Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Persbericht - Voorstel Christelijke partijen extra geld NVWA niet aangenomen

  8-12-2015

  Zoetermeer, 8 december 2015

   

  Voorstel Christelijke partijen extra geld NVWA niet aangenomen

  TLN: importerend bedrijfsleven komt nu verder in het nauw

   

  De Tweede Kamer heeft vandaag een voorstel voor extra geld voor de NVWA afgewezen. De SGP, ChristenUnie en het CDA hadden voorgesteld dit geld te gebruiken om de tarieven voor importcontroles te verlagen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) en FENEX betreuren het afwijzen van het voorstel. Doordat de inspectielasten volledig worden doorberekend blijft het bedrijfsleven nu de rekening betalen voor inefficiënties in de bedrijfsvoering van de NVWA. Dit schaadt onze internationale concurrentiepositie. TLN en FENEX zijn van mening dat een verdere tariefsverhoging niet te verdedigen is en vinden dat er nu concrete verbeterslagen gemaakt moeten worden in de kwaliteit van dienstverlening van de NVWA.

   

  Bedrijfsleven draait op voor inefficiënties in bedrijfsvoering

  Transport en Logistiek Nederland (TLN) en FENEX hebben al eerder de noodklok geluid over de uit de pas lopende tarieven van de NVWA, samen met een brede coalitie uit het logistieke bedrijfsleven.

  In een brief aan de Tweede Kamer erkende staatssecretaris Van Dam dat er sprake is van inefficiënties in de bedrijfsvoering van de NVWA. De staatssecretaris wil deze inefficiënties eerst doorlichten voordat er gesproken wordt over lastenverlaging. TLN en FENEX betreuren dit aangezien de kosten van de NVWA integraal worden doorberekend. Dit betekent dat het bedrijfsleven de rekening blijft betalen voor deze inefficiënties.

   

  Tariefsverhoging niet te verdedigen

  Ook vrezen TLN en FENEX dat, nu het voorstel in de Tweede Kamer niet is aangenomen, de tarieven voor importcontroles in 2016 wederom worden verhoogd. Dit zou een verdere aantasting van onze concurrentiepositie betekenen aangezien recentelijk duidelijk is geworden dat de tarieven in Nederland al een stuk hoger liggen dan in België en Duitsland. Mede met oog op het feit dat er reeds een Kamermotie is aangenomen die het Kabinet oproept de tarieven niet verder te verhogen en de eerder genoemde inefficiënties in de bedrijfsvoering van de NVWA, is het bedrijfsleven van mening dat een volgende tariefsverhoging eigenlijk niet te verdedigen is.

   

  Focus op kwaliteit van dienstverlening

  Van haar leden ontvangen TLN en FENEX regelmatig klachten over de kwaliteit van dienstverlening van de inspectiedienst. Deze richten zich voornamelijk op de soms lastig lopende communicatie en stugge houding van de inspectiedienst. Nu het bedrijfsleven de hoofdprijs blijft betalen voor importcontroles vinden beide ondernemersorganisaties het dan ook van cruciaal belang dat hier concrete verbeterslagen worden gemaakt. TLN en FENEX hopen in goed overleg met de NVWA te komen tot werkbare oplossingen voor de logistieke bedrijven.

   


  Noot voor de redactie:


  Voor meer informatie of een hoge resolutie versie van de foto kunt u contact opnemen met Renée Reijers (woordvoerder TLN) 06-51806340 of
  rreijers@tln.nl

   

  Over TLN

   

  Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de ondernemersorganisatie voor transportbedrijven en logistiek dienstverleners. De vereniging heeft circa 5.500 leden en vertegenwoordigt het merendeel van de bedrijven in de sector transport en logistiek. Deze sector zorgt volgens CBS-cijfers in 2012 voor een toegevoegde waarde van 12,9 miljard euro. Doel van TLN is het versterken van de positie van de transport- en logistieksector als economische pijler en het verbeteren van het nationale en internationale concurrentievermogen door het ondersteunen en stimuleren van ondernemerschap. Belangrijke taken van TLN zijn belangenbehartiging voor de sector op lokaal, nationaal en Europees niveau, het ondersteunen van logistiek ondernemerschap en het voeren van cao-onderhandelingen. Bovendien functioneert TLN als kennisbron voor ondernemers.