Rol expediteur bij bescherming merkenrecht

De Europese Commissie vraagt om input van stakeholders bij de ontwikkeling van de zogenaamde EU Toolbox om de handel in namaakproducten te beperken. De Europese Commissie wil met de EU Toolbox de rol en verantwoordelijkheden van zogenaamde ‘intermediaries’, waaronder expliciet genoemd transport- en logistieke bedrijven, verduidelijken. Het gaat dan enerzijds om het vastleggen van uitgangspunten om gezamenlijk op te treden en anderzijds om de samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen rechthebbenden, tussenliggende partijen (zoals transport en logistieke bedrijven) en rechtshandhavingsinstanties.

Containers-1024×683

Zo kan het zijn dat er één contactpunt voor IE-handhaving wordt aangewezen of dat er uitgangspunten worden gegeven voor het nemen van maatregelen. Daarnaast zou kunnen worden gekeken naar het ontwikkelen van instrumenten die vrijwillig kunnen worden gebruikt om de samenwerking en informatie-uitwisseling te vergemakkelijken. Ook kan de EU Toolbox betrekking hebben op de coördinatie tussen enerzijds transport en logistieke bedrijven en anderzijds merkhouders van juridische stappen tegen inbreukmakende partijen

Het verzoek van de Europese Commissie om input te leveren is bedoeld om de standpunten en meningen van belanghebbenden in de sector in kaart te brengen en bewijs te verzamelen. Er vindt geen openbare raadpleging plaats. De Commissie zal wel in verschillende groepen overleggen en workshops organiseren over dit onderwerp.

De samenstelling van de EU Toolbox werd in het actieplan van de Commissie inzake intellectuele eigendom uit 2020 aangekondigd. Meer informatie vind je in de oproep voor bewijs (call for evidence). Dit document kun je hier downloaden. Feedback kan uiterlijk 3 maart a.s. worden gegeven via deze link. Fenex werkt nauw samen met CLECAT om namens de sector feedback te geven. Je kunt dus zelf feedback geven via bovenstaande link, of input leveren aan Fenex via secretariaat@fenex.nl.