digital

Overgang van AGS naar DMS 4.0

Het aangiftesysteem van de Nederlandse Douane (AGS) wordt vervangen door een nieuw systeem: DMS. Uiterlijk eind 2023 is alleen nog DMS te gebruiken, maar in veel gevallen zullen aangevers al eerder overgaan naar DMS.

Handreiking en FAQ DMS 4.0

De handreiking DMS 4.0 is opgesteld in een werkgroep DMS, geïnitieerd door Fenex en evofenedex. Hiermee hoopt Fenex enige handvatten te geven bij de overgang van AGS naar DMS 4.0. Tevens is een aparte FAQ opgesteld.

Daarnaast de laatste tips:

  1. Zorg op de dag van overgang voor voldoende capaciteit aan de zijde van jouw bedrijf.
  2. Zorg dat je verschillende aangiftes kan indienen.
  3. Maak gebruik van de extra bereikbaarheid en/of hulp van de Douane in de eerste 24 uur na overgang.

Van GPA/SPA naar DMS 4.1

De handreiking dient ter aanvulling op het document van AGS naar DMS 4.0.

Het is heel belangrijk dat aangevers zich realiseren dat ook de overgang naar DMS 4.1 niet alleen een ‘softwareding’ is. Je zult als aangever op andere momenten informatie moeten aanleveren, de Douane op andere dan wel extra momenten moeten informeren en je zult met je opdrachtgevers moeten organiseren dat zij de benodigde informatie aanleveren. Deze zaken hebben alleen invloed op het gehele aangifte en logistieke proces.

Ter aanvulling op de handreiking AGS naar DMS 4.0 van de brancheverenigingen Fenex en evofenedex, is deze handreiking opgesteld. Buiten de reeds gemelde wijzigingen verandert er voor GPA/SPA een aantal extra zaken in de overgang naar DMS 4.1. Tevens is er een aparte FAQ opgesteld.

 

Nieuwsbrieven "De overgang van AGS naar DMS"