Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Persbericht - Importerend bedrijfsleven weer geconfronteerd met extra inspectielasten

  1-5-2015

  Importerend bedrijfsleven weer geconfronteerd met extra inspectielasten

  Tarieven NVWA na verhogingen tussen 14 en 88% per 1 april 2015 verder omhoog met 1,5%

   

  Zoetermeer, 1 mei 2015

   

  TLN/FENEX, Deltalinqs en het Agrarisch Import Platform (AIP) maken zich grote zorgen over de concurrentiepositie van de Nederlandse mainports nu het kabinet heeft besloten de tarieven van de NVWA voor het bedrijfsleven gericht op de agrarische import wederom te verhogen. Begin 2014 werd het bedrijfsleven al geconfronteerd met enorme tariefsverhogingen die tussen de 14 en 88 procent lagen. Per 1 april 2015 is daar nog eens 1,5 procent bijgekomen. Het importerend bedrijfsleven waarschuwt voor de effecten van de sterk toegenomen importkosten voor de BV Nederland en doet een dringend beroep op het Nederlandse kabinet om de tariefstijgingen terug te draaien.

   

  Weer een tariefsverhoging bij de NVWA

  De stijging van de tarieven van de NVWA met 1,5% vloeit voort uit de prijs- en loonontwikkelingen bij de overheid. Begin 2014 werd ook al een  aantal aanzienlijke tariefsverhogingen doorgevoerd. Zo stegen de tarieven van veterinaire importinspecties met 14% terwijl de tarieven van  fytosanitaire keuringen ineens met 45% stegen. Het laboratoriumonderzoek op levensmiddelen werd voor sommige goederensoorten zelfs 88% duurder.

   

  De verhogingen van de tarieven van de NVWA van vorig jaar werden doorgevoerd omdat het kabinet - na diverse incidenten bij vleesproductiebedrijven - besloot te investeren in de capaciteit van de NVWA. TLN/FENEX, Deltalinqs en het AIP zijn uiteraard voorstander van de aanpak van misstanden, maar de rekening voor de extra kosten van de NVWA moet dan wel bij de sectoren komen te liggen waar incidenten plaatsvonden en de capaciteitsuitbouw wordt doorgevoerd en niet bij de importsector. Nu betaalt de importsector immers niet alleen een rekening die niet bij hen thuishoort maar wordt tegelijkertijd de gezamenlijke inzet van deze sector en de NVWA om controles te stroomlijnen teniet gedaan.

   

  Concurrentie positie Nederlandse mainports onder druk

  Door de opeenstapeling van tariefsverhogingen van de NVWA dreigen de Nederlandse mainports zich naar de mening van het importerend bedrijfsleven binnen de EU uit de markt te prijzen, terwijl overheidsrichtlijnen juist voorschrijven dat het doorberekenen van toezichtlasten niet tot een ongelijk speelveld mag leiden (het zogenaamde kabinetsprogramma ‘Maat Houden’).

                                                                                         

  Het kabinet heeft Logistiek als Topsector benoemd. De ambitie is dat Nederland in 2020 nummer 1 Logistiekland van Europa is. TLN/FENEX, Deltalinqs en het AIP ondersteunen deze ambitie uiteraard van harte, maar de enorm toegenomen inspectiekosten voor het importerend bedrijfsleven bevorderen deze ambitie niet. Het gezamenlijk bedrijfsleven roept het kabinet dan ook op om in actie te komen en de onevenredige lasten te verlagen. De ondernemersorganisaties zijn graag bereid het gesprek met het kabinet aan te gaan en mee te denken over oplossingsrichtingen.

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  TLN/FENEX: Robin van Leijen (06-51806329)

  Deltalinqs: Jasper Nagtegaal (06- 53359904)

  Het AIP: Gerrit van Heijst (06-55706867)

   

  Over TLN

  Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners. De vereniging heeft circa 5.500 leden en vertegenwoordigt het merendeel van de bedrijven in de sector wegtransport en logistiek. Deze sector zorgt jaarlijks voor een toegevoegde waarde van 12,9 miljard euro. Doel van TLN is het versterken van de positie van de transport- en logistieksector als economische pijler en het verbeteren van het nationale en internationale concurrentievermogen door het ondersteunen en stimuleren van logistiek ondernemerschap. Belangrijke taak van TLN is belangenbehartiging voor de sector op lokaal, nationaal en Europees niveau. Bovendien functioneert TLN als kennisbron voor ondernemers.

  Over Fenex

   

  FENEX, dé Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek

   

  Over Deltalinqs

   

  Deltalinqs behartigt als ondernemersvereniging de gezamenlijke belangen van de haven- en industriële bedrijven in de Mainport Rotterdam. Er zijn ruim 700 bedrijven uit 14 sectoren bij aangesloten, die 16% van het Bruto Regionaal Product (circa 6 miljard) vertegenwoordigen en werk bieden aan ruim 90.000 mensen.