Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Persbericht: Bedrijven vragen rederijen om verlenging uitleentijd containers

  24-4-2014

  Bedrijven vragen rederijen om verlenging uitleentijd containers

  Containerrederijen moeten flexibeler zijn in het aantal kostenvrije dagen dat zij containers uitlenen aan vervoerders (detentievrije periode). Dat stellen vier organisaties uit het vervoerend en verladend bedrijfsleven.[1] Nu containers uit duurzaamheid- en efficiëntieoverwegingen steeds vaker met verschillende modaliteiten worden vervoerd, neemt in bepaalde gevallen ook de totale transporttijd toe. Om de detentiekosten zoveel mogelijk te beperken, roepen de organisaties de rederijen op om het aantal vrije dagen te verhogen. [1] Transport en Logistiek Nederland (TLN), expediteursorganisatie FENEX, verladersorganisatie EVO en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

   

  Verschuiven van modaliteiten Detentiekosten zijn de kosten die rederijen in rekening brengen voor de uitleen van hun materiaal, zoals containers. Met de komst van Maasvlakte 2 wordt verwacht dat een aanzienlijk deel van het achterlandvervoer vanaf de terminal per rail en binnenvaart gaat plaatsvinden. Door deze verschuiving neemt in bepaalde gevallen de transporttijd toe. De organisaties pleiten er voor dat de barrières die de keuze van de vervolgmodaliteit belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen, zodat efficiënt en duurzaam achterlandvervoer wordt gestimuleerd. Dat geldt ook voor de detentievrije periode.

   

  Meer kostenvrije dagen Een aantal rederijen past een detentievrije periode toe van twee à drie dagen. Bij vervoer over het spoor of via de binnenvaart is dit te kort. Het gevolg hiervan is dat een transportondernemer, expediteur of verlader als snel detentiekosten krijgt doorberekend. Hiermee nemen de kosten van vervoer over het spoor en via de binnenvaart toe en de bereidheid om voor deze modaliteiten te kiezen af. De organisaties pleiten er daarom voor om de detentievrije periode te verlengen en daarmee duurzaam en efficiënt multimodaal goederenvervoer te stimuleren. Het specifieke aantal vrije dagen is onderdeel van individuele contractafspraken tussen verlader/expediteur en rederij.

   

  Goed voorbeeld doet volgen Bij achterlandvervoer over het spoor of via de binnenvaart past een aanzienlijk deel van de tien grootste rederijen een hoger aantal vrije dagen toe. Het bedrijfsleven hoopt dan ook dat goed voorbeeld doet volgen en dat de overige rederijen ook meer flexibiliteit tonen door het aantal vrije dagen bij containervervoer per spoor of binnenvaart te verhogen.

  Meer informatie vindt u in positionpaper die te downloaden valt via een van de websites van de betrokken organisaties.

  [1] Transport en Logistiek Nederland (TLN), expediteursorganisatie FENEX, verladersorganisatie EVO en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robin van Leijen (TLN/ FENEX): 06 51 80 63 29 Raymond Mens (EVO): 06 242 19 257

  Mandy Smit (KNV): 070-3 751 749