Position paper EU Toolbox

Zowel CLECAT als TLN/Fenex hebben een position paper ingediend over de voorgenomen EU Toolbox. CLECAT, TLN en Fenex zijn voorstander van de bescherming van merken van merkhouders.

Deze bescherming mag echter niet leiden tot disproportionele verantwoordelijkheden of verplichtingen voor logistiek dienstverleners, zoals de expediteur. De logistiek dienstverlener handelt immers slechts in opdracht van haar opdrachtgever, en is daarbij afhankelijk van de door de opdrachtgever verstrekte documenten en informatie. De opdrachtgever verlangt van de logistiek dienstverlener dat de goederen binnen een strak schema van A naar B worden vervoerd. De logistiek dienstverlener heeft niet het recht om dozen of verpakkingen te openen om goederen te controleren, tenzij dit met de opdrachtgever is afgesproken.

In de position paper wordt verder aangegeven dat:
1. de logistiek dienstverlener niet aansprakelijk is voor schending van merkenrecht;
2. de logistiek dienstverlener geen controlerende instantie is;
3. de logistiek dienstverlener niet gelijk is aan een online of offline tussenpersoon (niet betrokken bij verkoop of marketing van de goederen); en
4. de logistiek dienstverlener geen databank is.

De position paper van CLECAT vind je hier.
De position paper van TLN/Fenex vind je hier.