Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Persbericht - Nederland hoogste inspectielasten in Noordwest-Europa

  18-6-2015

  Nederland hoogste inspectielasten in Noordwest-Europa

  Tarieven in Rotterdam 45 tot 72% hoger dan in Antwerpen

  Zoetermeer, 18 juni 2015

  Onderzoek dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft laten uitvoeren toont aan dat de inspectie- en toezichtlasten in Nederland aanzienlijk hoger liggen dan die in de rest van Noordwest-Europa. Met name de controles die de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) uitvoert in de haven van Rotterdam zijn een stuk duurder dan bijvoorbeeld in Antwerpen. Voor reguliere importcontroles is het verschil 45 tot 72%. De Nederlandse overheid stelt, ondanks deze enorme verschillen, dat het Kabinetsbeleid geen aanpassing behoeft. TLN/FENEX, Deltalinqs en het AIP zijn teleurgesteld over deze stellingname gezien de resultaten van het onderzoek. De ondernemersorganisaties roepen het Kabinet op zo snel mogelijk in te grijpen om de nadelige positie van het importerend bedrijfsleven te verbeteren.

  Tarieven NVWA veel hoger

  Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de havenaanloop- en doorvoerkosten van Belgische-, Duitse- en Nederlandse mainports voor verschillende ladingsoorten in kaart laten brengen. Uit dit onderzoek blijkt dat de Nederlandse zee- en luchthavens bij 6 van de 8 voorbeeldzendingen de hoogste gemiddelde toezicht- en inspectietarieven hebben.

  Ook voor laboratoriumonderzoek wordt een Nederlandse importeur geconfronteerd met hoge tarieven. Uit het onderzoek blijkt dat deze tarieven in andere landen tot 80% lager liggen dan in Nederland. Bovendien worden de kosten van laboratoriumonderzoeken in Frankrijk en Duitsland niet eens altijd doorbelast aan het bedrijfsleven.

  In 2014 heeft de Nederlandse overheid ervoor gekozen om de toezicht- en inspectiekosten volledig door te rekenen aan het bedrijfsleven. Dit had enorme tariefsverhogingen tot gevolg. Het onderzoek van het Ministerie bevestigt juist dat ook de enorme tariefverschillen met buurlanden worden veroorzaakt door het principe van volledig kostendekkende tarieven.

  Kabinetsreactie slaat de plank mis

  In de aanbiedingsbrief laat minister Schultz van Haegen weten dat het huidige beleid geen aanpassing behoeft. De hogere inspectietarieven zouden immers gecompenseerd worden door lagere logistieke kosten elders in de keten. Het bedrijfsleven vindt dit een bijzondere uitspraak aangezien er diverse logistieke kosten niet zijn meegenomen in het onderzoek. Zo lijkt het er toch sterk op dat naar een bepaalde conclusie toegeschreven wordt.

  TLN/FENEX, Deltalinqs, en het AIP verbazen zich over deze reactie. Te meer omdat dit onderzoek juist aantoont dat het goedkoper is voor Nederlandse importeurs om via Belgische en Duitse mainports lading te importeren dan om te werken met Nederlandse havens. Dit gaat volkomen in tegen de Nederlandse ambitie om in 2020 logistiekland nr. 1 van Europa te zijn én te streven naar een gelijk Europees speelveld.

  Ingrijpen noodzakelijk

  TLN/FENEX, Deltalinqs en het AIP zijn van mening dat onmiddellijk ingrijpen in de tarieven  noodzakelijk is om de positie van Nederland als logistiekland veilig te stellen.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  TLN/FENEX: Renée Reijers 06 51806340

  Deltalinqs: Judith Anspach  06 30900412

  Het AIP: Gerrit van Heijst 06 55706867

  Over TLN

  Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners. De vereniging heeft circa 5.500 leden en vertegenwoordigt het merendeel van de bedrijven in de sector wegtransport en logistiek. Deze sector zorgt jaarlijks voor een toegevoegde waarde van 12,9 miljard euro. Doel van TLN is het versterken van de positie van de transport- en logistieksector als economische pijler en het verbeteren van het nationale en internationale concurrentievermogen door het ondersteunen en stimuleren van logistiek ondernemerschap. Belangrijke taak van TLN is belangenbehartiging voor de sector op lokaal, nationaal en Europees niveau. Bovendien functioneert TLN als kennisbron voor ondernemers.

  Over Fenex

  Al meer dan 100 jaar behartigt de FENEX, voor expediteurs/logistieke dienstverleners de belangen van bijna 400 ondernemingen. Deze belangenbehartiging is gericht op versterking van de positie van de georganiseerde expediteur/logistieke dienstverlener in Nederland. De vereniging FENEX, kring van TLN, beoogt een klimaat te scheppen waarin de aangesloten leden hun werkzaamheden zo doelmatig mogelijk en onder gunstige voorwaarden kunnen verrichten.

  Over Deltalinqs

  Deltalinqs behartigt als ondernemersorganisatie de gezamenlijke belangen van de haven- en industriële ondernemingen in de Mainport Rotterdam. Dit zijn ruim 700 bedrijven, die 3,5 % van het Bruto Nationaal Product (ruim € 21 miljard) vertegenwoordigen en werk bieden aan ruim 180.000 mensen.

  Over AIP

  Het Agrarisch Import Platform verenigt organisaties die zijn betrokken bij de import/aanlanding van agrarische producten via zee- en luchthavens.