worden op grond van het DWU worden door de Douane digitaal afgegeven in het EU Trader Portal, mits bij de herbeoordeling is vastgesteld dat u aan de vergunningvoorwaarden voldoet.

   

  De bedrijven die per 2 oktober gebruik moeten maken van het EU Trader portal hebben daar eind juli een brief over ontvangen van de Douane. Voor de bedrijven die geen brief hebben ontvangen, verandert er voorlopig niets, behalve als u voor een van de genoemde 22 Douanevergunningen een nieuwe vergunning wilt aanvragen.

   

  eHerkenning

  Om toegang te krijgen tot beide portalen is eHerkenning nodig met beveiligingsniveau 3/substantieel. eHerkenning is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken. U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren dat met eHerkenning. Een belangrijk verschil is dat DigiD wordt verstrekt door de overheid en eHerkenning door commerciële bedrijven. Op dit moment wordt eHerkenning al gebruikt door instanties zoals de Kamer van Koophandel, de NVWA, de RVO en diverse gemeenten en provinciën. Meer informatie vindt u op https://www.eherkenning.nl/

   

  eHerkenning kan worden aangevraagd via een erkende leverancier. TLN/FENEX biedt in samenwerking met erkende leverancier ZET Solutions, een collectief product aan onder de naam Z Login. TLN/FENEX-leden krijgen 15% korting op de aanschaf van uw H-herkeningsmiddel(en). Meer informatie is te vinden op de website van ZET Solutions.

   

  Om eHerkenning te kunnen aanvragen, moet een bedrijf minimaal beschikken over een Nederlands RSIN-nummer afgegeven door de Kamer van Koophandel. Voor toegang tot het EU Trader Portal met eHerkenning is bovendien een Nederlands EORI-nummer nodig. Het is nog niet mogelijk, als douanevertegenwoordiger, voor een ander bedrijf een vergunning aan te vragen. Een bedrijf kan wel voor zichzelf vergunningen aanvragen.

   

  Heeft u een EORI-nummer dat is afgegeven door een andere lidstaat dan Nederland, dan kunt u evenmin gebruik maken van e-Herkenning om in te loggen op het EU Trader Portal. Neem in dat geval contact op met de Douane in de lidstaat die het EORI-nummer heeft afgegeven om te weten hoe u kunt inloggen op het EU Trader Portal.

   

  Aandachtspunten

  • Degene die tekenbevoegd is binnen uw bedrijf kent autorisaties toe aan medewerkers om namens het bedrijf te handelen via eHerkenning (verticale machtiging). Naar het oordeel van FENEX betekent dit nogal wat. Een deel van de verantwoordelijkheid wordt hiermee belegd in uw organisatie bij personen die deze verantwoordelijk nu niet hebben. FENEX adviseert haar leden hier goed over na te denken en afspraken te maken over de interne beheersmaatregelen.

  • Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en kan niet worden gedeeld of overgedragen.

  • Als uw bedrijf al gebruik maakt van eHerkenning is het belangrijk het beveiligingsniveau te controleren en zo nodig te verhogen naar beveiligingsniveau 3/substantieel.

  • Houdt rekening met de levertijden van uw leverancier.

  • De voorbereidingen voor de aanvraag kunnen afhankelijk zijn van de samenstelling van uw bedrijf.

   

  Communicatie vanuit de Douane

  Naast de eerder genoemde brief die is verstuurd, ontvangen de vergunninghouders binnenkort een brief waarin men erop geattendeerd wordt dat er een webinar over dit onderwerp georganiseerd wordt. Hiernaast wordt er aandacht aan besteed in de nieuwe editie van Douane in Zicht en wordt er een nieuwsbericht geplaatst op de website van de Douane. Vanaf 15 september is er op www.douane.nl/voorbedrijven informatie te vinden over de wijzigingen en de portalen.