Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    FENEX-Garantiefonds

    ​Wie met een expediteur in zee wenst te gaan zal allereerst kijken naar zijn betrouwbaarheid. Zonder dat blijken leuzen als “snel” en ”goedkoop” maar al te vaak valkuilen te zijn. FENEX-expediteurs weten dat alles draait om betrouwbaarheid. Daarom werken ze voortdurend aan de kwaliteit, continuïteit en beheersbaarheid van logistieke systemen.

    Om de betrouwbaarheid van FENEX-expediteurs te benadrukken heeft de FENEX een garantiefonds in het leven geroepen. Dit garantiefonds houdt in dat indien een FENEX-expediteur failliet gaat, het FENEX-Garantiefonds onder bepaalde voorwaarden de opdrachtgever de mogelijke financiële schade vergoedt. FENEX-expediteurs staan derhalve garant voor elkaar.

    Het Garantiefonds is ondergebracht in de Stichting FENEX-Garantiefonds. De Stichting keert uit indien wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het Reglement Uitkering Vergoeding FENEX-Garantiefonds.