Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Persbericht - FENEX: Expediteurs blij met duidelijkheid terminals over weegplicht, Dringend actie reders gewenst

  13-5-2016
  FENEX: Expediteurs blij met duidelijkheid terminals over weegplicht

  Dringend actie reders gewenst

   

  Expediteurs, georganiseerd in FENEX,  zijn blij met de duidelijkheid die de Verenigde Rotterdamse Terminal Operators heeft gegeven over de invulling van de weegplicht. Deze weegplicht gaat in op 1 juli als gevolg van de zogenaamde Solas-wetgeving. Betrokken partijen hebben nog een paar weken om klaar te zijn voor deze nieuwe regelgeving.

  Positieve stap in proces

  De regelgeving van de IMO (International Maritime Organisation) laat veel keuzes aan de markt. Nu de invoering heel dichtbij komt blijkt dat niet alle partijen de noodzakelijke maatregelen hebben getroffen. De communicatie vanuit de VRTO wordt dan ook toegejuicht. In een brief van de terminals staat onder andere dat een container zonder VGM (geverifieerd brutogewicht) niet aan boord van een schip geladen zal worden maar wel wordt toegelaten tot de terminal.

  Expediteurs doen investeringen om per 1 juli de benodigde informatie te kunnen aanleveren. Een noodzakelijke stap is dat ook de reders duidelijkheid geven over de manier waarop zij omgaan met deze regelgeving.

  Zijn de reders er klaar voor?

  Deze vraag leefde bij veel aanwezige expediteurs tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van  Deltalinqs, VRC, VRTO en FENEX. Met name het moment waarop een expediteur of verlader het containergewicht moet aanleveren bij de reder, de zogenaamde documentary cut off, is één grote black box. Hier luidde de mondiale expediteursvereniging FIATA in februari al de noodklok over. De tijd begint nu echt te dringen. FENEX roept dan ook de reders op om snel duidelijkheid te geven om het logistieke proces niet in gevaar te brengen.


  Noot voor de redactie:


  Voor meer informatie of een hoge resolutie versie van de foto kunt u contact opnemen met Renée Reijers (woordvoerder TLN) 06-51806340 of
  rreijers@tln.nl

  Over TLN

  Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de ondernemersorganisatie voor transportbedrijven en logistiek dienstverleners. De vereniging heeft circa 5.500 leden en vertegenwoordigt het merendeel van de bedrijven in de sector transport en logistiek. Goederenvervoer over de weg en logistieke dienstverlening zorgen volgens CBS-cijfers in 2014 voor een toegevoegde waarde van 14 miljard euro. Doel van TLN is het versterken van de positie van de transport- en logistieksector als economische pijler en het verbeteren van het nationale en internationale concurrentievermogen door het ondersteunen en stimuleren van ondernemerschap. Belangrijke taken van TLN zijn belangenbehartiging voor de sector op lokaal, nationaal en Europees niveau, het ondersteunen van logistiek ondernemerschap en het voeren van cao-onderhandelingen. Bovendien functioneert TLN als kennisbron voor ondernemers.