Samen veilig data delen in de Nederlandse havens

Toenemende (cyber)criminaliteit en het belang van het beschermen van mensen en lading, maken dat de veiligheid in de Nederlandse havens hoog op ieders agenda staat.

Containers-1024×683

De roep om in de havens veilig te kunnen werken, met betrouwbare partijen en data, vormde voor IT- en logistieke dienstverlener Portbase de aanleiding om een gericht programma te ontwikkelen: ‘Samen veilig data delen’. Dit programma is gezamenlijk ontwikkeld met overheden, brancheorganisaties (waaronder TLN), Havenbedrijf Rotterdam en Amsterdam en het havenbedrijfsleven en richt zich op 3 aandachtspunten:

1. Het zekerstellen van veilige identiteiten:
Vanuit veiligheidsoogpunt is het belangrijk te weten met wie zaken wordt gedaan en wie bepaalde handelingen mag uitvoeren. Dit wordt met de volgende services gerealiseerd:

– Multi-Factor Authentificatie bij het inloggen verplichten
– Up-to-date gebruikersadministratie als voorwaarde voor het gebruik te stellen
– De toegangseisen vor het gebruik aan te scherpen

2. Het ontwikkelen van veilige ketens:
Samen met het bedrijfsleven onstaat er een ‘vertrouwensketen’. Hiermee gaat het containervrijgaveproces plaatsvinden op basis van machtigingen in plaats van het beschikken over de juiste ‘sleutel’ of pincode. Alleen bekende en geautoriseerde partijen mogen nog deelnemen aan het logistieke ketenproces.

3. Het investeren in een veilig platform:
Als eigenaar van het Port Community System en de bijbehorende diensten heeft Portbase digitale veiligheid al jaren hoog in het vaandel staan. Het borgen van deze veiligheid gaat zowel Portbase als de havengemeenschap aan.

Wil je meer weten over dit omvangrijke programma? Kijk dan op de website van Portbase.