Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Persbericht: FENEX jaarverslag 2011

  5-6-2012

  P E R S B E R I C H T

  Rotterdam, 5 juni 2012

  2011: stijgende lijn resultaatsontwikkeling expeditiesector

  Nederlandse expediteurs hebben in 2011 een gemiddeld beter bedrijfsresultaat geboekt dan een jaar eerder. Ten opzichte van het 'hersteljaar' 2010 is de omzet vorig jaar (met 11%) echter minder gegroeid. Dit is een stuk lager dan in 2010, toen de omzet met 21% toenam. De expediteurs rekenen ook voor dit jaar op een voortgaande omzetgroei, maar zijn een stuk minder optimistisch over de omvang van de omzetgroei en de resultaten.

  "Als 2010 het jaar van het herstel van de omzet in de expeditiesector was, dan is 2011 het jaar van het resultaatsherstel" zegt FENEX-voorzitter Ruud Vat van de Nederlandse organisatie voor Expeditie en Logistiek (FENEX) in een toelichting op het jaarverslag. "Belangrijk is dat nog slechts een tiende van onze leden een negatief resultaat heeft geboekt - een halvering ten opzichte van twee jaar geleden."

  Voor de Nederlandse expediteurs gelden loonkosten als belangrijkste kostencomponent. In 2011 is het geheel van de kosten verder toegenomen. Voor wat betreft de investeringen houden de meeste expediteurs ook dit jaar de hand op de knip. Als er al wordt geïnvesteerd, dan geven de expediteurs hun geld uit aan informatietechnologie.

  "Expediteurs ervaren de te kleine marges nog steeds als belangrijkste probleem bij een gezonde bedrijfsvoering" benadrukt FENEX-voorzitter Vat. "Dat zal zijn weerslag hebben op financieringen en cash-flow." Verder verwachten veel expediteurs ook in 2012 moeite te hebben met het aantrekken van gekwalificeerd en gemotiveerd personeel.

  In het jaarverslag stelt FENEX-voorzitter Vat verheugd te zijn met de ambitie van het Topteam Logistiek om Nederland haar toppositie op wereldniveau terug te laten winnen. In de actieagenda is informatievoorziening als randvoorwaarde opgenomen. Het vehikel dat hiervoor moet zorgen, is het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP). Met het NLIP wordt een optimale en laagdrempelige beschikbaarheid en efficiënt (her)gebruik van informatie voor en door de markt en de overheid gerealiseerd. FENEX ziet een enorme potentie voor het NLIP.

  Verder wordt in de actieagenda synchromodaliteit als een kansrijke strategische optie gezien. In een synchromodaal transportsysteem worden alle vervoerswijzen flexibel ingezet op basis van samenwerking tussen de modaliteiten (in tegenstelling tot concurrentie tussen de modaliteiten). FENEX-voorzitter Vat merkt hierbij op dat expediteurs al een belangrijke rol vervullen in de supply chain, gebruikmakend van alle modaliteiten in geïntegreerde oplossingen. "Natuurlijk kan alles nog efficiënter georganiseerd worden en kan er vaker worden samengewerkt om economisch haalbare oplossingen aan te bieden" zegt FENEX-voorzitter Vat. "Maar vergeet niet dat naast het efficiënt verwerken van goederenstromen ook opslag en distributie en allerlei VAL- en VAS activiteiten voor de Nederlandse economie belangrijk zijn. Daarmee wordt immers de grootste waarde toegevoegd."

  In het jaarverslag pleit FENEX-voorzitter Vat er ook voor dat de Nederlandse Douane en andere inspectiediensten hun leidende positie op wereldniveau weer heroveren. "De laatste tijd heeft door Europese ontwikkelingen de nadruk te veel gelegen bij security en te weinig bij facilitatie", meent Vat. "De tijd is rijp om na te denken over innovatieve concepten en het faciliteren van het bedrijfsleven." FENEX ziet de Nederlandse Douane als een goede partner om dit te realiseren.

  *** Einde persbericht ***

  Terug naar het overzicht