Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Persbericht FENEX-diner 2012

  29-11-2012

  Rotterdam, 22 november 2012


  FENEX: Samenwerking in de logistieke sector is geboden.

  Nederland is in de afgelopen 5 jaar in de overall rating van de Logistics Performance Index, de mondiale logistieke ranglijst van de Wereldbank, van de 2e naar de 5e plaats gezakt. Voorzitter Ruud Vat van brancheorganisatie FENEX zegt hier tijdens het jaardiner van zijn organisatie het volgende over: "ik sprak hier twee jaar geleden al mijn zorgen over uit, maar we zijn nog verder gezakt. De meetverschillen zijn weliswaar klein, maar het gaat om beeldvorming. Hoe dan ook, dit beeld moet omgebogen."

  Daarnaast maakt hij zich zorgen over de economische ontwikkelingen, zoals krimp in de export, lage verwachtingen voor 2013 en stagnerende sectoren zoals de bouw. Het resultaat voor de branche zal zijn dat er nog meer druk op de marges komt. Voorts betreurt Ruud Vat de ontwikkeling waarbij verladers - en dan met name multinationals - steeds langere betalingstermijnen van 90 dagen en soms nog meer afdwingen. Ruud Vat: "Ik vestig hier de aandacht op omdat dit op de lange duur niet goed is voor een kwalitatief hoogstaande logistieke sector. En uiteindelijk is dat ook niet in het belang van verladers."

  De FENEX-voorzitter vindt dat de logistieke sector ook zelf moet nagaan hoe het logistieke proces beter kan worden georganiseerd. Voor de logistiek in de haven van Rotterdam pleit FENEX voor een soort Code of conduct, dat wil zeggen dat alle betrokken partijen moeten kijken of er branche overstijgende afspraken mogelijk zijn over werkwijze, planning en capaciteitsinzet. Verder is hij van mening dat samenwerking tussen verladers, de logistieke sector, kennisinstellingen en de overheid de sleutel tot succes vormt en Nederland beter op de kaart zet.

  Naast het fysieke afhandelingsproces is de vraag of en op welke wijze informatie efficiënt met elkaar kan worden gedeeld. FENEX vindt een goede digitale informatievoorziening van levensbelang voor het bedrijfsleven. Vat: "Wij zijn blij met de aandacht van het Topteam Logistiek voor IT." FENEX zal daarom nauw betrokken blijven bij de ontwikkeling van een Neutraal Logistiek Informatieplatform, een ICT-platform waarin de toekomstige gegevensuitwisseling vorm wordt gegeven.

  Ook op douanegebied is ICT van groot belang. Ruud Vat ""FENEX pleit al jaren voor een systeem van dual filing, waarbij de benodigde informatie wordt verstrekt door partijen die hierover beschikken." FENEX heeft een langgekoesterde wens waarmee een voorschot wordt genomen op de uitgangspunten van dual filing. Het idee is dat bedrijven hun aangiften kunnen doen vóórdat de goederen zijn binnengebracht en dat deze vooraf op de hoogte worden gesteld over een controle. Bedrijven kunnen hierdoor beter plannen en de Douane ontvangt betere informatie. Voorzitter Vat zegt erg blij te zijn dat het nieuwe aangiftesysteem (AGS) van de Douane hierin voorziet. Hij hoopt echter wel dat de Douane deze mogelijkheid op korte termijn goedkeurt. Hij merkt hierbij op dat dit perfect past in het beleid van het nieuwe kabinet, dat vindt dat een snelle en goede douaneafhandeling van belang is voor de logistiek.

  Terug naar het overzicht